Home Chemie Nieuws Zeeland Refinery voldoet aan nieuwe emissie eisen

Zeeland Refinery voldoet aan nieuwe emissie eisen

Onze collega Steven Padmos studeerde in 2019 af aan de Avans Hogeschool. Hij deed voor zijn studie Elektrotechniek onderzoek naar de engineering van de installatie van een Continue Emissie Monitoring Systeem (CEMS) voor Zeeland Refinery. Gedurende zes maanden onderzocht hij hoe de infrastructuur ten behoeve van de nieuwe installatie het beste ontworpen kon worden om aan de wetgeving te voldoen. “Ik vind het mooi om te zien dat Zeeland Refinery door de uitvoering van ‘mijn’ project voldoet aan de nieuwe eisen. Momenteel is de constructiegroep van Actemium bij Zeeland Refinery bezig met de uitvoering van het project.”

Voldoen aan nieuwe emissie wetgeving

“Vanaf dit jaar moet Zeeland Refinery voldoen aan de nieuwe Richtlijn Industriële Emissies (RIE) vanuit de Europese Unie”, vertelt Steven. “Deze richtlijn heeft impact op de omgevingsvergunning en monitoringsvereisten van de industriële emissie, dat is de uitstoot via de fabrieksschoorstenen. Volgens de richtlijn dienen de emissieconcentraties in het rookgas gemonitord te worden. Hiervoor moet er op twee fabrieksdelen een nieuwe CEMS-installatie komen. Een CEMS is een analyse systeem waarmee je continu de uitstoot kunt meten en wordt geplaatst en aangesloten op de schoorstenen. De CEMS meet de emissie door middel van infrarode techniek. Het uitlezen van de gegevens gaat automatisch en wordt verwerkt in een database. Om de CEMS goed uit te lezen moesten we de huidige elektrische- en communicatie infrastructuur aanpassen.”

Aanpak en uitvoering

“Het was een uitdagende klus”, vervolgt Steven. “Want hoe kunnen we nieuwe meetapparatuur veilig plaatsen op hoog niveau in de schoorstenen, terwijl de fabriek gewoon in bedrijf is? En bovendien, bij het plaatsen van een CEMS komt best wat kijken. Er moet een heel nieuw analyserhuis gebouwd worden, wat onder andere voorzien is van elektrische voorzieningen en een glasvezelverbinding. Ik ben gestart met het onderzoeken van de voorschriften uit de richtlijn, de benodigde CEMS en bijbehorende infrastructuur. Hierna ben ik begonnen met het ontwerpen van de werkpakketten voor de verschillende disciplines. Om de nieuwe meetapparatuur te kunnen plaatsen, zijn er nieuwe meetlocaties en bordessen geplaatst, zodat de meetapparatuur goed te bereiken is met een kooiladder. Vanaf de CEMS hebben mijn collega’s een meetgasleiding gelegd naar de meetlocatie aan fabrieksschoorsteen. Het resultaat? Een goed werkende CEMS waarmee de uitstoot 24/7 gemeten kan worden.”

Een vak apart

“Waar ik het meest van geleerd heb? Ik vond het interessant dat ik kennis gemaakt heb met sample- en analysesystemen en wat er bij komt kijken om deze te ontwerpen. Tijdens het gehele traject heb ik heel fijn en nauw samen gewerkt met collega’s van de Analyser-afdeling bij Zeeland Refinery en met de constructiegroep van Actemium. Ik vind het mooi om te zien dat we met onze werkzaamheden goed werkende meetsystemen hebben ontworpen en geïnstalleerd waarmee Zeeland Refinery voldoet aan de nieuwe richtlijnen.”


Foto’s: de constructie van de nieuwe bordes en Steven op de middelste foto.


Foto’s: binnenzijde CEMS, plaatsen nieuw analyserhuisje en de nieuwe CEMS besturingskast (v.l.n.r.).