Op woensdag 14 februari vond ons seminar ‘Uw installaties future proof’ plaats bij Dok41 in Vlissingen. Tijdens deze middag gingen we met onze klanten en relaties in gesprek over actuele thema’s: energietransitie, cyber security, de beveiliging van kritische netwerken en wet- en regelgeving. Weten zij hoe ze hun elektrische installaties het beste kunnen beveiligen en beschermen tegen hackers? En aan welke wet- en regelgeving zij moeten voldoen? Of wat de invloed is van de energietransitie op hun installatie? Kortom, zijn zij klaar voor de toekomst?

Meebewegen

Actemium is het merk voor de industrie van VINCI Energies. Omdat de wereld om ons heen continu verandert, richt VINCI Energies zich op twee belangrijke veranderingen: de digitale transformatie en de energietransitie. Actemium beweegt als technisch dienstverlener mee met deze ontwikkelingen. We wilden graag in gesprek gaan met onze klanten om te kijken hoe zij zich voorbereiden op deze thema’s en hoe wij hen hierbij kunnen helpen.

Zeeuwse bolus

Na een toepasselijke ontvangst met een Zeeuwse bolus, trapte onze Client Manager Johan de Goffau het seminar af. Gedurende drie presentaties namen we onze klanten mee in de wereld van energietransitie, wetgeving en aansprakelijkheid op het gebied van installatieverantwoordelijkheid en over cyber security en het beveiligen van kritische netwerken.


Johan de Goffau, Client Manager bij Actemium

Een betere wereld begint bij jezelf!

Jos Meeuwsen, mede-eigenaar van adviesbureau D-Cision presenteerde zijn visie over Verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening. Waarin de gevolgen van de energietransitie voor de installaties aan bod kwamen. Hij begon zijn presentatie met de uitspraak:  “Ik droom dat onze kleinkinderen ooit zullen leven in een wereld die niet afhankelijk is van fossiele brandstoffen, maar royaal en ruimhartig de beschikking hebben over schone duurzame energie in vorm van wind, zon- en waterkracht.” In 2016 was het aandeel duurzame energie in Nederland 6% en dat moet naar 14% in 2020, respectievelijk 16% in 2023. “Met het plaatsen van alleen nieuwe windmolenparken gaan we deze doelstelling niet halen. Voor de industriële bedrijven valt de grote winst te behalen op het gebied van energiebesparing. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten: energiebesparing draagt bij aan de reductie van CO2 emissies én verhoogt automatisch het percentage duurzame energie. Zo levert het beter isoleren van ketels veel op.” Andere kansen die Jos benoemde, zijn: elektrische stoomproductie, groene ammoniak o.b.v. groene waterstof, energieopslag en methanol productie. “Tegelijkertijd moeten we de bedreigingen niet onderschatten. Want is er straks voldoende energie beschikbaar op momenten dat de wind niet waait en de zon niet schijnt? En houden we rekening met het feit dat er meer elektriciteitsnetten en kabels komen, wat leidt tot extra blindstroomcompensatie? Daarnaast moeten we ook het kortsluitvermogen, de consequenties voor beveiligingsinstellingen en de kans op netuitval niet vergeten. Nederland heeft qua energietransitie nog een lange weg te gaan.“


Jos Meeuwsen, mede-eigenaar D-Cision!

