Paneelbouw+ CTO

Stapsgewijs naar een vraaggestuurde organisatie

De machinebouw in Nederland blijft groeien. Dit zet druk op machinebouwers, want groeien gaat niet zonder slag of stoot. Dit brengt organisaties ertoe om nog meer vraaggestuurd te gaan opereren. Een doorontwikkeling van aanbodgericht naar vraaggericht werken vraagt om een andere mindset en werkwijze. We spraken Jeroen van Roosmalen, Business Unit Manager bij Actemium, over dit thema. Wat is zijn kijk hierop? Wat levert het op? En wat vraagt zo’n transitie van je personeel?

Wat levert het op?

Configure-To-Order (CTO) zorgt, zowel in de voorbereiding als in de realisatie, voor overzicht. De opties van een opstelling zijn gedefinieerd. Deze definities zijn vervolgens uitgewerkt in de documentatie, zoals toe te passen materialen in stuklijsten met bijbehorende tekeningen. Op basis van het verwachte volume is het mogelijk om de in te kopen volumes te bepalen. Ook stelt het je in staat om, op basis van de optie en urendefinitie, de verwachte productiecapaciteit te bepalen.

Flexibiliteit in de realisatie van projecten blijft van groot belang voor een organisatie. Hoe is het mogelijk om vraaggestuurd te werken en flexibel te zijn als de opties gedefinieerd zijn? De definitie van een generiek deel in een product zorgt voor een basis in de productie, waar de opties op een later moment in de realisatie toegekend kunnen worden. De productie kan doorgaan en niet direct gebonden zijn aan een uiteindelijk resultaat.

Naast de schaalvoordelen door volumes, zorgt een stukje overzicht ook
voor de nodige efficiëntie in je productieprocessen.

Wat vraagt het van je personeel?

“Middels een learning curve bied je je medewerkers dus perspectief. Maar wat vraagt het van ze? Bij vraaggestuurd werken staat niet het aanbod van het bedrijf, maar de vraag van de klant centraal. En dus zal een nieuwe manier van werken geïntroduceerd moeten worden. De startende medewerker zal zich bezighouden met het generieke deel en eenvoudige opties, terwijl de ervaren medewerker zich kan richten op het inbouwen van complexe opties en unieke producten/projecten. Met deze basis is het mogelijk om startende medewerkers de leerpaden te laten zien en biedt het perspectief voor iedereen.”

 

Goed voor je mensen blijven zorgen en ze perspectief en opleiding bieden, dat is ook belangrijk in deze tijd.

Actemium is jouw strategische partner in manufacturing & assembly
Werk je nog niet vraaggestuurd, maar zie je er wel kansen in? Kom een keer kijken hoe we het bij Actemium doen!

Zijn er relevante succesverhalen die je met ons kunt delen?

“Wij hebben zelf deze transitie doorgemaakt. Onze volumes van modulaire producten stegen zo hard, dat we er niet aan konden ontkomen. Het managen van groei is complex. Je bent op zoek naar een continue flow, een bepaalde mate van flexibiliteit en goed voor je personeel kunnen blijven zorgen. Dus ook wij zelf zagen het grote voordeel van vraaggestuurd werken in. Hiermee hebben we onze output enorm kunnen vergroten. Door te richten op kennis en kunde, hebben we mensen in hun kracht kunnen zetten. Werknemers opleiden en perspectief bieden is belangrijk in deze tijd. Zodat de kennis en mensen die je in huis hebt, ook bij je blijven. Daarnaast denken we natuurlijk ook mee met onze klanten. Zo kijken we bijvoorbeeld naar repeterende functies in machines of systemen. Daar helpen we ze mee.”

Ideeën uitwisselen?

We zijn benieuwd naar jouw volgende stap en denken er graag over mee!

Stel daarom hier je vraag. Of neem contact op met een van onze experts.

Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in ons privacystatement voor je uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Via bovenstaande checkbox geef je akkoord op het verwerken van jouw persoonsgegevens.