Eén van de grootste raffinaderijen van Europa, die van Total in Antwerpen, wordt gemoderniseerd. Jo Jansen is als Project Constructie Manager mede verantwoordelijk voor dit project dat in totaal iets minder dan 1 miljard dollar kost. Hij is blij dat Actemium bij drie van de zes deelprojecten de E&I-werkzaamheden uitvoert. “Jullie hadden de beste projectaanpak en de beste prijs. En bovendien hebben jullie duidelijk gemaakt hoe serieus jullie met veiligheid omgaan: prioriteit nummer 1 in onze sector.”

“De complexiteit van het project is de grootste uitdaging, vooral omdat de bestaande eenheden in de raffinaderij blijven produceren tijdens de uitvoering van het project. Terwijl we twee nieuwe basis eenheden bijbouwen en een major revamp  doen van één van onze belangrijkste eenheden, namelijk ARDS (Atmopheric Residue De-Sulphurisation, ofwel de ontzwaveling van zware stookolie). En enkele satelliet eenheden als een stoomboiler, sour water stripper construeren”, zegt Jo Jansen. “Verder wordt een significant gedeelte van het elektriciteitsnet geüpgraded, waaronder een nieuw 150 kV onderstation. Er zijn in de raffinaderij twee substations gebouwd, waarvoor ook kabels gegraven moesten worden. Allemaal zonder de draaiende raffinaderij stil te leggen. Tijdens de piek waren er 1500 tot 1700 mensen aan het werk, dat zijn 10 miljoen manuren in uitvoering.”

Risicovol

Bart Bevers is Veiligheidsmanager bij Total en verantwoordelijk voor de veiligheid van het project. Hij benadrukt dat veiligheid enorm belangrijk is in deze risicovolle sector: “Op de raffinaderij opereren een 35 tal productie-eenheden met brandbare en chemische producten en dit vaak op hoge druk en/of temperatuur. Het is de taak van Total om deze risico’s te beheersen en de contractors veilig te laten werken in deze omstandigheden. Naast de specifieke risico’s van Total zijn er de contractor gerelateerde risico’s, die inherent zijn aan de taken die zij uitvoeren. Deze risico’s zijn het best gekend door de contractors zelf, we willen dan ook met de beste contractors in zee gaan. Op de site werken talloze bedrijven, met werknemers van zo’n 80 nationaliteiten. Deze bedrijven hebben hun VCA en andere benodigde certificaten”, maar dat is volgens Bart niet altijd genoeg. “Je hebt ervaring en kennis nodig en coaching van collega’s. Je bent niet zomaar deskundig. Attitude en behavior zijn de sleutel tot een geborgd en degelijk veiligheidsbeleid.”

De veiligheidsgenen van Actemium

“De veiligheidsprestaties van de contractors worden maandelijks gemeten, en die van Actemium zijn hoog gedurende alle maanden dat zij op OPTARA werkzaam was. Dit is echt bijzonder, zegt Bart Bevers.”
Erik van de Leemkolk legt uit hoe dat kan. Hij is als HSEQ-engineer van Actemium bij het project betrokken. “Het zit in de genen van dit bedrijf; de instructies, de procedures, het gedrag van de medewerkers én de leidinggevenden. Alles is doordrongen van dezelfde veiligheidsgedachte.” Bart Bevers: “Actemium heeft niet voor niets al vier keer de ‘Contractor van de maand’-award gewonnen. Dat is nog geen enkele partij gelukt.”

OPTARA

Deze grote operatie op de Antwerpse site is nodig, omdat de huidige productie onvoldoende aansluit op de vraag uit de markt. Er wordt nu te weinig diesel en te veel benzine geproduceerd. Ook is de Europese regelgeving aangescherpt: het zwavelgehalte in brandstoffen moet verder omlaag. Jo Jansen: “Bovendien integreert het project de Nederlandse raffinaderij van Total en Lukoil , Zeeland Refinery, verder in het productieschema van Antwerpen. Dit project, genaamd OPTARA, heeft daarom ook als doel de OPTimalisatie Antwerpen-Rotterdam-Amsterdam Area. Deze twee raffinaderijen gaan onderling per schip producten uitwisselen, om de winstgevendheid te verhogen.”