Home Logistieke automatisering Klantverhalen VTS optimaliseert yard management met RFID
"VTS verstevigt leiderschap in transport en logistics met nóg betere temperatuurbeheersing en meer efficiëntie."

VTS optimaliseert yard management met RFID

Logistiek tag corner

VTS Transport & Logistics is een logistiek dienstverlener gespecialiseerd in medische en farmaceutische goederen. Temperatuurbeheersing is daarbij cruciaal. Daarom optimaliseerde het familiebedrijf het yard management met behulp van RFID-tags en -scanning. ‘We werken in onze crossdockoperatie nu efficiënter. En belangrijker: we kunnen de temperatuur nóg beter controleren.’

Efficiëntie én kwaliteisbeheersing in laden en lossen

VTS werkt continu aan de digitale transformatie: verregaande automatisering is nodig om te kunnen groeien. En om te voldoen aan de hoge kwaliteitseisen in de keten van farmaceutische en medische producten.

Nick Lenting, ICT-manager: ‘Het wordt steeds voller op ons crossdock. We wilden sneller en efficiënter werken, goederenstromen beter combineren en meer inzicht krijgen in het laden en lossen. Alles om te zorgen dat trucks minder lang bij de docks staan.’

Maar de belangrijkste aanleiding voor de verbetering van het yard management is de temperatuurbeheersing. Nick: ‘Temperatuurmetingen gebeuren al automatisch in alle voertuigen. Om te voorkomen dat de temperatuur buiten de toleranties voor de huidige lading komt, geven we prioriteit aan het uitladen van een trailer waar dat risico bestaat. Medewerkers beladen vrachtwagens bovendien pas als ze de juiste temperatuur hebben bereikt. Hier wilden we meer inzicht in hebben.’

De belangrijkste aanleiding voor de verbetering was de temperatuurbeheersing.

VTS optimaliseert yard management met RFID-scanoplossing

We wilden bij ieder laaddock zien welke trailer ervoor staat, wat de temperatuur is en welke acties moeten worden uitgevoerd.

VTS optimaliseert yard management met RFID-scanoplossing

Informatie realtime combineren

Om beter te sturen op de temperaturen in de trailers, bedacht VTS een oplossing die informatie uit drie bronnen combineert op een scherm bij ieder laaddock. Een systeem dat doorgeeft welke trailer bij het dock staat, het Transport Management Systeem, dat actuele trailertemperaturen bevat en het ERP, dat de acties kent die moeten worden uitgevoerd: laden, lossen of allebei.

Voor het eerste systeem kwam VTS uit bij RFID-scanning. De oplossing werkten ze uit samen met Actemium.

Actemium is jouw strategische partner in logistieke automatisering
Groot en toch dichtbij. Met expertise in uiteenlopende logistieke oplossingen. We begeleiden je van advies tot ontwerp, via bouw en integratie, tot onderhoud en optimalisatie. Met onze visie op logistiek, kennis en implementatiekracht bouwen we samen aan de toekomst van jouw logistiek.

Experimenteren en ontwikkelen

In de eerste fase van het project bouwde VTS’ eigen ICT-team de schermen op. Deze fase draaide vooral om de vraag: lukt het om de temperatuurinformatie goed weer te geven, gecombineerd met data uit het ERP en Transport Management systeem? Tegelijkertijd experimenteerden VTS en Actemium met het type tags en scanners en de positionering daarvan. Nick: ‘Zowel voor Actemium als voor ons was dit nieuw. We trokken als partners op in onze ontdekkingsreis. Vanuit VTS hebben we veel zelf gedaan, maar Actemium was altijd beschikbaar voor advies over de beste RFID-tags en -scanners en over de beste manier van uitlezen en verwerken van informatie.’

Voor Actemium en onszelf was dit een nieuwe oplossing waaraan we als partners samenwerkten.

VTS optimaliseert yard management met RFID-scanoplossing

Door middel van RFID-tags kunnen we de temperatuur al tonen zodra een trailer op een meter afstand van het dock is. 

