ACCELERATING THE ENERGY TRANSITION WITH HYDROGEN

5 topuitdagingen op het gebied van groene waterstof voor de industrie

Ook jouw industriële onderneming weet nu wel dat ze binnen 15 à 20 jaar moet verduurzamen. Koen Staffeleu - centraal aanspreekpunt bij Actemium voor waterstofzaken - herkent bij alle relaties die hij spreekt in de markt de sense of urgency. Maar er zijn nog veel uitdagingen. Zeker voor de industrie en dus ook voor het management dat hierin verantwoorde keuzes moet maken. Wat zijn die uitdagingen? In dit blog deelt hij vijf van zulke uitdagingen, zoals hij die ziet.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op LinkedIn door Koen Staffeleu en wordt hier met toestemming opnieuw gepubliceerd. U kunt het originele artikel lezen door hier te klikken of door het LinkedIn-profiel van de auteur te bezoeken.

Sense of urgency 

Van plantmanagers tot operationeel managers en technici; zij delen die sense of urgency. Deze urgentie stimuleert onder andere de verduurzaming van waterstoftoepassingen. Er is gelukkig al veel mogelijk door technologische ontwikkelingen én er wordt nog meer mogelijk. Dat zie ik bij duurzame waterstofprojecten in binnen- en buitenland. En ik hoor het ook van de experts uit onze internationale organisatie. Een enthousiasme dat ik, als techneut, graag deel. 

5 uitdagingen om duurzame waterstof volledig te omarmen

Enkele specifieke uitdagingen waar de industrie mee te maken heeft, benoem ik hieronder voor je. Daarna licht ik elke uitdaging nog even toe.  

  • Bedrijven ervaren verschillende belemmeringen, zoals onvoldoende kennis over groene waterstoftechnologie en -toepassingen binnen de organisatie. 
  • De infrastructuur in de keten, zoals voor transport en opslag van waterstof, ontbreekt. 
  • De aansluitcapaciteit voor (groene) elektriciteit is onvoldoende. 
  • De business cases in relatie tot duurzame waterstofinvesteringen zijn vaak nog niet gezond of zijn afhankelijk van overheidssubsidies.
  • Nog veel verschil in meningen als het gaat om welke technologische oplossing past bij een bepaald vraagstuk. 

1. Gebrek aan kennis en specialisten 

Het produceren en toepassen van groene waterstof in de industrie is een nieuwe ontwikkeling. Een ontwikkeling die onder grote druk staat wegens de grote urgentie. Ook voor veel betrokken partijen – zoals bijvoorbeeld overheden, netwerkbeheerders of opleidingsinstituten – vormt dat een grote uitdaging. Er moeten bijvoorbeeld meer specialisten met kennis van allerlei aspecten en toepassingen van waterstoftechnologie worden opgeleid. Er moet anders worden geïnvesteerd. En er moet ook anders met de infrastructuur worden omgegaan. Bedrijven ervaren onder andere belemmeringen omdat ze onvoldoende kennis over groene waterstoftechnologie en -toepassingen binnen de organisatie hebben.  

2. Ontbrekende infrastructuur 

Voor het produceren van duurzame – groene – waterstof lijkt elektrolyse een cruciale rol te gaan spelen. Hiervoor heeft een elektrolyser dus veel groene stroom nodig. De productie van groene stroom door zon en wind is de laatste jaren sterk toegenomen. Toch is dit nog lang niet voldoende om voldoende groene waterstof te produceren om zo de industrie verder te verduurzamen. Er zal dus flink moeten worden uitgebreid in groene stroom. 

3. Onvoldoende aansluitcapaciteit 

Maar alleen het produceren van voldoende groene stroom is niet voldoende. Met de huidige congestieproblematiek van elektrisch grid is het transporteren van groene stroom de volgende uitdaging. Ook hier wordt er al naar andere oplossingen gekeken. Bijvoorbeeld naar de mogelijkheid om offshore in de buurt van de windmolens groene waterstof te produceren en waterstof te vervoeren via leidingen naar de plaats van bestemming. Dan heb je het grid dus niet nodig. Ook zien we veel initiatieven in de import van vloeibare groene waterstof of groene ammonia vanuit andere landen. 

