Home Samen in beweging Klantverhalen Slimme afvalverwerking kent alleen maar voordelen
Slimme afvalverwerking kent alleen maar voordelen
Samen in beweging tag corner

Hoe kom je op de meest efficiënte en duurzame manier van grondstof tot eindproduct? Met die vraag zijn de medewerkers van Actemium elke dag bezig. Daarbij is vooral op het gebied van slimme afvalverwerking nog heel wat te halen. Er is meer geld mee te verdienen, als organisatie ben je groen bezig en het verbetert het imago.

Iedere fabriek heeft afvalstromen. Dit kunnen ook off-spec producten zijn die mogelijk nog in het proces teruggebracht kunnen worden. In plaats van afvalstromen noemen wij het liever bijproducten van het proces, omdat elke afvalstroom potentiële waarde heeft. Je kunt deze producten weggooien, maar je kunt ook proberen om ze terug in het proces te brengen. Door van off-spec producten on-spec producten te maken of de bijproducten geschikt te maken voor andere doeleinden, vergroot je de waarde van bijproducten die we vroeger afval zouden noemen. Hier is onze organisatie dagelijks mee bezig en heel ver in!

Sausfabriek

We nemen het proces in een sausfabriek als voorbeeld. Bij het produceren van saus worden grondstoffen gebruikt die er later uit gefilterd worden. Deze grondstoffen gaan daarna naar diervoederbedrijven, omdat zij het nog kunnen gebruiken. Onze Plant- en Process design experts kijken altijd of we iets anders met een bijproduct kunnen, waardoor het meer waarde krijgt. Daarvoor doen we voorstudies en voeren haalbaarheidsonderzoeken uit, die we uit-engineeren als blijkt dat hier een gezonde businesscase voor is. We noemen dit ook wel Green engineering.

Onze Plant- en Process design experts kijken altijd of we iets anders met een bijproduct kunnen, waardoor het meer waarde krijgt.

Eyeopener

Slim omgaan met bijproducten is een belangrijk onderdeel van circulaire productie en niet voor iedere organisatie vanzelfsprekend. Er zijn genoeg fabrieken die er (nog) niet in investeren. Dat komt doordat ze er niet van op de hoogte zijn of het te kostbaar vinden. Echter zijn wij ontzettend gemotiveerd ermee aan de slag te gaan, want het kan grote voordelen opleveren. Voor sommige klanten is de methode van ontwerpen en de andere manier van nadenken over het proces echt een eyeopener. De klant moet te allen tijde alle voor- en nadelen weten van de mogelijkheden die er zijn en daar een goede keuze uit maken.

Goed voor het milieu, je rendement én imago

Een handige ‘check’ om te kijken hoe je als fabriek omgaat met bijproducten, is de ladder van Lansink (zie afbeelding). Dit model laat zien hoe efficiënt je omgaat met je grondstoffen. Hoe hoger je met een bijproduct deze ladder beklimt, hoe milieuvriendelijker je er mee om gaat. Maatschappelijk verantwoord ondernemen speelt hierbij natuurlijk een grote rol. Dat is tegenwoordig vaak ook financieel interessant. Heb je minder afval? Dan ben je groener bezig. En daarmee zorg je ervoor dat je bedrijfsimago verbetert, energiezuiniger kunt produceren of meer waarde geeft aan de bijproducten die je overhoudt.

Samen voor het beste resultaat

Een project in de verwerking van bijproducten begint vrijwel altijd met een voorstudie en haalbaarheidsonderzoek. Het is te vergelijken met een brainstormsessie waarin verschillende betrokkenen kijken wat de klant wil. Iedereen denkt mee vanuit zijn of haar expertise. Samen gaan we de uitdaging aan, waarin onze toegevoegde waarde zit in kennis van de markt en de bedrijven in ons netwerk. Wij geloven dat je in Green engineering hoog moet inzetten op samenwerking om tot het beste resultaat te komen. Aan het einde van de brainstorm zijn zoveel mogelijk ideeën verzameld. De beste opties worden vertaald in een businesscase, waarna detail aangebracht wordt en het uit-engineeren kan starten.

Constant in ontwikkeling

De markt van de afvalverwerking is nog lang niet uitgeleerd. Wij gaan nog veel organisaties blij maken met een slimmer proces in afvalverwerking. De markt blijft zich ontwikkelen, Actemium groeit mee in Green engineering. Organisaties laten zien wat slimme oplossingen teweeg kunnen brengen, dat is het motto. En een investering als deze betaalt zich altijd terug.

Lees hoe we samen met onze klanten invulling geven aan actuele vraagstukken en thema’s.