GAMP

V-model

In de industrie, die onder de GMP-wetgeving valt, wordt in de GAMP-richtlijn vaak het V-model gebruikt als model voor een systeemontwerp. Hierbij wordt er een bepaalde projectfasering opgelegd. Het visualiseert de relatie tussen het systeemontwikkeling- en testproces. Het is een goed voorbeeld van een watervalmethode. In het V-model worden de faseovergangen binnen softwareontwikkeling weergegeven, wat de mogelijkheid tot kwaliteitsborging biedt. Voor iedere faseovergang worden er door Actemium en de klant kwaliteitsafspraken gemaakt over bijvoorbeeld de ontwerpen.

Fasen van het V-model

Het ontwerp van een systeem, inclusief de verificatie, is door het V-model opgedeeld in een aantal fasen. Iedere fase wordt afgesloten met een opleverdocument. Dat opleverdocument en de producten van een fase zijn het startpunt voor de volgende fase. Een volgende fase kan pas gestart worden als de vorige fase opgeleverd en goedgekeurd is. Per projectfase worden de te produceren documenten en verantwoordelijkheden van de leverancier en de gebruiker vastgelegd. Al deze fasen samen vormen het V-model:

  • De linkerzijde van het V-model heeft betrekking op alle activiteiten en documenten betreffende het ontwerp
  • Tijdens de middelste fase wordt de hard- en software van het gewenste systeem gebouwd
  • De rechterzijde heeft betrekking op de verificatie- en validatieactiviteiten

Hoe ondersteunt Actemium jou met het V-model?

Actemium ondersteunt jou als gebruiker van een systeem in het gehele proces. Tijdens de eerste stap (user requirements) inventariseren we samen met jou wat de eisen en randvoorwaarden van het nieuwe systeem zijn. Moet er een heel nieuw systeem worden ontwikkeld? Of komt er een uitbreiding op een reeds in gebruik genomen systeem? Zodra dit in kaart is gebracht, gaat Actemium aan de slag met de vervolgstappen. We omschrijven de functionaliteit van het systeem, bouwen het systeem volgens specificaties en testen dit vervolgens uitvoerig.

Testen staat centraal

Voor elke specificatie- of ontwerpfase aan de linkerzijde van het V-model, is een corresponderende integratie- en testfase aan de rechterzijde. Klopt er tijdens het testen iets niet, dan wordt het in de beschrijving aan de linkerzijde aangepast en wordt het V-model vanaf die stap nogmaals doorlopen. Tijdens de laatste stap (perfomance testing) voer je als klant, met ondersteuning van Actemium, een test uit waarmee aangetoond wordt dat er aan de vastgestelde eisen en voorwaarden is voldaan.

Aantoonbare documentatie

Als het totale V-model is gerealiseerd, dan moet er tussen alle stappen een traceerbaarheid van gegevens mogelijk zijn. Er is dus een sterkte relatie tussen de documenten enerzijds en de ontwikkelde software en hardware anderzijds. De documentatie die uit de stappen voortkomt kun je direct aan de inspectie tonen.

Neem contact op met onze Experts voor meer informatie over het V-model
Bart Verburg
Client Manager - Veghel
[javascript protected email address]
+31 (0)6 54 38 48 62
Voor algemene vragen kun je ook gebruik maken van onderstaand contactformulier