Kwaliteit is de enige standaard!

Performance testing

Bij performance testing, ook wel Performance Qualification (PQ) of uitvoeringskwalificatie genoemd, test u samen met Actemium hoe de daadwerkelijke performance van het systeem binnen de organisatie is. Daarnaast wordt er gekeken of er aan de vastgestelde eisen en voorwaarden is voldaan, die zijn vastgelegd in de User Requirement Specificatie (URS) tijdens stap één.

Doel van performance testing

Performance testing is de laatste fase van het V-model. Er wordt met name gekeken naar de kwaliteit van de geleverde output. Zo wordt het nog voordat de oplevering plaatsvindt, duidelijk of het systeem de gewenste prestatie levert. Een slechte oplevering heeft immers direct invloed op de productiekosten. Het is daarom van groot belang om het systeem te toetsen op de gewenste belasting en performance, zodat eventuele problemen vroegtijdig geïdentificeerd en opgelost kunnen worden.

Systeem validatie via performance testing

Prestaties van processen worden door verschillende variabelen (medewerker, apparatuur eigenschappen en instellingen, omgevingsfactoren, materialen) beïnvloed, waardoor processen onrustig en onvoorspelbaar worden. Tijdens performance testing analyseert u, met ondersteuning van Actemium, de invloed van de procesvariabelen op de resultaten, om te bepalen wat de normale procesoutput is. Deze uitkomst is cruciaal om vast te stellen of het proces beheersbaar is en in staat is om op consequente wijze een betrouwbare procesoutput te leveren.

Indien de doelstellingen, die benoemd zijn bij stap één in de User Requirements Specifications, worden bereikt en de procesvariabelen beheersbaar blijken, is het systeem gevalideerd.

Meer weten of advies?

Neem contact met ons op. Wij vertellen je graag meer over de verschillende fasen van het V-model en denken graag met je mee over jouw GAMP-vraagstukken.

Stel daarom hier jouw vraag. Of bel ons op +31 (0)888 318 999.

Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in ons privacystatement voor jou uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Via bovenstaande checkbox geef je akkoord op het verwerken van jouw persoonsgegevens.