VTS optimaliseert yard management met RFID-scanoplossing

RFID-tags- en scanners

‘Nadat de RFID-tags en -scanners waren geplaatst, voegden we de informatie die zij opleveren toe aan onze interface’, gaat Nick verder. ‘Daardoor kunnen we nu de temperatuur al tonen zodra een trailer op een meter afstand van het dock is. Die informatie blijft beschikbaar tot de trailer weg is.’

Een uitdaging voor het team was het verwerken van grote hoeveelheden data. ‘Eigenlijk gaat het alleen maar om informatie over welke truck er voor een dock staat’, vertelt Nick. ‘Maar de RFID-readers stuurden die informatie met zo’n hoge frequentie door, tot tientallen keren per seconde, dat het systeem vastliep. Onze interface is nu slimmer en we wijzigden instellingen op de RFID-scanner. We krijgen nu iedere twee à drie seconden informatie door. Nog steeds veel, maar wel behapbaar en voldoende voor ons doel. En we willen het ook meteen zien wanneer een trailer weg is.’

Meer inzicht, betere keuzes

Het resultaat is indrukwekkend. Nick: ‘Bij ieder laaddock hebben medewerkers nu altijd essentiële informatie beschikbaar. Over het voertuig, de temperatuur en de uit te voeren werkzaamheden. Op basis van die informatie stellen medewerkers en de crossdockcoördinator de juiste prioriteiten.’

‘Bovendien voegden we een extra controle toe’, vervolgt Nick. ‘Zodra de werkzaamheden bij een trailer klaar zijn, gaat er een seintje naar de terminaltruck met daarin de vereiste temperaturen van de trailer. Zo kan de chauffeur die nog een keer controleren, voordat hij de trailer wegzet.’

VTS kan met de RFID-oplossing ook beter anticiperen en plannen. ‘We zien nu bijvoorbeeld hoe ver trailers gevuld zijn’, geeft Nick aan. ‘Met die informatie zorgen we dat een truck snel wordt weggereden wanneer de belading klaar is, om ruimte te maken voor de volgende.’

We controleren temperaturen nóg beter en kunnen slimmer anticiperen en plannen.

VTS optimaliseert yard management met RFID-scanoplossing

In de toekomst breiden we het systeem eenvoudig uit, bijvoorbeeld naar onze bussen.

VTS optimaliseert yard management met RFID-scanoplossing

Volgende stap: vingerscanners

Op dit moment zijn alleen de vrachtwagentrailers voorzien van RFID-tags, de kleinere bussen nog niet. De reden is simpel: die worden op een andere plek beladen. Nick: ‘We onderzoeken wel of dit systeem ook interessant kan zijn voor de bussen. Als we willen, breiden we het eenvoudig uit met één of twee extra RFID-scanners.’

Eerst overweegt VTS om de belading van de bussen verder te optimaliseren met vingerscanners in combinatie met een scherm op de pols. ‘Dit komt vooral van pas voor onze last mile distributie richting eindgebruikers’, sluit Nick af. ‘De collega’s die de bussen beladen werken veel met dozen, dus het is handig als zij hun handen vrij kunnen houden.’

Projectdetails

VTS Transport & Logistics
Vanuit meerdere warehouses in Boxmeer (Nederland) en Neder-over-Heembeek (België) verzorgt VTS transport en logistieke diensten voor toonaangevende farmaceutische bedrijven in heel Europa. Daarnaast bezorgt VTS in de Benelux producten bij eindgebruikers – van apotheken en artsen tot vaccinatiecentra en patiënten thuis.

Ideeën uitwisselen?

We zijn benieuwd naar jouw volgende logistieke stap en denken er graag over mee!

Stel daarom hier je vraag. Of neem contact op met een van onze experts.

Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in ons privacystatement voor je uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Via bovenstaande checkbox geef je akkoord op het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Wil je ons (eerst) beter leren kennen?
Volg ons dan en blijf op de hoogte van onze evenementen en de ontwikkelingen in jouw én onze branche.