Home Plant Design Nieuws Welke impact heeft corona op het werk van HSEQ-managers?
Goed op weg met een verduurzamingsroadmap
Welke impact heeft corona op het werk van HSEQ-managers?
Plant Design tag corner

Ruim vóór de coronapandemie nam de behoefte om milieubewuster te leven al toe, net als de behoefte voor jou als HSEQ-manager om milieubewuster te produceren. Welke impact heeft corona op deze trend gehad? Werd het tijdens de coronacrisis nog duidelijker dat we zuinig moeten zijn op onze aardbol? Of verschoof de focus juist van een gezond milieu naar een gezond bedrijf of persoonlijke gezondheid?

Consument wereldwijd nóg bewuster van milieu-impact; nieuwe kans in de industrie

Uit onderzoek van PWC in juni 2021 onder ruim 8600 consumenten blijkt dat de pandemie meerdere trends die al zichtbaar waren verder heeft versterkt. Consumenten en producenten zijn nog digitaler geworden, en ook prijsbewuster, meer gericht op hun lokale omgeving, en ze zijn bewuster bezig met hun eigen gezondheid en die van het milieu. Het onderzoek toont aan dat maar liefst 50% van alle ondervraagde consumenten wereldwijd vindt dat ze milieuvriendelijker leven ten opzichte van het vorige onderzoek, in 2019. Toen gaf slechts 35% procent van de respondenten aan duurzame producten te kopen, 37% zocht specifiek naar producten met een duurzame verpakking, en 41 procent gaf aan zo min mogelijk plastic te gebruiken. Die percentages liggen in juni 2021 tot 20 punten hoger.

Zoomen we in op Nederland, dan toont onderzoek van Motivaction aan dat één op de drie Nederlanders sinds Covid-19 nog milieuvriendelijker wil leven.

Kortom, consumenten zijn zich sinds corona nóg bewuster van de milieu-impact die hun aankoopbeslissingen hebben en ze verwachten van bedrijven dat ze hierop reageren. Bijvoorbeeld door duurzame keuzes betaalbaarder en toegankelijker te maken, maar ook door te kiezen voor duurzaam geproduceerde producten. En daar is een mooie rol voor jou als HSEQ-manager weggelegd.

Afnemers verwachten ook van de industrie dat ze milieubewuster opereren

Veel industriële organisaties geven gelukkig dit goede voorbeeld al. Van initiatieven voor het terugbrengen van de CO2-uitstoot en de hoeveelheid verpakkingsmateriaal, tot het elimineren van plastic afval en food waste.

Deze initiatieven zijn enorm belangrijk. Want ook al leek het er aan het begin van de coronacrisis op dat het milieu hiervan zou profiteren (lees: minder vliegverkeer, minder autoritten), op de klimaattop in Glasgow bleek toch dat de CO2-uitstoot nog steeds scherp stijgt, en dat we met de huidige plannen slechts een achtste van de uitstootverlaging realiseren die nodig is om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken.

Als HSEQ-manager de schouders eronder

Items
verduurzamingsroadmap 

  1. inkoop herbruikbare grondstoffen;
  2. hergebruik afvalmaterialen;
  3. waterbesparing;
  4. CO2-uitstoot transport;
  5. besparing elektra en gas.

Hoe kunnen we de veranderende mentaliteit rondom milieu omarmen en tegemoetkomen? Juist, door te investeren in innovaties en door het milieu op te nemen in je organisatiedoelstellingen. Dat is voor de HSEQ-afdeling geen gemakkelijke taak, maar wel een belangrijke. 

Onmisbaar in het toekomstbestendig maken van je fabriek is de verduurzamingsroadmap. CO2-reductie is geen kortetermijndoel. In een nauwkeurig uitgestippelde roadmap worden de belangrijkste items om te verduurzamen en CO2-uitstoot tegen te gaan weg gezet in de tijd. Dit resulteert in een duidelijke stip op de horizon, wat weer zorgt voor draagvlak en samenwerking in de organisatie. Zoek voor het maken van de roadmap samenwerking met flexibele partners die verstand hebben van CO2-reductie en enkel maatwerk opleveren. Je staat er niet alleen voor!

Uit onderzoek van het CBS is gebleken dat de uitstoot van broeikasgassen in het tweede kwartaal van 2021 al 11% hoger lag dan in hetzelfde kwartaal van 2020. Daarmee is de mate van uitstoot weer op weg naar het niveau van voor de coronacrisis. Dit komt met name door 14% productieverhoging in de industrie. Goed nieuws dat de productie weer stijgt, maar laten we er een win-winsituatie van maken en niet vergeten dat we samen naar een klimaatneutrale industrie moeten bewegen.

Er is dus werk aan de winkel, maar waar te beginnen? Je zet makkelijk de eerste stap door de whitepaper over de CO2-reductietool te downloaden. 

Download het whitepaper

Wat is jouw uitdaging?

Laat het ons weten, we denken graag met je mee!