Home Samen in beweging Klantverhalen Volop stimulans voor slimme industrie in Noord-Nederland
Volop stimulans voor slimme industrie in Noord-Nederland
Samen in beweging tag corner

De Smart Industry Hub Noord inspireert de industrie in Noord-Nederland om slimmer en duurzamer te presteren. Actemium is onderdeel van het interessante samenwerkingsverband. “We laten onze partners zien hoe ze hun fabrieken slimmer, efficiënter en stabieler laten draaien. Zo dragen we op onze eigen specialistische manier bij aan technische innovatie en digitalisering in de regio”, vertelt Business Consultant Erik Folkert.

Smart Industrie Hub Noord is een mooi voorbeeld van hoe innovatie in Noord-Nederland vanuit samenwerking gestimuleerd wordt. Erik Folkert: “De hub is een initiatief van NPAL: Noordelijke Productiviteits Alliantie. NPAL wil hiermee een brug slaan tussen de behoeftes van de proces- en maakindustrie enerzijds en de oplossingen van technische dienstverleners anderzijds.”

Digitalisering en technische innovatie

De ambities van NPAL sluiten naadloos aan bij die van Actemium. “Samen in beweging zijn is een van onze belangrijkste pijlers. Op deze manier zetten we samen met alle betrokken partners de slimme industrie in Noord-Nederland op de kaart. We laten vanuit onze ervaring en expertise zien hoe we samen winst kunnen boeken op het gebied van digitalisering en technische innovatie”, vertelt Erik Folkert

Cluster van samenwerkende bedrijven

Nieuwe technologie is een van de thema’s waar hoog op ingezet wordt. “NPAL is de “kennismakelaar” en klopt in hun netwerk van aangesloten bedrijven aan. Er wordt een scan uitgevoerd, zodat de bedrijven weten hoe ze er qua transformatie ambities en bedrijfscompetenties voor staan. Actemium is aangesloten bij het Cluster Solution Providers’ waar vraag en aanbod bij elkaar komt. Onder de noemer ‘Industry 4.0’ laten we vervolgens heel concreet zien welke kansen technologische innovatie biedt.”

Nieuwe technologie is een van de thema’s waar hoog op ingezet wordt. “NPAL is de “kennismakelaar” en klopt in hun netwerk van aangesloten bedrijven aan. 

Inspirerende masterclasses

Binnen de alliantie verzorgt Actemium masterclasses, die met name voor de procesindustrie meerwaarde opleveren. “Vanuit ons specialisme in Plant Design zien ondernemers hoe we hun fabrieken slimmer, stabieler en zonder verspillingen laten draaien. Hiermee zetten we ze aan het denken hoe het binnen hun fabrieken anders kan.”

Vanuit ons specialisme in Plant Design zien ondernemers hoe we hun fabrieken slimmer, stabieler en zonder verspillingen laten draaien.

CO2-reductie

CO2-reductie is nog zo’n belangrijk thema. “Iedereen is op de hoogte van de enorme opgave waar de industrie voor staat: Project 6-25 beoogt een versnelde toepassing van innovatietechnologie om de CO2-emissies van energie-intensieve bedrijven te verlagen. Het gaat om 6 miljoen ton minder industriële koolstofemissies in 2025. Wij laten zien hoe we door de inzet van onze tools CO2-reductie en procesoptimalisatie realiseren.”   

Duurzame industrie

Erik Folkert is blij deel uit te maken van het samenwerkingsverband. “De industrie is zo op de meest efficiënte manier in beweging. Samen maken we ons hard voor de meest duurzame industrie.”

Lees hoe we samen met onze klanten invulling geven aan actuele vraagstukken en thema’s.