Home Food Nieuws & Blogs Hoe goed heb jij je productiecontinuïteit geborgd?
Voorkom ongeplande productie stilstand

Hoe goed heb jij je productiecontinuïteit geborgd?

Food tag corner Plant & Process design tag corner

Jouw bedrijfskritische processen moeten continu doorgaan. Ongeplande stilstand kost tijd, geld en is schadelijk voor je reputatie. Maar weet je ook waar de risico’s in je installatie zitten? Tijd om inzicht te creëren! Veel productieomgevingen zijn ‘historisch gegroeid’. In de loop der jaren verliest men vaak het overzicht of de hardware van de installatie componenten bevat die niet meer probleemloos vervangen kunnen worden. Dit kan aanzienlijke risico’s met zich meebrengen.

Laat je niet verrassen!

Stel je voor dat in een van de oudere installaties een hardwarecomponent stuk gaat. Oudere componenten zijn veelal obsolete en dus niet meer te verkrijgen. Voor jou geen probleem omdat je zelf voldoende spareparts op voorraad hebt gelegd? Realiseer je dan dat hardware in de loop der tijd degradeert en componenten dus ook op de plank verouderen en al stuk kunnen zijn.

Kennis verdwijnt

Bovendien kampen veel productiebedrijven met de voortschrijdende vergrijzing. Met oudere medewerkers verlaat ook kennis de organisatie. Hun opvolgers weten vaak niet meer hoe oud de installaties zijn en waar mogelijk in de nabije toekomst problemen kunnen optreden. Kortom, wat ga je doen als je installatie onverwacht stilvalt?

Risico-inventarisatie

Om je productiecontinuïteit te waarborgen, is het essentieel om je risico’s te kennen. Risico wordt vaak gezien als de kans vermenigvuldigd met de impact van een gebeurtenis. Hoewel het voor de hand ligt om tastbare en zichtbare zaken zoals hardware te inventariseren, is het net zo belangrijk om aandacht te besteden aan het niet-tastbare: de softwareapplicaties die op deze hardware draaien. Deze software is vaak een cruciaal onderdeel van de productieprocessen. Het is daarom van groot belang om ook de softwareapplicaties te identificeren en te beheren als onderdeel van het proces van risicobeheer. Van welke PLC’s en software maken jullie gebruik? De consultants van Actemium brengen dit op een gestructureerde, gevalideerde wijze voor je in kaart. Op basis van de ISO 31000 assessment structuur beoordelen wij de risico’s die jouw plant of installatie loopt.

Meerjarenplan

We bepalen eerst gezamenlijk de scope: welke productielijnen worden bekeken? Wat zie jij als risico? En aan welke definities worden deze gekoppeld? Zo verschaffen we inzicht in de life cycle van je totale fabriek. We adviseren je welke kritische onderdelen je in welke volgorde moet vervangen, inclusief de kosten. Daarmee leggen we de basis voor een goed onderbouwd meerjaren onderhouds- en investeringsplan en creëren we duidelijke business cases voor het hoger management.