Consultancy

Process Safety

In diverse markten, zoals Olie & Gas, (Petro)Chemie en Farmacie, wordt gebruik gemaakt van gevaarlijke stoffen. Als deze stoffen ongecontroleerd vrijkomen, kunnen ze een gevaar vormen voor mens, milieu en installatie.

Er zijn verschillende manieren om de gevaren in een procesinstallatie te reduceren. Bijvoorbeeld door het volgen van de PED- en/of ATEX-Richtlijn. Als gevolg van diverse grote incidenten, waarvan sommige zelfs rampzalig, en ingegeven door de ARBO- en BRZO-regelgeving, is de implementatie van Functionele Veiligheid in een procesinstallatie een steeds belangrijker aspect geworden.

Functionele Veiligheid in een procesinstallatie betreft een Safety Instrumented System (SIS), welke is opgebouwd uit sensoren, logica (beslissende componenten) en actuatoren. Doel van een SIS is het abnormaal functioneren van een basis procesbesturing te detecteren en de procesinstallatie naar een veilige status te brengen, voordat zich een gevaarlijke situatie voordoet. Een SIS opereert onafhankelijk van de basisbesturing.

Bij de implementatie van een SIS worden de normen IEC 61508 en IEC 61511 gehanteerd. Actemium beschikt over gecertificeerde (TÜV Rheinland) Functional Safety Engineers, die u kunnen helpen in de analytische fase van ‘Functionele Veiligheid’ en een SIS kunnen implementeren in uw procesinstallatie.

Neem contact op met onze experts voor meer informatie over
process safety
Johan van Lent
Lead Engineer Hardware - Veghel
[javascript protected email address]
+31 (0)88 831 88 28
Voor vragen kun je ook gebruik maken van het contactformulier