Goed structureren voorkomt schade

Wim Moree, Senior Legal Counsel bij VINCI Energies, lichtte in zijn presentatie toe wie er aansprakelijk en verantwoordelijk is voor een elektrische installatie, ook wel Installatie Verantwoordelijkheid (IV). Wim vertelt: “De verantwoordelijkheid voor een veilige werkomgeving voor personeel en derden is vastgelegd in de Arbowet. En de wijze waarop de werkgever moet omgaan met de elektrotechnische werkzaamheden en bedieningswerkzaamheden die gevaren kunnen opleveren, is omschreven in de NEN3140 en NEN3840. Het is belangrijk om goed na te denken over verantwoordelijkheden en het aanwijzen van verantwoordelijke personen. Doe je dat goed, dan gaan mensen hier over nadenken en naar handelen. Zo moet een IV’er schriftelijk aangewezen worden door of namens de hoogste verantwoordelijke in de organisatie voor de naleving van de Arbowet. Dat is iemand die hiertoe bevoegd is. Ga je op vakantie of ben je afwezig, schakel dan een plaatsvervanger in. Daarnaast is het goed om het beleid eens in de zoveel jaar te herzien, zeker als de hoogste verantwoordelijke voor de naleving van de Arbowet in de organisatie weggaat. Structureer je dit goed, dan kun je daarmee schade en ongevallen en letsel voorkomen! Hierdoor beperk je uitval en gaat de kwaliteit van de installatie omhoog, wat leidt tot een betere winstgevendheid. Wim sloot af met de opmerking dat het van belang om je als IV’er te realiseren dat overtredingen vallen onder de Wet Economische Delicten (WED) en dat een overtreding kan leiden tot een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren, een taakstraf of geldboete.


Wim Moree, Senior Legal Counsel bij VINCI Energies

Zorg dat je geen paard van Troje binnenhaalt

“Een kritisch netwerk is eigenlijk een software programmeerbare omgeving”, begon Eric Broekema zijn presentatie. Eric is Client Manager cyber security bij Axians, het ICT-merk van VINCI Energies. Aan de hand van een fragment uit de documentaire ‘Zero Days’ liet hij zien wat het effect kan zijn wanneer je industriële installatie gehackt wordt. Bizar om te zien dat dit in deze situatie heeft geleid tot het doelbewust opspinnen van de centrifuges, wat leidde tot de ontploffing daarvan. “Essentieel is om te kijken hoe je je bedrijf goed kunt beveiligen. Hackers liggen overal op de loer en het aantal aanvallenen de complexiteit daarvan stijgt gestaag. In principe is alles op een of andere manier verbonden met internet, wat van nature niet ontworpen is om veilig te zijn. Houd er rekening mee dat alle apparaten en installaties worden aangestuurd door software en dat je weet wat je in huis haalt. Haal geen paard van Troje binnen”, is zijn advies. “Linksom of rechtsom is alles verbonden met internet. Zorg voor een goed security beleid en organiseer je inzicht, bijvoorbeeld door een Security Operations Center. “Zo is cyber security ook de verantwoordelijkheid van de IV’er”, vult Wim Moree aan. “Alleen zorgen dat je voldoet aan NEN3140 en 3840 is niet voldoende. Zorg dat ook de achterdeur dicht is!”


Eric Broekema, Client Manager cyber security bij Axians

Eens/oneens

We sloten de middag af met een aantal prikkelende stellingen. De eerste stelling luidde: Bedrijven nemen onvoldoende stappen om de energietransitie daadwerkelijk in gang te zetten en installaties/infrastructuur hierop voor te bereiden. Onze klanten gaven aan dat zij vinden dat er wel degelijk stappen gemaakt worden, zoals het nemen van energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen, gebruiken van restwarmte en re-lampen ook omdat dit tot verbetering van het imago leidt. Zij vinden het een grote stap om over te gaan op duurzame brandstoffen. Op de tweede stelling: Energietransitie? Wij hebben zeker ambitie! Werd gereageerd dat CO2-besparing een positief effect heeft. Peter Bil van AES zegt “Mijn bedrijf heeft zeker ambitie om de opslag van energie uit te breiden, maar je hebt altijd conventionele brandstof nodig als er geen zon of wind is. Dit zal tot een andere marktinrichting moeten leiden. Met de laatste stelling Cyber security? Dat is voor mijn bedrijf niet belangrijk was iedereen het oneens. “Operationele Technologie en IT zijn niet gescheiden van elkaar. Er is zo’n demand naar data, dat je altijd wel ergens een koppeling hebt,” zegt Eric.

Ready for the future!

De locatie van het seminar, Dok 41 heeft een onomkeerbare verandering ondergaan: van leegstaande PZEM-energiecentrale tot inspirerende vergaderlocatie. Met deze middag hebben we onze klanten geïnspireerd en in beweging gezet om na te denken over hun transitie naar de toekomst!


DOK41, voormalig PZEM-centrale, Vlissingen

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Johan de Goffau.