In 4 stappen naar meer regie

De rol van de engineer verandert, hoe speel je daarop in?

Het blijft voor veel bedrijven een lastige spagaat. Wat besteed je uit en wat houd je in huis? Soms is er geen keuze; de capaciteit of kennis ontbreekt gewoon. Toch is die keuze er vaak wél. Wie die afweging voor zelf doen of uitbesteden maakt, vraagt zich bijvoorbeeld af ‘Behoud ik mijn onafhankelijkheid wel?’ of ‘Houd ik mijn kosten nog in de hand?’ en ‘Wat betekent dat voor het takenpakket van mijn mensen?’

Configure to Order (CTO) loont

Begrijpelijke vragen! Toch blijkt bij veel bedrijven dat uitbesteden vaak meer oplevert dan zelf doen. Vooral als daarmee de slag wordt gemaakt van ETO (Engineer to Order) naar CTO (Configure to Order). Zodat werken met meer standaarden de standaard wordt. Van een situatie waarbij je elke relatief kleine variatie opnieuw moet engineeren, naar een situatie waarbij je efficiënt samenstelt en bouwt op basis van vastgelegde standaarden. 

Flinke tijdsbesparing

In plaats van te tekenen, beperken engineers zich tot – bij wijze van spreken – enkele plussen en minnen. Mits ze bereid zijn de tekeningen in beheer te geven bij de panelenbouwer. Het zorgt voor meer eenduidigheid in de uitvoering. Het voorkomt het steeds opnieuw zoeken naar een oplossing. En de besparing in engineeringstijd is daardoor groot. Soms zelfs zeer groot!

 Actemium is jouw strategische partner in
manufacturing & assembly

Als ontwikkelaar wil je vol zelfvertrouwen van idee naar product. Dan is het ideaal om je productie te kunnen uitbesteden aan je technische evenknie. Een betrouwbare partner die alles in huis heeft om jou te ondersteunen op weg naar flexibiliteit, lagere kosten en continue kwaliteitsbewaking. Actemium bied je deze wendbaarheid. Wij engineeren en assembleren besturingsinstallaties, verdeelinstallaties en elektronicamodules op het allerhoogste niveau.

Bij verschillende opdrachtgevers van Actemium zien we dat het vaak goed werkt als de engineer meer focust op de machineontwikkeling en op kennis die nodig is om te innoveren en de uitvoering weglegt bij ons

John Eijmberts, Client Manager

Engineer vaak overvraagd

CTO is daarom voor veel bedrijven een uitkomst. Voor grote bedrijven, maar zeker ook voor kleinere organisaties. Engineers bij kleinere organisaties moeten inhoudelijk veel kennis hebben en moeten vaak ook zelf de tekeningen maken. Het werk stapelt zich op en focus is lastig. ‘Bij verschillende opdrachtgevers van Actemium zien we dat het vaak goed werkt als de engineer meer focust op de machineontwikkeling en op kennis die nodig is om te innoveren en de uitvoering weglegt bij ons’, zegt John Eijmberts, Client Manager Paneelbouw. ‘Je bent als bedrijf daardoor ook minder afhankelijk van de individuele invulling van de engineer.’

Focus op totaalproject

De waan van de dag overheerst vaak het werk van de engineer. Wie haalt ze eruit? Tillo Aerdts, Account Manager verwoordt het als volgt: ´Door delen uit te besteden kun je als engineer focus houden op het totale project. Je wordt meer de regisseur. Een paneel is tenslotte maar een deel van de totale installatie. Bovendien zien we vaak dat er nog met verouderde gegevens wordt gewerkt. De kennis zit bij een paar mensen en dat maakt je afhankelijk. Misschien wel meer dan als je het uitbesteedt. Wij hebben natuurlijk ook meer kennis van hoe je een paneel opzet, de normen die van toepassing zijn et cetera. Het werken met een externe partij heeft een bijkomend voordeel dat zaken die niet goed gedefinieerd zijn aan het licht komen.´

Klaar voor de lange termijn

Een machine wordt ontwikkeld voor misschien wel 20 jaar. Een goede reden om je als engineer niet alleen te richten op de korte-, maar ook op de langeretermijn. Goed gebouwde machines hebben minder onderhoud nodig en gaan langer mee. Operators bij de eindklant zijn steeds minder goed geschoold en worden hierdoor ook minder belast.

Door delen uit te besteden kun je als engineer focus houden op het totale project. Je wordt meer de regisseur. Het werken met een externe partij heeft een bijkomend voordeel dat zaken die niet goed gedefinieerd zijn aan het licht komen.

Tillo Aerdts, Account Manager

In 4 stappen naar meer regie

Blijf niet doen zoals je het deed, dan krijg je wat je kreeg, is het bekende gezegde. Het start met uitzoekwerk, hoe zet je een standaardproduct om naar CTO?

  1. Inventariseer wat elke keer terug komt, wat is repeterend?
  2. Bepaal de consequenties voor de besturing. Als je de standaard hebt vastgesteld en je weet wat er in het veld aangepast moet worden, dan ben je in staat te bepalen wat de consequenties zijn voor de besturing.
  3. Leg alle typicals vast zodat alle functies te herleiden zijn naar alle typicals. Hiermee ontwikkel je een referentielijst, zodat je weet welke typicals je in welke situatie moet toepassen.
  4. Verbind de typicals aan elkaar voor het eindproduct. Neem het op in het geheel van het tekeningen-/productiepakket.

Ideeën uitwisselen?

We zijn benieuwd naar jouw volgende stap en denken er graag over mee!

Stel daarom hier je vraag. Of neem contact op met een van onze experts.

Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in ons privacystatement voor je uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Via bovenstaande checkbox geef je akkoord op het verwerken van jouw persoonsgegevens.