Home Samen in beweging Klantverhalen De plant-based productieplant
De plant-based productieplant
Samen in beweging tag corner

Stephan Bouwhuis is lead process engineer. Op basis van voorstudies ontwerpt hij productieprocessen. De laatste jaren ziet hij een duidelijke trend: de opkomst van de plant-based industry. Doordat bedrijven meer oog hebben voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar vooral door een alsmaar groeiende vraag naar vegetarische producten. “Steeds meer bedrijven gaan over op plantaardige grondstoffen.”

Voorstudies op hoog niveau

Voorstudies vormen een belangrijk onderdeel van Stephans werk. “Als klanten willen overstappen naar plant-based productie is de vraag meestal al vrij concreet. Ze weten best goed wat er moet gebeuren.” Stephan helpt op hoog niveau te onderzoeken hoe je van grondstoffen tot producten komt. Of die dierlijk of plantaardig zijn, maakt voor de process engineer in Stephan weinig uit. “Het liefst denk ik zo vroeg mogelijk mee over de processen. Zo krijgen opdrachtgevers het beste resultaat.”

Plant-based én traditioneel produceren

Stel een bedrijf wil naast gewone worst ook vegetarische worst gaan maken. “Die productieprocessen kunnen op enkele punten een beetje anders zijn, maar lijken verder sterk op elkaar. We brengen schematisch in kaart op welke plekken aanpassingen nodig zijn, en wat die aanpassingen precies zijn. Bijvoorbeeld welke apparaten je aan het begin van het productieproces wilt hebben om verschillende typen grondstoffen te kunnen verwerken.”

Kruisbesmetting

Op het eerste oog lijkt het dus alsof de aanpassingen aan een productieproces relatief klein zijn. Maar door het risico op kruisbesmetting ligt het vaak toch ingewikkelder. “Vegetarische producten mogen daardoor soms niet in een systeem geproduceerd worden waar ook vlees in wordt verwerkt. In het ideale geval maak je dus een nieuwe productielijn. Als daar geen ruimte voor is, moet je kijken of je het systeem zo goed kunt reinigen dat je delen van het bestaande proces kunt hergebruiken. Of onderzoeken hoe je de processen pas op een ‘schoon’ punt kunt samenvoegen, zoals vanaf het inpakken.”

The devil is in the details

Deze keuzes lijken al vrij gedetailleerd. Toch maken ze wel deel uit van een voorstudie. Alle keuzes hebben invloed op de haalbaarheid van een ontwerp. “Mijn collega’s en ik kennen de markt van productielijnen goed en hebben veel ervaring met deze installaties. Op basis daarvan geven we advies. Dus ook over het wel of niet combineren van productiestromen. Daarbij moet je trouwens ook rekening houden met de productiecapaciteit, want bij zo’n gedeeld proces kun je niet beide typen producten tegelijk produceren.”

Mijn collega’s en ik kennen de markt van productielijnen goed en hebben veel ervaring met deze installaties. Op basis daarvan geven we advies.

Sterke businesscase

Een voorstudie voor een plant-based productielijn gaat ook over geld. “De business case is belangrijk. Wij maken een overzicht van alle kosten. Door te praten met leveranciers van equipment en eerdere offertes te bekijken. We onderzoeken ook de kosten voor aanpassingen aan software die de productie aanstuurt en voor de (elektrische) aansluiting. Die totale uitgaven zetten we af tegen de inschatting van de verwachte opbrengsten. Die inschatting komt uit marktonderzoek van de marketingafdeling van onze opdrachtgever.”

Duurzame relaties

“Die samenwerking vind ik prettig. Ik krijg veel energie als ik met een team over technische uitdagingen nadenk. Zeker als we dan samen dat eurekagevoel krijgen wanneer we de oplossing hebben gevonden. Door intensief samen te werken komen we tot het beste resultaat. Daarom investeer ik actief in het opbouwen en onderhouden van mijn werkrelaties. Met collega’s, leveranciers en mijn klanten. Ook dat is duurzaamheid!”

Groene toekomst

Voor het milieu is het goed dat bedrijven meer gebruik maken van plantaardige grondstoffen. Zo produceren ze groener. Flexitariërs hebben de toekomst, dus de vraag naar vegetarische producten blijft stijgen. En plantaardige grondstoffen zijn soms goedkoper en kennen een hoge leverbetrouwbaarheid. “De ontwikkeling van de producten en de bouw van nieuwe productielijnen zijn natuurlijk best grote investeringen. Maar vaak kun je niet anders als je plant-based wilt produceren. En geloof me, die investeringen verdien je al snel terug.”

Lees hoe we samen met onze klanten invulling geven aan actuele vraagstukken en thema’s.