Home Plant Design Nieuws Miljoenennota 2022; nóg grotere focus op CO2-uitstoot in de industrie
Verduurzamingskansen voor HSEQ manager
Miljoenennota 2022; nóg grotere focus op CO2-uitstoot in de industrie
Plant Design tag corner

Met een demissionair kabinet zijn er minder plannen gepresenteerd dan dat we gewend zijn. Toch vindt de overheid dat een aantal belangrijke zaken niet kunnen wachten. Zo komt er meer geld voor veiligheid en het versnellen van woningbouw. Een andere belangrijke pijler waar het kabinet vol op inzet, zo was te horen, is het Klimaatakkoord.

Vanaf 2050 moet de industrie klimaatneutraal en schoon zijn. Daarvoor werkt het kabinet aan een aantal belangrijke maatregelen. Voor jou als manager in de industrie hebben deze maatregelen een behoorlijke impact. Kortom, niets doen is niet langer een optie! We zetten de belangrijkste maatregelen op een rij: 

 • De uitstoot van lachgas, één van de schadelijkste broeikassen, moet worden verlaagd;
 • Ook grote industriële (ETS-) bedrijven worden verplicht om maatregelen rondom CO2-reductie uit te voeren met een terugverdientijd binnen 5 jaar;
 • Voor handhaving van de energiebesparingsplicht zullen gemeentes en instanties meer ondersteuning krijgen;
 • Er komt meer subsidie vrij, de VEKI (versnelde klimaatinvestering industrie) wordt verhoogd naar € 54 miljoen;
 • Via de fiscale regeling Milieu Investeringsaftrek worden per 1 januari 2022 de aftrekpercentages verhoogd. Hiermee kun je bijvoorbeeld investeren in:
  • Nieuwe en innovatieve grondstof besparende productie apparatuur;
  • Productieapparatuur voor voorkomen van ontstaan van CO2-uitstoot;
  • Volledig circulaire kantoorgebouwen.

“Overstappen op een duurzamere energiesoort lijkt vaak de meest logische stap om CO2-reductie te realiseren. Dit is echter een flinke en kostbare stap. De CO2-afvang en opslag levert bovendien onbekende risico’s op. De meest realistische invalshoek? Energie die je niet nodig hebt, hoef je ook niet op te wekken.”

Martin van Hal  –  Business Unit Manager bij Actemium 

Nationale CO2-heffing 

Bedrijven met een hoge CO2-uitstoot moeten sinds begin 2021 al een nationale CO2-heffing betalen. Daarmee wil de overheid stimuleren dat fabrieken in de industrie meer bezig gaan met CO2-reductie. In eerste instantie wordt de ‘vermijdbare” CO2 belast door middel van de heffing. In 2030 moet de schadelijke uitstoot met de helft zijn teruggebracht en, zoals eerder genoemd, in 2050 willen ze helemaal CO2-neutrale industrie hebben. Steeds meer fabrieken schakelen de hulp in van externe partijen bij deze transitie. Door het uitvoeren van goede haalbaarheidsonderzoeken en voorstudies krijg je een gedegen plan in handen om in ieder geval de vermijdbare CO2 te reduceren.

Kansen voor jou als manager

Zoals eerder genoemd zullen ook de grote industriële (ETS-) bedrijven verplicht worden om aandacht te besteden aan CO2-reductie. Aan jou als manager dus de schone taak om het productieproces onder de loep te nemen, met in het achterhoofd verbetering en verduurzaming. Helemaal door de betere handhaving van de energiebesparingsplicht is een optimale vertaling van de wet- en regelgeving van enorm belang. DE VEKI (versnelde klimaatinvestering industrie) subsidie die verhoogd wordt geeft daarbij veel mogelijkheden en kan zorgen voor meer draagvlak in de organisatie. Door de complexiteit van subsidies en wet- en regelgeving is het van belang je als manager goed te laten adviseren. Dit bijvoorbeeld door goede haalbaarheidsonderzoeken en voorstudies, die tegelijk een goede bijdrage leveren aan het creëren van draagvlak intern.

De adviezen uit dit plan, in combinatie met subsidie en wet- en regelgeving, zorgen dat het belang om dergelijke investeringen op te nemen in de organisatiedoelstellingen zichtbaar wordt. Uiteraard maakt de vernieuwde fiscale regeling, waarbij per 1 januari 2022 de aftrekpercentages worden verhoogd, het interessanter voor de industrie om milieubewust te investeren. De uitbesteding van een dergelijk project aan externe partijen is met deze financiële voordelen een logische keuze!

Wat is jouw uitdaging?

Laat het ons weten, we denken graag met je mee!