Home Consultancy Nieuws & Blogs Output verhogen en kosten verlagen: hoe borg je de productkwaliteit?
Krijg grip op je productieproces
Output verhogen en kosten verlagen: hoe borg je de productkwaliteit?
Consultancy tag corner MES / MOMS tag corner

Door de grote hoeveelheid databronnen is het vergaren en in relatie brengen van informatie een tijdrovende klus. Inzicht verkrijgen in jouw werkprocessen en informatiestromen is cruciaal.

Is het jouw doel de output te verhogen en de productkosten te verlagen? Ben je tegelijkertijd verantwoordelijk voor het borgen van de productkwaliteit en -veiligheid? Met doelstellingen als:

  • energiebesparing
  • waste reductie
  • productinnovaties
  • continue improvement

Hoe realiseer je jouw doelstellingen zonder dat dit ten koste gaat van de (product)kwaliteit?

Grip op je productieproces

Om de kwaliteit en voedselveiligheid van het product te waarborgen, ben je afhankelijk van verschillende (werk)processen en informatie uit je productieproces. Hoe wordt er gewerkt? Door wie en in welke volgorde worden activiteiten en (product)controles uitgevoerd? Op welk moment kun je nog bijsturen of de producteigenschappen beïnvloeden? Wanneer is welke informatie beschikbaar? Wat moet je in je productieproces veranderen om je businessdoelstellingen te kunnen realiseren? Allemaal vragen waarvoor inzicht in de (werk)processen noodzakelijk is. Heb jij voldoende inzicht? 

Inzicht in informatiestromen

Inzicht creëren kost veel tijd. Rapportages, verslaglegging en andere administratieve activiteiten behoren tot je dagelijkse taken, maar je hebt de juiste informatie nodig om ze uit te kunnen voeren. Door de vele databronnen is het vergaren en in relatie brengen van informatie vaak een handmatige, tijdrovende klus. Dit leidt af van je kerntaak: focussen op het product en je doelstellingen realiseren. Naast inzicht in je werkprocessen heb je dus ook inzicht in je informatiestromen nodig

Creëer inzicht via een plan van aanpak

In het plan van aanpak word je stap-voor-stap meegenomen. En geven we vanuit verschillende hoeken inzicht. Daarin wordt vanuit verschillende invalshoeken inzicht gegeven. Denk hierbij aan:

  • Werkprocessen
  • Informatie- en datastromen
  • Productstromen
  • Orderstromen

Waar sta jij in jouw plan van aanpak? Ga de uitdaging aan en download onze whitepaper!

Creëer optimaal inzicht in de informatiestromen en werkprocessen