Home Maintenance Nieuws & Blogs Blog 3 – Beheersen en verkleinen van risico’s tijdens de turnaround bij Zeeland Refinery

Blog 3 – Beheersen en verkleinen van risico’s tijdens de turnaround bij Zeeland Refinery

“Eén van mijn favoriete bezigheden tijdens mijn vakanties is raften”, vertelt onze Veiligheidskundige Niels van Kaam enthousiast. Niet de meest voor de hand liggende sport zou je denken voor een collega die zich dagelijks met veiligheid bezighoudt! Of juist wel? “Net als bij ons werk gaat het bij raften om het herkennen en beheersen van risico’s. Een helm, een reddingsvest en de rollen die verdeeld zijn in de boot, zorgen ervoor dat je zelfs de meest wilde rivier kan bedwingen. En dat is in dit werk niet anders!”

Stroomversnelling

“Er zijn een aantal risico’s waar technici tijdens grote stops mee te maken hebben. Dat zijn conflicterende werkzaamheden met andere partijen, verkeersdrukte op het terrein en werken op hoogte met kans op vallen en vallende voorwerpen. Daar bovenop hebben we door de coronacrisis met extra voorzorgsmaatregelen te maken en duurt de turnaround langer. Hierdoor kan de werkdruk en vermoeidheid van onze collega’s toenemen. Door het nemen van doeltreffende beheersmaatregelen en het opvolgen hiervan verkleinen we de risico’s voor onze medewerkers naar een acceptabel niveau.”

Navigeren

“Net als navigeren op het water, volgen we de richtlijnen van het RIVM, de klant en onze eigen organisatie. Zeeland Refinery heeft extra maatregelen getroffen om de mensen op het terrein zo veel mogelijk te spreiden. We werken in verschillende shifts en eten in verschillende ploegen. Daarnaast heeft iedereen de beschikking over een gelaatsscherm of een masker om veilig te kunnen werken.”

Veiligheidsinstructies

“Een nieuwe collega krijgt naast de instructies van de klant ook een start-werk instructie van Actemium. Hierin staan de veiligheidsrisico’s, de te nemen maatregelen en de uitgangspunten van onze veiligheidscultuur. De insteek was om de stop te starten met een kick-off voor leidinggevenden en een Virtual Reality training voor alle medewerkers. Gezien de huidige situatie kon dit niet. De kick-off hebben we vervangen door een videoboodschap en tijdens de start werk instructie en tijdens de wekelijke toolboxen staan we uitgebreid stil bij de risico’s en te nemen maatregelen.”

Roeien met extra riemen

“We werken met ruim 200 technici op het terrein en bieden hen graag voldoende ondersteuning en begeleiding. Daarom hebben we in de aanloop het aantal veiligheidskundigen uitgebreid naar drie medewerkers. Per week maken we een rapportage van de data uit observaties, incidentmeldingen en LMRA’s (Last Minute Risk Analysis). Hiervan maken we een trendanalyse. De aandachtspunten bespreken we met de medewerkers in onze wekelijkse toolbox. We promoten continu het melden van onveilige situaties. Dit is belangrijk om onveilige situaties zo snel mogelijk op te lossen en om ongevallen en incidenten te voorkomen.”

Rustiger vaarwater

“Na afloop evalueren we de stop en nemen we de positieve en verbeterpunten mee om onze organisatie verder te verbeteren. Als de stop is afgerond zonder ongevallen, incidenten of coronabesmettingen ben ik tevreden.”

Volgend blog

In een volgend blog zoomen we in op één van de projecten die we tijdens de stop uitvoeren; het vervangen van de MCC’s (Motor Controle Center). Benieuwd hoe onze collega Guus Mix dit aanpakt? Lees dan ons volgende blog.

Meer weten?

Lees onze andere blogs over de turnaround bij Zeeland Refinery of bekijk onze klantverhalen.