Safety first! Door ons continue te focussen op veiligheid hebben we op 7 juli deze fantastische mijlpaal bereikt. We feliciteren onze medewerkers met dit geweldige resultaat en bedanken hen voor hun inzet! Zonder hun inspanning hadden we deze prestatie niet kunnen realiseren.

Veiligheidsbewustzijn vergroten

Wij werken, zoals bij Zeeland Refinery, in productieomgevingen met een hoog risico, waarbij wij het borgen van de veiligheid en de gezondheid van alle medewerkers het belangrijkst vinden. Wij zijn voor de petrochemie VCA-Petrochemie, ISO 9001: 2008 en ISO 14001 gecertificeerd. Onze operationele medewerkers en leidinggevenden trainen wij continue in veiligheidawareness en op het gebied van kwaliteit. Dit doen we door het organiseren van wekelijkse toolboxmeetings met een veiligheidsthema, werkplekinspecties, observaties en interne HSEQ-audits. Ook houden we regelmatig interactieve sessies waarmee we onze medewerkers scherp houden. De medewerkers lopen allemaal minimaal één keer (zelf of samen met hun leidinggevende) een observatieronde en ze bereiden zelf de toolboxmeeting voor. Door deze maatregelen kunnen onze medewerkers de veiligheidsrisico’s op de werkvloer goed inschatten en deze tot een minimum beperken.

Continu alert

Om onze medewerkers te stimuleren alert te blijven op gevaarlijke situaties, geven wij de medewerker met de beste melding op het gebied van gezondheid, veiligheid, milieu en/of kwaliteit, een ‘pluim van de maand’.

Onze werkwijze heeft er toe geleid dat wij ook bij andere klanten, als Dow en SABIC al meer dan 10 jaar aan het werk zijn, zonder ongeval met verzuim.

Contactgegevens voor meer informatie

Wilt u meer weten over onze werkwijze? Neem dan contact op met Rinus van den Driest.