Consultancy

Machine Safety

Binnen proces installaties, verpakkingslijnen en material handling Systemen worden machines gebruikt die vallen onder de Machinerichtlijn. De machinerichtlijn stelt eisen aan het uitvoeren van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) waaruit mogelijk veiligheidsmaatregelen genomen dienen te worden. Normen die onder de machinerichtlijn vallen beschrijven waaraan deze beschermingsmaatregelen moeten voldoen zowel mechanisch als besturingstechnisch.

Alle machines in die verhandeld worden binnen de Europese unie dienen te voldoen aan de machinerichtlijn (2006/42/EG). Indien gewenst kan Actemium u ondersteunen bij vraagstukken op gebied van Machineveiligheid.

Risico-inventarisatie en evaluatie

Middels de risico-inventarisatie en evaluatie controleren wij de machine op aanwezige gevaren. Voor het structureel  aanpakken van de risico-inventarisatie gebruiken wij standaard templates , zodat niets aan de aandacht ontsnapt. Middels deze templates worden de risico’s vastgelegd en gecategoriseerd. Daarnaast wordt de machine langs deze weg gecontroleerd volgens de machinerichtlijn. Onze templates zijn is gebaseerd op de NEN-EN-ISO 12100 voor de risico inventarisatie. Vervolgens hanteren we de Fine & Kinney methodiek voor de risico beoordeling.

Bepalen risico verminderende maatregelen

Aan de hand van de risico inventarisatie worden de onaanvaardbare risico’s verminderd door risico reducerende maatregelen te treffen. Deze maatregelen kunnen mechanisch of elektronisch van aard zijn. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan o.a. het plaatsen van een afscherming, veiligheidsschakelaars en lichtschermen.

Veiligheidsbesturingen

Voor het ontwerpen en implementeren van besturingen die een veiligheidsfunctie uitvoeren hanteren wij voornamelijk de NEN-EN-ISO13849-1 en -2. Daarnaast behoort ook de NEN-EN-IEC 62061 tot de mogelijkheden.

Wilt u meer weten over machine safety diensten? Neem dan contact op met onze experts
Arie van den heuvel
Lead Engineer Hardware -
[javascript protected email address]
+31 (0)88 831 89 99
Voor vragen kun je ook gebruik maken van het contactformulier