KOM MEER IN CONTROL VAN JE OT-OMGEVING

Improvement

Je wil je output verhogen en consistenter maken, en zoekt hiervoor de juiste stappen om een goede productiecontinuïteit te verkrijgen. Op basis van data-gedreven analyse brengen wij jouw processen en kosten in beeld en voorzien je van het juiste advies voor verhoging en consistentie van jouw productieproces.

Via storingsreductie naar een verbeterde productie

Zich herhalende storingen en alarmmeldingen uit uw automatiseringssystemen zijn vervelend voor je operators en vormen een potentiële bedreiging voor jouw productiecontinuïteit. Manufacturing Improvement reduceert niet alleen het aantal storingen, maar biedt ook inzicht in je processen en kosten. Op basis van data-gedreven analyse brengen wij kansen aan het licht om jouw output te verhogen en consistenter te maken.

Jouw voordelen:

  • Minder storingen en lagere werkdruk
  • Betrokken en tevreden medewerkers
  • Inzicht in kosten en kansen
productieproces verbeteren met self service analytics tools

Minder storingen en lagere werkdruk

Heb je de afgelopen jaren geïnvesteerd in de automatisering en digitalisering van je (productie)processen? Dan verwacht je van je system integrator ook een goede nazorg. Actemium biedt 24/7 deskundige en snelle ondersteuning bij storingen. Wij zoeken net zo lang door tot het probleem verholpen is. Bij zich herhalende storingen of alarmen reduceren we via Manufacturing Improvement het aantal storingen en daarmee de werkdruk voor jouw operators.

Betrokken en tevreden medewerkers

Een goede operator is goud waard. Je wil hem dan ook een prettige werkomgeving aanbieden. Niets vervelender voor een operator dan een scherm vol alarmen en storingsmeldingen die hij door kennis- of tijdsgebrek niet kan oplossen. Vanuit Manufacturing Improvement kijken we samen met jouw operator hoe we de huidige gebruikersinterface kunnen optimaliseren. Zo houdt jouw operator grip op het proces, kan hij de kwaliteit borgen en foutieve handelingen voorkomen.

Inzicht in kosten en kansen

Niet alle storingsmeldingen vormen een bedreiging voor jouw productiecontinuïteit en vragen om een snelle, adequate reactie. Wij werpen een neutrale blik op de mogelijke impact van storingen waarmee jouw operator te maken krijgt. Op basis van data-analyse verstrekken we inzicht in je processen en kosten en identificeren we eventuele bottlenecks in jouw productieproces. Hierbij brengen we nieuwe kansen aan het licht om slimmer, flexibeler, sneller en met meer kwaliteit te produceren. De hiervoor benodigde technologie wordt door ons ontworpen en geïmplementeerd. Kleine investeringen kunnen al leiden tot grote verbeteringen en zijn dan ook doorgaans snel terugverdiend.

Stapsgewijs naar een betere output

Manufacturing Improvement is een stapsgewijs traject waarbij we jouw technische dienst en operators nauw betrekken. Hierdoor borgen we uw productiecontinuïteit en kunnen we ons houden aan de regels die gelden op jouw site.

Inventarisatie

Eerst verzamelen we alle informatie uit jouw fabriek. Denk aan data over de productiestatus en storingen. We praten hierover met je operator. Hoe goed kent hij de systemen? Welke ongemakken ervaart hij? Heeft hij wellicht zelf verbeterideeën? Per procesarea of productie-unit onderzoeken we de verhouding tussen capaciteit en output. Voldoet deze aan je verwachtingen? We maken een kosteninschatting voor het bepalen van je prioriteiten en het opstellen van een stappenplan.

Prioriteiten bepalen

De inventarisatie vormt de basis voor een gezamenlijke evaluatie waar de grootste risico’s voor jouw productiecontinuïteit zitten en waar de meeste winst te behalen is. Op die manier leggen we je prioriteiten vast en de te nemen maatregelen. 

Plan van aanpak

We plannen hoe we de acties gaan uitvoeren en welke disciplines hierbij nodig zijn. Dankzij onze brede kennis en ervaring kunnen we de continuïteit van jouw processen en de veiligheid van jouw en onze medewerkers borgen.

Ondersteuning bij de overdracht

We ondersteunen je tijdens de oplevering van projecten en de overdracht naar jouw onderhoudsafdeling. Hierbij borgen we onder meer de kwaliteit van testprotocollen en alle overige documentatie. Ook trainingen en werkinstructies maken deel uit van onze dienstverlening. Wij zijn pas klaar als jouw organisatie probleemloos met de nieuwe oplossing kan werken.

Onze tools

Historische alarmanalyse

Via een dashboard visualiseren wij jouw alarmhistorie en bieden we inzicht in de top 10 alarmen binnen je fabriek. Ook maken we zichtbaar hoe vaak de operator na een storing een herstart heeft gedaan. Wat was zijn reactie en reactietijd op bepaalde alarmen? Welke storingen hebben tot een productiestilstand geleid? Op basis van deze informatie kunnen we zich herhalende storingen oplossen en je productie optimaliseren.

Bottleneck analysetool

Onze analysetool voor bottlenecks geeft inzicht in de activiteit per productie-unit. Hoeveel uur is een unit actief, niet actief of geclaimd? Door bottlenecks transparant te maken, geven we jou waardevolle informatie om je capaciteit gericht te verhogen.  

Trainingen

Het aantal mensen met een industriële automatiseringsachtergrond is schaars. Wellicht is jouw technische dienst voornamelijk mechanisch of elektrisch onderlegd. Een training kan helpen om specifieke kennis toe te voegen waardoor je medewerkers storingen in jouw automatiseringssystemen beter kunnen reduceren en oplossen. Wij spijkeren ook jouw operators graag bij.

Ideeën uitwisselen?

We zijn benieuwd naar jouw volgende stap en denken er graag over mee!

Stel daarom hier je vraag. Of neem contact op met een van onze experts.

Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in ons privacystatement voor je uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Via bovenstaande checkbox geef je akkoord op het verwerken van jouw persoonsgegevens.