Inbedrijfstelling, (pre-)commissioning en opstarten…hoe voorkom je daarbij spannende situaties of ongewenste gevolgen?

Chemie tag corner Maintenance tag corner

Of je nu commercieel of technisch verantwoordelijk bent voor een productieproces, één ding weet je zeker: het tijdelijk stilleggen van de productie is niet niks, maar onvermijdelijk. Want periodiek moet een fabriek, of een gedeelte daarvan, toch worden onderhouden, vernieuwd of aangepast. Dat kan onverwachte situaties opleveren waaruit ongewenste gevolgen kunnen voortvloeien. Hoe voorkom je dat? Door de inbedrijfstelling bij een onderhoudsstop te laten uitvoeren door een breed, zeer ervaren en flexibel team. Zo’n team kun je ook inzetten voor de inbedrijfstelling bij nieuwbouw of bij de migratie naar een nieuw besturingssysteem.

Weinig tijd, strakke planning, groter productieverlies

Als je een fabriek of een gedeelte daarvan stillegt voor onderhoud, een reparatie of bijvoorbeeld vernieuwing, calculeer je altijd een tijdelijke stop van de productie in. Maar je kunt de afnemers van de producten niet langer laten wachten dan afgesproken. Daarom moeten er veel werkzaamheden uitgevoerd worden in een relatief korte tijd, binnen een strakke planning, door meestal diverse partijen. De productiestop mag daarbij niet langer duren dan ingecalculeerd.

Er moet veel gebeuren, bijna gelijktijdig

Neem bijvoorbeeld een onderhoudsstop. Dan moet er veel, vaak heel veel, bijna gelijktijdig gebeuren. Installaties worden gedemonteerd, schoongemaakt, aangepast of uitgebreid met nieuwe componenten. Leidingen en instrumenten moeten worden vervangen en vervolgens weer gemonteerd, getest en in bedrijf gesteld worden voordat de fabriek weer met de productie kan beginnen: de start-up.

Verrassingen analyseren en verhelpen

Omdat er tijdens de onderhoudsstop veel gebeurt op vele gebieden, kunnen er allerlei verrassingen optreden. Zeker tijdens de inbedrijfstelling. Dat kan de totale planning van de onderhoudsstop – en dus ook de start-up – onderuit halen. Dit kun je voorkomen of, in ieder geval, het risico dat het gebeurt minimaliseren. Hoe? Door voor de inbedrijfstelling – de pre- commissioning én commissioning – een zeer ervarhen en flexibel team in te zetten. Het liefst een team dat over brede, en elkaar aanvullende, expertise beschikt. Een team dat ook onder tijdsdruk de inbedrijfstelling kan uitvoeren en onverhoopt opduikende verrassingen kan analyseren en verhelpen.

Commissioning teams voor onderhoudstops

Uiteraard beschikt een productiebedrijf over een eigen technische dienst en operators; professionals die de installaties en processen door en door kennen. Maar zoals gezegd: tijdens een onderhoudsstop moet er heel veel gebeuren, en vaak gaan andere processen in de fabriek gewoon door. Dus, vaak is de eigen technische dienst niet of niet volledig beschikbaar. Dat hoeft niet tot spannende situaties of niet ingecalculeerd productieverlies te leiden, want productiebedrijven kunnen voor onderhoudstops al jaren gebruikmaken van de inbedrijfstellingsteams van Actemium.

Inbedrijfsstellingsteams ook bij nieuwbouw en migratie

Ook voor de inbedrijfstelling en opstart van compleet nieuwe fabrieken en bijvoorbeeld bij migratie naar een nieuw besturingssysteem worden de inbedrijfstellingsteams van Actemium ingezet. Ook dan wil je als commercieel en technisch verantwoordelijke onzekerheden uitschakelen als de opstart nadert. Er is immers veel geïnvesteerd in de nieuwe productiefaciliteit of het nieuwe systeem. En die wil je die zo snel mogelijk gebruiken. Soms is de eigen technische dienst nog niet helemaal ingespeeld op de nieuwe installaties of het nieuwe systeem, ook dan biedt een ervaren en breed samengesteld inbedrijfsstellingsteam dus voordelen.