Home Plant Design Nieuws Hoe je fabriek efficiënter wordt door voorspellingen!
Hoe je fabriek efficiënter wordt door voorspellingen!
Plant Design tag corner

Hogere processtabiliteit en fabriekswinst door minder uitval van assets

Als Business Engineering partner zijn we gewend om mee te denken binnen alle facetten van je fabriek. Niks wordt aan het toeval overgelaten en wat voor jou belangrijk is verdient de beste aandacht. Door constant machines te monitoren kan op de juiste momenten onderhoud worden uitgevoerd. Effectief, voorspellend onderhoud!

Door het nauwe contact met onze klanten zien we vaak dezelfde vragen terug komen. Hoe voorkomen we dure onderhoudstops? Kunnen we de levensduur van onze machines verlengen? Hoe kunnen we kostenbesparing realiseren? En ons antwoord is: predictive maintenance!

Niks aan het toeval overlaten

Door het gebruik en analyseren van alle historische data laten we niks aan het toeval over. We starten met een risicoanalyse, om erachter te komen waar binnen jouw plant de grootste risico’s liggen en waar dus de meeste winst te behalen is. Dit kan aan de hand van een Compliance scan, met als bijkomend voordeel dat direct duidelijk is of de assets voldoen aan de wet- en regelgeving, bijvoorbeeld qua veiligheidseisen. Wil je los van predictive maintenance eens met ons praten over Compliance, klik dan hier.

De data wordt vervolgens geanalyseerd op assetniveau, waarbij wij als Business Engineering partner kunnen adviseren op welke punten het beste ingezet kan worden. Door de data analisten wordt een algoritme gebouwd en worden de prestaties van de machines in near-realtime gemonitord. Het algoritme zal nauwkeurige voorspellingen gaan doen over toekomstig onderhoud!

Jouw plant in de toekomst!

Het is mogelijk, ook binnen jouw fabriek! Inzetten op predictive maintenance levert op korte én lange termijn voordelen op. In de toekomst zal de uptime van je assets verbeterd zijn en is er minder uitval op de productievloer. Daardoor is de betrouwbaarheid van je machines verhoogd en worden onderhoudstops strategischer gepland. Dat heeft op termijn winst opgeleverd in productie en capaciteit, maar ook op het gebied van compliance en de veiligheid van je medewerkers.

Het is grotendeels gebaseerd op data, maar de mens is en blijft een belangrijke schakel in het predictive maintenance traject. Daarom is het van belang dat er bij beide partijen sprake is van vertrouwen, kennis en kunde. Wij zetten ons hier graag voor in!

Meer weten of benieuwd naar de mogelijkheden binnen jouw plant? Neem dan contact met ons op!
Martin van Hal
Business Unit Manager - Veendam / Zwolle
[javascript protected email address]
+31 (0)6 25 73 45 60