4. De business case  

Of een business case in relatie tot duurzame waterstofinvesteringen gunstig is, is afhankelijk van vele factoren. Het heeft vooral te maken, denk ik, met de doelstellingen en fase waarin de waterstoftransitie zich momenteel bevindt. Zijn deze business cases nu al financieel gunstig? Nee, vaak niet. Ze zijn vaak nog afhankelijk van overheidssubsidies. Want de kosten van het maken van groene waterstof met de huidige elektrolyse processen zijn zonder die onmisbare subsidies nog te hoog. Wel kunnen ze een cruciale rol spelen in het reduceren van de CO2-emissies. Daardoor zie je nu nog vooral investeringen vanuit de grote eindgebruikers en de huidige waterstofproducenten. 

5. Verschil van mening 

Tijdens mijn vele gesprekken met initiatiefnemers, projectontwikkelaars en investeerders, ervaar ik, dat er verschillende invalshoeken zijn en er ook al samenwerkingsverbanden ontstaan. Dat is op zich mooi. Daarbij valt me op dat meningen nog sterk kunnen verschillen als het gaat over welke technologische ontwikkeling het beste past bij een bepaald vraagstuk en voor welke oplossing je dan moet kiezen. Dit kan per toepassing uiteraard sterk verschillen. Maar dit hoort bij het stadium waarin de ontwikkelingen op waterstofgebied zich nu bevinden. Er is veel en snel gaande waarbij de meeste rendabele oplossing niet altijd de meeste effectieve hoeft te zijn. Het dan raadzaam om de expertise in te roepen van specialisten met overzicht. 

Actemium hydrogen disciplines

Samenwerking in de keten

Dit zijn dus een aantal stevige uitdagingen. Maar dat weerhoudt ondernemingen en overheden er gelukkig niet van om te investeren, door te gaan met duurzame waterstof-gerelateerde projecten en ook weer nieuwe aan te kondigen en op te starten. En – dat vind ik ook heel mooi om te zien – om samen te werken. Daarbij zie je bijvoorbeeld dat bedrijven in de keten van producent tot afnemer samenwerken om zodoende op de langere termijn een business case te realiseren met een gezonde ROI. Onder andere dit soort samenwerkingsverbanden gaat de doorslag geven in deze waterstoftransitie en is duurzame waterstof in 10 jaar de standaard, daarvan ben ik overtuigd.  

Aanspreekpunt voor waterstofzaken 

Koen Staffeleu volgt al deze ontwikkelingen op waterstof met veel interesse en heeft een schat aan kennis opgebouwd tijdens zijn jarenlange ervaring in de procesindustrie, zoals de (petro-) chemie, renewables en biobrandstoffen. Hij is dan ook het centrale aanspreekpunt bij Actemium voor waterstofzaken. 

Koen Staffeleu, Director Business Development & Hydrogen bij Actemium: “Ik ben erg benieuwd wat jij denkt over de ontwikkelingen op het gebied groene waterstof en over de mogelijkheden daarvan voor jouw onderneming. Ook laat ik je graag delen in onze ervaringen op dit terrein. Aarzel dus niet om contact met me op te nemen, via LinkedIn of koen.staffeleu@actemium.com.

Koen Staffeleu - Director Green Hydrogen

Ideeën uitwisselen?

We denken graag mee over de financiële kant van de business case in de gehele keten tot en met design, realisatie en uiteindelijke onderhoud van de installaties. Praat verder met Koen Staffeleu!

Koen Staffeleu
Director Business Development & Green Hydrogen -
[javascript protected email address]
+31 (0)6 21 16 45 17