Home Plant Design Nieuws Klimaattop 2021; serieus aan de bak om 1,5 graad ambitie nog te halen
Tijd voor lange termijn KPI's door managers
Klimaattop 2021; serieus aan de bak om 1,5 graad ambitie nog te halen
Plant Design tag corner

Ruim twee weken lang vergaderden bijna 200 landen in Glasgow over de wereldwijde aanpak van klimaatverandering. Pas op zaterdag 13 november, een dag later dan gepland, kwamen de landen tot een gezamenlijke slotverklaring. Deze slotverklaring – het Glasgow Climate Pact – lokte heel verschillende reacties uit; van ‘imperfect’ tot ‘een stap in de goede richting’, en van ‘faliekant mislukt’ tot ‘historisch’. Wat is er afgesproken op de VN-klimaattop, en wat voor impact heeft dat op jou als manager in de industrie?

De belangrijkste vraag tijdens de klimaattop:
gaan we het doel van maximaal 1,5 graad opwarming halen? 

Eigenlijk draaide alles tijdens de klimaattop – officieel: COP26 – in Glasgow om de grote vraag: gaan we de doelen bereiken die in het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 zijn vastgelegd? Tijdens de klimaattop in Parijs (COP21) werd unaniem besloten dat de temperatuurstijging in ieder geval onder de 2 graden moest blijven, en dat alle landen zich zouden richten op een temperatuurstijging van 1,5 graden. Een stijging van 2 graden is namelijk alsnog een doodvonnis voor veel eilandstaten.

Gaat dat ook lukken?

De conclusie van voorzitter Batok Sharma stelt niet direct gerust: “Het doel om de opwarming te beperken tot 1,5 graad is nog in leven, maar de pols is zwak. Het kan alleen overleven als we ons aan onze beloftes houden en snel actie ondernemen.”

Hierbij refereert Sharma naar het afgezwakte karakter van de verklaring, die het Glasgow Climate Pact wordt genoemd. Waar steeds werd gesproken over het ‘afschalen’ van steenkool met de intentie er uiteindelijk helemaal mee te stoppen, werd dit op de laatste dag onder druk van China en India aangepast naar ‘verminderen’. En subsidies voor fossiele brandstoffen worden slechts voorzichtig afgebouwd. Veel landen en milieuorganisaties zijn hier kritisch en teleurgesteld over.

Een ander belangrijk punt: het verminderen van de CO2-uitstoot

Een ander belangrijk punt in het Glasgow Climate Pact betreft het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Alle landen moeten uiterlijk eind 2022 (tijdens de volgende VN-klimaattop in Egypte) hun plannen daarvoor aanscherpen en in lijn brengen met de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Dat is hard nodig, want de CO2-uitstoot stijgt nog steeds scherp. De doelen die voor Glasgow zijn ingediend, zijn namelijk veel te zwak om alle ambities waar te maken. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) berekende dat de landen met deze plannen in 2030 slechts een achtste van de uitstootverlaging realiseren die nodig is om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden te houden. Zoals klimaatbeleidsanalist Michel den Elzen van het PBL zei: “De ambitie zou dus acht keer zo groot moeten zijn.”

Wat heeft dit voor impact op jou als manager?

Duurzame KPI’s die nú je aandacht behoeven!

  • besparing op elektra en gas verbruik (in kg CO2/kWh resp kg CO2/m3 verbruikt);
  • inkoop aandeel herbruikbare grondstoffen (in % hoeveelheid ingekocht);
  • afgelegde afstand (in kg CO2/km transport);
  • hergebruik afval materialen (in % hoeveelheid afval hergebruik);
  • water hergebruik per kg product geproduceerd (in kg/m3 waterbesparing).

Vooropgesteld: voor Nederland blijft het doel staan om in 2050 klimaatneutraal te produceren. Datzelfde geldt voor 133 andere landen. Of dat voldoende is, is nu de vraag. Want zo’n langetermijndoel is makkelijk gesteld, maar het gaat er uiteindelijk om welke acties er op korte termijn worden ondernomen. Zo zegt China nu in 2060 klimaatneutraal te willen zijn, maar de komende 10 jaren zal de CO-uitstoot nog alleen maar stijgen.

Nederland heeft klimaatverandering wél in het vizier. Het demissionaire kabinet legde in de Miljoenennota 2022 een grotere focus op CO2-uitstoot in de industrie. Dat heeft voor jou als manager veel gevolgen, want met concrete kortetermijndoelstellingen en maatregelen voor CO2-reductie is niets doen niet langer een optie. Maar met subsidies voor klimaatinvesteringen en fiscale regelingen voor milieu-investeringen, biedt het aangescherpte Nederlandse klimaatbeleid ook kansen. Juist nu is het moment om voor je fabriek lange termijn KPI’s rondom CO2-reductie op te stellen. Vertaal deze vervolgens naar meer operationele kortetermijndoelstellingen en je kunt beginnen de juiste stappen te zetten. Op deze manier is goed te monitoren of je processen aansluiten bij de gestelde operationele doelstellingen. Jij bent aan zet!

In de Nederlandse politiek is het nu wat stilletjes rondom dit onderwerp, omdat het klimaatbeleid onderdeel is van de formatie. Maar alles bij elkaar is het heel duidelijk: we moeten er met z’n allen keihard aan werken om de CO2-uitstoot te verkleinen. Vraag jezelf eens af; hoe kan jouw bedrijf zijn steentje bijdragen aan een leefbare aarde? Welke concrete maatregelen kun jij nemen?

 

Wat is jouw uitdaging?

Laat het ons weten, we denken graag met je mee!