Home Plant Design Nieuws Drie stappen om in te spelen op de wettelijke Energiebesparingsplicht
Geldt de energiebesparingsplicht ook voor jouw fabriek?

Drie stappen om in te spelen op de wettelijke Energiebesparingsplicht

Plant Design tag corner

Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen is een belangrijke maatschappelijke uitdaging en de industrie heeft hierin een cruciale rol te spelen. Emissiereductie is niet alleen nodig om klimaatverandering tegen te gaan, maar ook noodzakelijk om te voldoen aan nationale- en internationale regelgeving. Een mooie bijkomstigheid is dat CO2-reductie en energiebesparing hand in hand gaan met kostenbesparing. Hoe dan ook, vanaf juli 2023 wordt de wettelijke energiebesparingsplicht aangescherpt. Wat betekent dit voor jou als industrieel manager?

Energiebesparingsplicht 2023

Als jouw plant jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas verbruikt, dan heb je hoogstwaarschijnlijk een informatieplicht voor energiebesparing. Dit betekent dat je verplicht bent om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar. Daarnaast geldt er een onderzoeksplicht voor grote gebruikers vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 gas per jaar. Zij moeten een onderzoek naar procesmaatregelen uitvoeren, inclusief een uitvoeringsplan en een overzicht van getroffen maatregelen. Dit onderzoek moet (in beide gevallen) uiterlijk op 1 december 2023 worden ingediend en daarna eenmaal in de vier jaar. Hoog tijd om aan de slag te gaan dus!

Welke subsidies zijn er beschikbaar?

Financiering speelt logischerwijs een rol bij het aangaan van verduurzamingsprojecten. Gelukkig heeft de overheid tal van subsidies beschikbaar gesteld om het vergroenen van jouw fabriek te stimuleren, zoals bijvoorbeeld de Versnelde Klimaatinvesteringen (VEKI), Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) en de Energie-investeringsaftrek (EIA). Uiteraard hangt het van meerdere factoren af waar recht op is, maar 1 ding is duidelijk: er zijn voldoende mogelijkheden beschikbaar!

Download onze whitepaper
en ontdek hoe je door middel van de Energy Efficiency Scan de juiste procesmaatregelen kunt treffen.

Hoe vlieg je zoiets aan? Energiebesparing in 3 stappen!

Vraag je je af waar en hoe je het beste kunt beginnen met energiebesparing? De Energy Efficiency Scan biedt uitkomst: Onderdeel van de Energy Efficiency Scan is een namelijk een grondige situatieschets. Er wordt gekeken hoe energiebesparende maatregelen (die vrijwel allemaal een terugverdientijd hebben van minder dan vijf jaar) in het productieproces kunnen worden geïmplementeerd zonder de continuïteit in gevaar te brengen. Daarnaast kijken we naar de o.a. naar de financiering, beschikbare tijd en capaciteit. Vervolgens bezoeken onze experts de fabriek om de scan uit te voeren en alle energiebesparende mogelijkheden te identificeren.

Tot slot wordt de informatie verwerkt en worden de resultaten gepresenteerd en overhandigd. Nu kun je eindelijk aan de slag met concrete verduurzamingsmaatregelen die jou helpen om kosten te besparen op energie, te voldoen aan wet- en regelgeving zoals de Energiebesparingsplicht én bij te dragen aan een beter milieu!

Ideeën uitwisselen?

We zijn benieuwd naar jouw volgende stap en denken er graag over mee!

Stel daarom hier je vraag. Of neem contact op met een van onze experts.

Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in ons privacystatement voor je uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Via bovenstaande checkbox geef je akkoord op het verwerken van jouw persoonsgegevens.