Actemium
VINCI Energies neemt Exipa over en zet eerste stap in Friesland
Chemie tag corner Food tag corner Maintenance tag corner MES / MOMS tag corner

Vandaag maakt VINCI Energies bekend de activiteiten van Exipa Engineering & Maintenance in Drachten over te nemen. Door deze acquisitie (asset deal) versterkt ze haar procesautomatisering en systeemintegratie expertise binnen Actemium, het merk van VINCI Energies voor oplossingen in de industrie.

Sinds 2016 biedt Exipa, met 20 medewerkers, zowel hard- als software engineering diensten aan klanten in de chemische, petrochemische en voedingsmiddelenindustrie in het noorden van het land. Exipa is een technische dienstverlener met kennis van alle projectfases – van planvorming tot inbedrijfstelling- en draagt zorg voor de integratie van proces- en productiegegevens in MES en ondersteunen in PLC-, SCADA systemen. Daarnaast hebben ze de expertise voor het ontwerpen en implementeren van besturingssystemen en automatiserings-processen voor een efficiënte besturing van (productie)processen.

Deze overname is volledig in lijn met de VINCI Energies strategie om het portfolio van Actemium te versterken. Exipa zal verder gaan onder de merknaam Actemium en wordt de eerste business unit in Friesland.

VINCI Energies acquires Exipa

Today, VINCI Energies announces that it will take over the activities of Exipa Engineering & Maintenance in Drachten. Through this acquisition (asset deal), it strengthens its process automation and system integration expertise within Actemium, the brand of VINCI Energies for solutions in the industry.

Since 2016, Exipa, with 20 employees, offers both hardware and software engineering services to customers in the chemical, petrochemical and food industries in the north of the country. Exipa is a technical service provider with knowledge of all project phases – from planning to commissioning – and ensures the integration of process and production data in MES and support in PLC, SCADA systems. In addition, they have the expertise for designing and implementing operating systems and automation processes for efficient control of (production) processes.

This acquisition is fully in line with the VINCI Energies strategy to strengthen the Actemium portfolio. Exipa will continue under the Actemium brand name and become the first business unit in Friesland.