Home Consultancy Nieuws & Blogs Zeker van de continuïteit van jouw procesinstallatie?
Meer inzicht voor Continuïteit

Zeker van de continuïteit van jouw procesinstallatie?

Consultancy tag corner MES / MOMS tag corner

Ben jij ook verantwoordelijk voor het waarborgen van de continuïteit van jouw procesinstallatie? De continuïteit van de procesinstallatie en de bedrijfsvoering worden op verschillende wijzen beïnvloed. Welke heb jij in beeld? En belangrijker nog wat is de impact? Als voorbeeld wijzigingen doorvoeren zijn van invloed op de werking van de installatie en de continuïteit, maar dit kan ook negatief uitwerken wat weer desastreuze gevolgen kan hebben. Hoe nauwkeurig je je voorwerk ook doet. Alles staat in nauw verwant met elkaar; van de procesinstallatie tot de bedrijfsvoering en het eindproduct.

Herken je de invloeden op de continuïteit van de procesinstallatie?

Om een paar voorbeelden te noemen:

 • De actuele technische toestand, de leeftijd van de onderdelen, de assets van de installatie.
 • Modificaties en uitbreidingen op de installatie.
 • Het technisch beheer van de installatie.
 • Wet, regelgeving en kwaliteitseisen vanuit het te produceren product aan de installatie. De kwaliteitsmetingen of extra te nemen stappen of een extra bewerking.
 • De veiligheid.
 • De connectiviteit of de toegankelijkheid van de installatie, waaronder cybersecurity, en hiermee de afhankelijkheid van andere delen uit het proces.

Invloed op de bedrijfsvoering

Naast de invloeden op de procesinstallatie zijn er invloeden die impact hebben op de bedrijfsvoering, waaronder:

 • Vertraging in de levering van het eindproduct aan de klanten.
 • Kwaliteitsissues in het product.
 • Afname van grondstoflevering (ophoping van product / onvoldoende voorraadplekken).
 • Bedrijfsreputatieschade.
 • Improductieve uren (kosten) van het operationele personeel.

Creëren van inzicht
Wil je de continuïteit van de procesinstallatie beter borgen, maar weet je niet waar te beginnen en hoe dit te verbeteren? Lees hier meer over hoe dit in kaart kan worden gebracht en van waaruit je de meeste impact realiseert:

Creëer optimaal inzicht in de informatiestromen en werkprocessen

Wie wil werken aan het verbeteren en het optimaliseren van de continuïteit van de procesinstallatie zal inzicht moeten creëren. Via een risicoanalyse zal de kans en de impact vastgelegd moeten worden. De impact op de bedrijfsvoering en de continuïteit dient bepaald te worden in euro’s en is een belangrijk vertrekpunt. Deze impactbepaling kan heel gedetailleerd of wat meer pragmatisch. De laatste heeft vaak de voorkeur en voorkomt daardoor een heel diepgaand onderzoek om de benodigde informatie te concretiseren.

Samen met een technisch consultant kan onderling bepaald en afgestemd worden welke invloed(-en) technisch geanalyseerd worden

Creëer optimaal inzicht in de informatiestromen en werkprocessen

Van inzicht naar gerichte investeringen

Een overzicht van de risico’s levert jou input voor het opstellen van een meerjaren investeringsplan, maar geeft ook de mogelijkheid activiteiten te prioriteren. Samen met andere bedrijfsdoelstellingen, bijvoorbeeld CO2 / energiereductie en verlagen van de productiekosten, kan hierna verdere invulling gegeven worden aan het meerjaren investeringsplan inclusief een business case met financiële uitwerking. Niet alleen financieel geeft het inzicht maar ook welke competenties en kennis heb je voor de uitvoering of analyse nodig. Dit geeft sturing. Per jaar of volgens een ander interval kan hierna ook inzichtelijk worden gemaakt welke progressie de afgelopen periode geboekt is.

Ideeën uitwisselen?

We zijn benieuwd naar jouw volgende stap en denken er graag over mee!

Stel daarom hier je vraag. Of neem contact op met een van onze experts.

Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in ons privacystatement voor je uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Via bovenstaande checkbox geef je akkoord op het verwerken van jouw persoonsgegevens.