Data Opportunity Scan

Waar staat jouw bedrijf op de digitale ladder?

Sla je al data op uit je (productie) processen, maar weet je niet hoe je hier optimaal gebruik van kunt maken? Benieuwd naar de mogelijkheden die hedendaagse technieken als machine learning, kunstmatige intelligentie u kunnen brengen? Met de Data Opportunity Scan maken we inzichtelijk hoe je bestaande data kunt omzetten in waardevolle informatie en versnellen we de digitale transformatie van je bedrijf!

Draagvlak in de organisatie

Vaak worden er binnen producerende bedrijven enorme hoeveelheden aan gegevens opgeslagen. Denk hierbij aan onderhoud-, kwaliteits, productie- en voorraadgegevens. Deze gegevens worden opgeslagen in een scala aan diverse oplossingen die vaak specifiek worden gebruikt binnen een afdeling, maar zelden worden gebruikt voor het hele bedrijf!

Maar hoe kunnen we deze in silo’s opgeslagen gegevens nu omzetten naar nieuwe inzichten? Het dieper analyseren van een databron of het combineren van meerdere databronnen vergt niet alleen zeer specifieke kennis rondom gebieden van data analytics en cybersecurity, maar het moet ook gedragen worden door management. De praktijk heeft geleerd dat een digitale transformatie alleen succesvol kan zijn als niet alleen naar de techniek en de data wordt gekeken, maar ook naar de organisatie! In de scan kijken we daarom verder. Buiten de data wordt er ook naar het vermogen van de organisatie gekeken om data gedreven projecten succesvol uit te voeren.

Aanpak Data Opportunity Scan

Stap 1: Questionnaire 

Middels een vooraf bepaalde set aan vragen worden je medewerkers middels een digitale vragenlijst meegenomen door de verschillende onderwerpen met betrekking tot het uitvoeren van data analytics projecten. Onderwerpen die aan bod komen zijn data gedreven leiderschap & management & organisatie, databronnen,  IT&OT infrastructuur, data analytics skills en opportunities.

Het aantal deelnemers van de questionnaire zal gezamenlijk worden bepaald.

Stap 2: Interview 

Op basis van de uitkomsten van de questionnaire zullen we een aantal deelnemers uitnodigen om onderwerpen verder uit te diepen. Dit kan zowel op locatie, als op afstand.

Stap 3: Systeemoverzicht

Gezamenlijk met je medewerkers maken we inzichtelijk welke gegevens in welke systemen worden verzameld en waar wellicht een relatie bestaat tussen deze gegevens. Als uitgangspunt nemen we de gegevens die zijn ingevoerd tijdens de vragenlijst.

Stap 4: Bepaling van potentiele business cases 

Wij helpen je met het identificeren van kansen om meerwaarde te halen uit data en geven een inschatting van de effort die het gaat kosten om deze kansen te realiseren. Op basis van de CRISP-DM methodologie zullen interessante data initiatieven in kaart worden gebracht.  Zo ontstaat er een matrix waarin de kansen worden afgezet op basis van toegevoegde waarde versus complexiteit om te realiseren. Daaruit kun je dan afleiden welke projecten een grote toegevoegde waarde leveren maar niet al te complex zijn om mee aan de slag te gaan.

Stap 5: Analyse en eindrapportage 

Op basis van de vragenlijst en interviews geven we je een duidelijke rapportage met daarin:

  • een samenvatting op basis van de antwoorden op de vragenlijst
  • potentiele verbeteracties op het gebied van data gedreven werken én organiseren
  • kansrijke datagerelateerde projecten
Neem contact op met onze experts voor meer informatie
Frits de Raad
Business Unit Manager en Principal Data Analytics - Actemium Veghel
[javascript protected email address]
+31 (0)6 53 90 60 50
Ferry Janssen
Business Consultant - Veghel
[javascript protected email address]
+31 (0) 6 20 50 92 87
Voor vragen kun je ook gebruik maken van het contactformulier