Home Logistieke automatisering Nieuws en blogs Warehouse Management, Execution en Control
WMS/WES/WCS verder toegelicht

Warehouse Management, Execution en Control: ieder hun eigen focusgebied

Logistiek tag corner

Hoe stuur je een logistieke werkvloer aan? En wat heeft dat met Warehouse Management te maken? Alles, of juist niets… Het is een kwestie van perspectief. Hoe we dat bedoelen? Joost Vervoort, Project Manager & Solution Development, en Rick Dekkers, Business Consultant, leggen het uit in deze blog.

Bottom-up logistiek

Bij Actemium Logistieke Automatisering automatiseren we de logistieke werkvloer; dat is onze oorsprong, dat is waar we goed in zijn. We werken vanaf de werkvloer omhoog. Hoe die werkvloer is ingericht, bepaalt onze aanpak en oplossing. We onderscheiden hierbij verschillende functionele domeinen. Een werkvloer met manuele logistieke processen, met operators, heftrucks, handscanners en labelprinters, stelt andere eisen aan software dan een gemechaniseerde logistieke omgeving met kranen, conveyors en robots.

Standaard Warehouse Management

Sommige logistieke processen zijn relatief eenvoudig. Denk aan een standaard proces met ontvangst, inruimen, opslag, eenvoudige order picking, verpakken en verzenden. Eventueel aangevuld met replenishment en cycle count. In zo’n omgeving volstaat vaak een “standaard” Warehouse Management Systeem (WMS) of WMS module van een ERP systeem.

WMS / WES / WCS Equipment-Shopfloor
Figuur: WMS, WES en WCS focusgebieden: Equipment integratie versus Werkvloer complexiteit.

Extended Warehouse Management

Soms gaat de behoefte verder en vraagt dit om meer of extra functionaliteit. Zo zijn er ook WMS pakketten die ruim boven een standaard WMS uitstijgen. Bijvoorbeeld als er beperkte productie- of value added logistics handelingen worden verricht, of een beperkte vorm van mechanisatie van toepassing is. Denk dan aan bijvoorbeeld conveyors en/of plateauliften die aangestuurd moeten worden.

Complexe werkvloeren

Maar veel logistieke processen zijn complexer, vaak uniek, en vragen om maatwerk voor de aansturing van de werkvloer. Dat wil niet zeggen dat algemene WMS-functies belangrijker zijn, of minder belangrijk, dan de aansturing van de werkvloer. Maar wel dat de vragen anders zijn. Mocht de functionele behoefte de (extended) WMS-mogelijkheden overschrijden, dan kan de inzet van een separaat Warehouse Executie Systeem (WES) de juiste keus zijn.

Hoe komen bijvoorbeeld duizenden fusten bloemen in de juiste hoeveelheid en combinaties via een transportsysteem in de juiste bufferchutes voor inpaktafels? Of hoe zorg je dat de productie van chocolade soepel blijft verlopen door grondstoffen, halffabricaten en eindproducten via een pallettransportsysteem en/of Automated Guided Vehicles (AGV’s) op het juiste moment aan te leveren aan of op te pikken bij de productielijn?

Uiteenlopende vragen, met uiteenlopende antwoorden. Maar in beide gevallen gaat het om een hybride werkvloer waar de domeinen Warehouse Management, Executie en Control elkaar overlappen.

Warehouse Executie en Warehouse Control

In omgevingen waar we uitsluitend gemechaniseerde logistiek aansturen, spreken we van een Warehouse Control System (WCS). Een goed WCS vormt een naadloze connectie tussen een WMS en de logistieke equipment. Een WMS geeft bijvoorbeeld orders vrij, die een WCS oppakt. Het WCS verzorgt vervolgens de real-time aansturing van de equipment, zodat kranen, robots en conveyors aan het werk gaan. Inclusief logging, diagnostiek en service-acties in geval van uitzonderingen. De verantwoordelijkheid voor deze aansturing hoort volgens ons niet in een WMS.

In omgevingen waar we door middel van algoritmes de aansturing van de werkvloer efficiënter maken spreken wij van Warehouse Executie Systeem functionaliteit. Dit zou afgedekt kunnen worden door een Extended WMS of een separaat WES.  Goede WES functionaliteit zorgt ervoor dat er op de werkvloer efficiënt gewerkt wordt.

Denk bijvoorbeeld aan het intelligent samenvoegen van orders in batches, of het real-time bepalen van de belangrijkste order tijdens het picken. Zulke intelligentie wordt naar ons idee niet altijd voldoende geleverd in een ‘standaard’ WMS.

Actemium focus logistic intelligence
Figuur: Logistiek IT landschap met de Actemium focus (groen). Links de manuele logistieke techniek, rechts de gemechaniseerde logistieke techniek.

Verschillende oplossingen? Andere terminologie

In veel omgevingen is het onderscheid tussen de functionele domeinen niet zo scherp, maar bestaat overlap. Sturen we bijvoorbeeld niet alleen de manuele werkvloer aan, maar beheren we ook de voorraad en locaties van een miniload-systeem, dan ontstaat een hybride WMS/WCS-oplossing.

Dus kun je je afvragen waarom we dat niet gewoon allemaal Warehouse Management noemen. Een terechte vraag! Wij kiezen voor drie verschillende termen, omdat we vinden dat het gaat om drie wezenlijk verschillende focusgebieden, ofwel domeinen. Zo kunnen wij het best met onze klanten in gesprek over de exacte behoeftes van hun organisatie. Actemium is specialist in alle drie de functionele domeinen.

Functioneel domein vs. softwareoplossing

In onze ogen is WMS een containerbegrip. Onder WCS en WES verstaan wij specialistische software-oplossingen specifiek gericht op intelligente equipmentintegratie en werkvloerautomatisering. Een extended WMS doet vaak ook iets aan werkvloeraansturing, soms ook iets aan equipment aansturing en dekt daar mee een deel van de WES en/of WCS functionaliteit af.
Verwarring ontstaat doordat de term WMS soms wordt gebruikt voor een softwarepakket, en soms voor een functioneel domein. Spreek je over software dan bevat elk softwarepakket meer of minder functionaliteit.  Spreek je over functionele domeinen, dan hebben WMS, WES en WCS ieder hun eigen verantwoordelijkheden.

WMS, WES en WCS: een goed team

Kortom, de aansturing van een logistieke werkvloer noemen wij Warehouse Executie of Warehouse Control. Maar, die vormen niet ieder hun eigen eiland. Warehouse Management is onlosmakelijk verbonden met Warehouse Executie en Warehouse Control: deze overlappen.

In een logistieke omgeving hebben een WMS, een WES en een WCS ieder hun eigen focusgebied. De behoefte van de organisatie bepaalt of we één van de drie losstaand inzetten, of dat we kiezen voor een geïntegreerde oplossing.

WCS modules & functionaliteit

Meer weten of advies?

Wij zijn benieuwd naar jouw volgende logistieke stap en denken er graag over mee!

Stel daarom hier je vraag. Of bel ons op +31(0)888318999.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in ons privacystatement voor je uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Via bovenstaande checkbox geef je akkoord op het verwerken van jouw persoonsgegevens.