Home Plant Design Nieuws Actemium ondersteunt Fresenius Kabi met uitbreiding van productielijn

Actemium ondersteunt Fresenius Kabi met uitbreiding van productielijn

Plant Design tag corner

Wanneer iemand door ziekte, letsel of een operatie niet in staat is om voedsel op de reguliere manier binnen te krijgen, biedt enterale voeding uitkomst. Fresenius Kabi is een Duits bedrijf dat onder andere gespecialiseerd is in de productie van voedingszakken waarmee patiënten via een sonde gevoed kunnen worden. De locatie in Emmer-Compascuum heeft in 2019 een nieuwe productielijn opgezet met een capaciteit van ongeveer 60 miljoen voedingszakken per jaar en wilde deze capaciteit verhogen naar 90 miljoen zakken per jaar. Actemium heeft geholpen dit doel te bereiken.

Utility GAP-analyse

Om de uitbreiding te realiseren is eerst een utility GAP-analyse uitgevoerd om te bepalen welke stappen nodig waren om de productiecapaciteit met 30 miljoen stuks te verhogen. Een utility GAP-analyse is een methode om het verschil te bepalen tussen de huidige staat van een situatie en de gewenste toekomstige staat. Het wordt vaak gebruikt om de prestaties te verbeteren door de huidige processen, praktijken en systemen te vergelijken met de gewenste resultaten en doelen. De analyse identificeert dan de “gaten” of verschillen tussen deze twee staten, die vervolgens kunnen worden aangepakt en verbeterd om zo de gewenste situatie te bereiken.

In de utility GAP-analyse is onder andere gekeken naar alle utility-systemen. Van hieruit heeft Actemium kunnen concluderen dat de bestaande utility-systemen voor onder andere stoom en ijswater groot genoeg waren voor de uitbreiding van de productielijn. Op basis van dit resultaat is een plan opgesteld om alle systemen klaar te maken voor de uitbreiding. Het voordeel van deze aanpak was dat er een solide engineeringpakket kon worden aangeleverd dat geschikt was voor de uitvoering door de aannemer, zonder dat deze systemen opnieuw ontworpen hoefden te worden of dat er veel tijd besteed moest worden aan de uitwerking van alle details hiervan.

Versterking relatie

Fresenius Kabi heeft het uitgewerkte pakket goed ontvangen en is gestart met de eerste fasen van de uitvoering. De goede samenwerking heeft bijgedragen aan een verdere versterking van de banden tussen de twee bedrijven en de opgedane ervaring zal dan ook worden toegepast in toekomstige projecten!

Ideeën uitwisselen?

We zijn benieuwd naar jouw volgende stap en denken er graag over mee!

Stel daarom hier je vraag. Of neem contact op met een van onze experts.

Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in ons privacystatement voor je uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Via bovenstaande checkbox geef je akkoord op het verwerken van jouw persoonsgegevens.