Home Samen in beweging Klantverhalen Samen in beweging: een mindset van continu verbeteren
Samen in beweging: een mindset van continu verbeteren
Samen in beweging tag corner

De wereld leek het afgelopen jaar soms stil te staan, maar dat geldt zeker niet voor business consultant Erik Folkert bij Actemium. Met SMART-tooling en slim gebruik van data helpt hij klanten om nog efficiënter, veiliger en flexibeler te produceren. ‘Dat gaat niet alleen om techniek en optimale werkprocessen, maar ook om bewustwording: een mindset van continu verbeteren.’

Voordat Erik Folkert bij Actemium kwam, werkte hij bij een ingenieursbureau, bij de discipline elektrotechniek. Vervolgens volgde hij de deeltijdstudie organisatie & hogere informatica – een combinatie van informatica en bedrijfskunde. ‘Daar heb ik geleerd om vanuit de techniek de vertaalslag te maken naar optimalisatie van bedrijfsprocessen. In mijn rol als business consultant komt me dat heel goed van pas.’

Papier hier

‘Door de jaren heen hebben we bij onze klanten veel MES– en OEE-systemen geïmplementeerd’, vertelt Erik. ‘Je zou denken dat papier, klappers en mappen daarmee verleden tijd zijn geworden. Toch blijkt dat niet helemaal waar. Op de werkvloer zijn nog steeds mensenhanden nodig. En juist daar poppen de papieren en formulieren toch weer op: registraties, afvinklijsten, tabellen…’

Mensenwerk

Hoe dat komt? Erik: ‘Vergelijk het maar met een smartphone. Daarvan gebruikt de een bijna alle mogelijkheden, terwijl de ander maar tien procent gebruikt. Zo werkt het met machines, systemen en software ook. De kunst zit ‘m in de inrichting: hoe je ze precies inzet en optimaal laat samenwerken. Daar komt bij dat er activiteiten zijn op de werkvloer waar menselijk handelen nog nodig blijft. En mensenwerk brengt papierwerk met zich mee.’

Zet je carrière in beweging!
Wil jij werken in een grote internationale organisatie, die toch lokaal aanvoelt? Dan is Actemium de juiste plek voor jou! We werken voor verschillende opdrachtgevers in de industrie. Van brouwerijen tot aan oliemaatschappijen. En van farmaceutische bedrijven tot aan de chemische industrie.

Low code, no code

Langzaam maar zeker komt daar wel verandering in, bijvoorbeeld dankzij tools als Kizeo. Daarmee kun je digitale formulieren op maat maken. Erik: ‘Die gestandaardiseerde tools zijn gebouwd volgens het principe ‘low code, no code’. Je hebt er dus geen programmeurs voor nodig om ze helemaal naar je hand te zetten. Dit soort tooling helpt om checklists, veiligheidsinspecties, werkinstructies, onderhoudstaken en audits te digitaliseren. Met alle voordelen van dien.’

Trends        

Die voordelen van SMART-werken zijn niet nieuw: digitalisering en slim gebruik van data stellen bedrijven in staat om efficiënter, veiliger en flexibeler te werken. Een mooi voorbeeld van SMART-tooling is TrendMiner. Erik: ‘Deze tool kun je loslaten op een dataset om trends en verbanden te ontdekken. Zo kun je met data-analyses en patroonherkenning storingen voorspellen en dus voorkomen. Een Proces- of CI Engineer kan die misschien ook vinden, maar uren zijn duur. Daar komt bij dat een computer ook verbanden kan leggen waar wij als mens niet tegenop kunnen, waardoor je tot nieuwe inzichten komt.’ 

Nieuwe collega’s inwerken – kennis en ervaring borgen

Erik vervolgt: ‘We zien ook dat veel bedrijven moeite hebben om nieuwe werkkrachten te vinden en in te werken. Daarbij kunnen de toepassingen uit SMART-industry helpen. Want met heldere, digitaal ondersteunde werkinstructies gaat het een stuk makkelijker. Daar komt bij dat er in de industrie veel vergrijzing is. Dus wordt het nog belangrijker om de kennis en ervaring van collega’s vast te leggen en te borgen. Want je kunt nog zo’n geavanceerde productielijn hebben – er zal toch altijd iemand moeten zijn die precies weet aan welke knopjes je moet draaien om ‘m goed te laten lopen.’  

We zien ook dat veel bedrijven moeite hebben om nieuwe werkkrachten te vinden en in te werken. Daarbij kunnen de toepassingen uit SMART-industry helpen. 

Missiewerk

Toch staat SMART-industry of SMART-manufacturing op veel plekken nog in de kinderschoenen. ‘Daar hebben we nog veel missiewerk te verrichten’, aldus Erik. ‘Daarom ben ik blij dat we niet meer alleen in Teams vergaderen, maar tegenwoordig ook weer bij elkaar kunnen komen. Je gaat sneller samen op ontdekkingsreis als je ook echt contact hebt.
Ik werk veel samen met andere business consultants om pilots en demo’s uit te werken. Proposities te maken om klanten mee in beweging te krijgen. Zo willen we samen de industrie naar een hoger plan tillen.’

Samen (mee)bewegen

Erik besluit: ‘Daarbij is het belangrijk dat we wel blijven meebewegen; aansluiten bij de verschillende ontwikkelstadia bij opdrachtgevers. De praktijk is namelijk altijd weerbarstig. We willen meer doen dan alleen een stuk techniek binnenbrengen. We willen opdrachtgevers ook verleiden tot een cultuurverandering: een gezamenlijke drive om continu te verbeteren. Kijk, technologie wordt vroeg of laat altijd gemeengoed. Onze toegevoegde waarde zit in de kennis en ervaring over hoe je technologie voor je laat werken. Onze rol verandert dus ook. We zijn samen in beweging.’   

Kijk, technologie wordt vroeg of laat altijd gemeengoed. Onze toegevoegde waarde zit in de kennis en ervaring over hoe je technologie voor je laat werken. Onze rol verandert dus ook. We zijn samen in beweging.

Lees hoe we samen met onze klanten invulling geven aan actuele vraagstukken en thema’s.