Home Maintenance Nieuws & Blogs Blog: De juiste toepassing van het EVD

Blog: De juiste toepassing van het EVD

Is ATEX geluk hebben? Of een bewuste strategie? Wij vinden dat laatste. Eén van de essentiële onderdelen van de ATEX-richtlijnen is het in kaart brengen van de gevaren en risico’s door middel van een ExplosieVeiligheidsDocument (EVD). In de praktijk zien wij dat dit voor sommige bedrijven lastig is om goed in te regelen. Daarom zoomen we in dit artikel in op het EVD.

Inhoud van het EVD

Volgens de Arbowet ben je namelijk verplicht om werknemers te beschermen tegen diverse gevaren. Denk aan geluid, machine-onveiligheid, fysieke belasting en schadelijke stoffen. Maar ook aan gevaar voor stof-, gas- en dampexplosies.

Als er sprake is van explosiegevaarlijke situaties, dan moet je een ExplosieVeiligheidsDocument (EVD) opstellen. Het EVD bevat de volgende onderwerpen:

  • Procesbeschrijving, vaststellen en beproeven van explosierisico’s;
  • Ontstekingsrisico’s; continue, primaire en secundaire gevaren;
  • Het uitvoeren van een algehele Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) met betrekking tot explosieveiligheid van installaties;
  • Opstellen van methoden om de richtlijn na te leven zoals goed schoonmaken, werkvergunning en werkwijzen enz.
  • Vaststellen van de afmetingen van de zones en aanbrengen van markeringen;
  • Classificatie van explosiegevaarlijke gebieden in zones;
  • Technische en proces technische maatregelen;
  • Organisatorische maatregelen.

Risico’s benoemen en minimaliseren

In het EVD staan de risico’s voor je werknemers en de maatregelen die je treft om een veilige werkomgeving te creëren. Het EVD biedt richtlijnen voor de medewerkers om veilig om te gaan met  apparatuur. Zo moet je de explosiegevaren in kaart brengen, onder andere door zoneringen aan te brengen. Ook moet je vastleggen wie er verantwoordelijk is voor de maatregelen, het calamiteitenplan en wie hierover communiceert.


En nu.. aan de slag

Lang niet elke organisatie heeft expertise in huis om zelf een EVD te schrijven of goed te implementeren. Actemium helpt graag met opstellen van een EVD of brengt de risico’s, zoneringen etc. voor je in kaart. Soms doen we kleine aanvullingen, maar het komt ook voor dat we het gehele EVD opstellen. Dit doen we in samenwerking met de process engineer, de ATEX-deskundige en de veiligheidsdeskundige. Bij het opstellen van het EVD maken we een indeling van de verschillende risicozones. Zo maken we de explosiegevaren duidelijk in elk gebied. Apparatuur, ontstekingsbronnen, ventilatiepunten nemen we onder de loep, herplaatsen we indien nodig en verwerken we vervolgens in zone-tekeningen (ATEX 153 en ATEX 114 product- en apparatuur-richtlijn).

Neem gerust contact op als je vragen hebt.

Benieuwd naar de ervaringen van onze klanten?

Onlangs hielpen we onze klant Danisco/DuPont met het opstellen van hun EVD en het aanpassen van de zonering. Lees hier het klantverhaal.

Heb je ons eerste blog gemist? Je kunt ‘m hier nalezen.