Actemium heeft weer een belangrijke stap gezet om het veiligheidsbewustzijn verder te verbeteren. We zijn her-certificeerd op trede 3 van de NEN Veiligheidsladder. Onze Health & Safety Coördinator Angela Sewgolam nam op 3 september 2018 het Veilig Bewust Certificaat 3 in ontvangst. Alle Business Units van Actemium die E&I-werkzaamheden verrichten in de (petro)chemische industrie zijn gecertificeerd.

“Of we nu E&I installaties onderhouden in de (petro)chemie of een nieuwe LNG-laadplaats aansluiten, we doen er alles aan om onze medewerkers veilig te laten werken. We streven hierbij naar Safety Excellence: nul ongevallen en nul procent uitval door beroepsziekten.” zegt Angela. “Om dit te realiseren is het belangrijk dat onze medewerkers zich bewust zijn van hun handelingen en dat zij alert blijven. Ook als ze deze werkzaamheden al honderden keren hebben gedaan.”


Foto: Angela Sewgolam neemt het certificaat in ontvangst

Inzicht in veiligheidsgedrag

Om onze medewerkers alert te houden, zijn we voortdurend op zoek naar middelen om hun veiligheidsbewustzijn te verbeteren. De Veiligheidsladder is een onafhankelijke beoordeling waarbij inzichtelijk wordt hoe veilig er gewerkt wordt en op welke punten het veiligheidsgedrag nog verbeterd kan worden. Een heel geschikt middel om onze verbeterpunten naar boven te halen”, zegt Angela. “Hierdoor kunnen we maatregelen treffen om onze veiligheid verder te optimaliseren en zal het aantal incidenten en onveilige situaties afnemen. Ook zien we dat klanten, relaties en partners steeds meer vragen om zichtbaar te investeren in onze veiligheidscultuur.”

Volgende stap in veiligheidsbewustzijn

“Naast de certificering op de Veiligheidsladder, zet Actemium andere methoden in om het veiligheidsbewustzijn te verbeteren. We stimuleren dat medewerkers vaker melding doen van onveilige situaties en near misses. En naast training en coaching, zijn we het afgelopen jaar gestart met de Virtual Reality Safety training. Met deze innovatieve methode helpen we medewerkers scherp te blijven en onveilige situaties en incidenten op de werkvloer te voorkomen. In een virtuele omgeving kunnen ze veilig handelingen oefenen waaraan risico’s verbonden zijn. Zo verhogen we hun veiligheidsbewustzijn.”

Meer informatie

Bekijk onze video of neem contact op met onze Veiligheidskundige Niels van Kaam.