Scan in één dag! Verbeter je footprint en bespaar energiekosten.
CO2-reductietool

De wet- en regelgeving rondom CO2-reductie is en blijft een hot topic in de industrie. Samen zetten we de schouders eronder en gaan we op weg naar een CO2-neutrale industrie in 2050. Om snel te weten waar je de CO2-uitstoot van jouw fabriek kunt reduceren en 5 - 15% extra in kosten kunt besparen hebben we de CO2-reductietool (CRT) ontwikkeld. Zo ben je op basis van concrete maatregelen gedecideerd op weg naar optimale energieprestaties en een lagere footprint.

Energiebesparing is voor industriële klanten altijd actueel. Tegelijkertijd kan het een overweldigend thema zijn, want hoe blijf je de energieprestaties continu aanscherpen? Proces verduurzaming met de CRT geeft inzicht en biedt houvast. Actemium zet alles wat je moet weten helder op een rij. Vooral als je warmte of koude transities hebt en grote hoeveelheden elektriciteit, gas of water gebruikt, ligt duurzame winst voor het oprapen.

  1. Allereerst vragen we naar de benodigde (historische) energie en productiedata. Ook willen we meer weten over het productieproces. Op basis hiervan hebben we een eerste beeld.
  2. Stap twee is een bezoek aan de fabriek. We praten met de procestechnoloog, HSEQ manager en/of energiemanager. Ook lopen we door de fabriek om te kijken waar we nog meer besparingsmogelijkheden zien.
  3. Stap drie is een concreet rapport, dat je binnen twee weken ontvangt. Kortom: je energiemanagement staat nu helder op papier en de CO2-reductie en besparing kan beginnen!

“De roadmap naar een duurzame fabriek.”

In dit whitepaper gaan we in op de regelgeving rondom CO2-reductie, het opstarten van een gedegen vooronderzoek en helpen we je draagvlak binnen jouw organisatie creëeren. 

Download het whitepaper
whitepaper roadmap naar een duurzame industrie

Als betrouwbare Business Engineering Partner nemen wij de klant volledig mee in de reis naar duurzaamheid. Met onze kennis kunnen wij adviseren, ondersteunen en verandering in gang zetten van idee tot implementatie.  We gebruiken nieuwe technieken en kennis om engineering- en productieprocessen te beheren en te verbeteren en zo efficiënt mogelijk te zijn met zo min mogelijk afval. 

Hiervoor is de aansluiting die we hebben met Project 6-25 van de FME ontzettend belangrijk. Dit project onderstreept de cruciale rol die technologie zal spelen bij het succesvol aanpakken van de klimaat- en energie-uitdagingen waarmee de samenleving wordt geconfronteerd. Door de koolstofvoetafdruk van de industrie te verkleinen en grootschalige implementatie van innovatieve technologieën mogelijk te maken, kan Project 6-25 een blijvende bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving.

De voordelen op een rij

  • Een besparingspotentieel van 5 tot 15 procent op de energiekosten is reëel, doordat hierop vaak nog geen focus is geweest in termen van optimalisatie;
  • Terugbrengen van energieverbruik leidt ook direct tot verbetering van CO2-footprint van het bedrijf;
  • Monitoring van stroomverbruik per machine kan vaak dienen als indicator voor benodigd onderhoud;
  • Voorkomt productieverlies als gevolg van onverwacht uitvallen van machines. aangezien vroegtijdig noodzakelijk onderhoud wordt gesignaleerd (predictive maintenance)

Wat is jouw uitdaging?

Laat het ons weten, we denken graag met je mee!