Slimme MES-oplossing TrakSYS™ houdt foodsector concurrenten
Food tag corner Traksys tag corner

Een klant van Actemium in de food-sector stimuleert personeelsleden via TrakSYS™ om tijdens het werken regelmatig de armen en benen te strekken. Een spitsvondige, gezonde toepassing van deze MES-oplossing, die levensmiddelenproducenten helpt op alle vlakken continu te verbeteren.

TrakSYS™ van Parsec slaat de brug tussen de productievloer en het ERP-systeem. Het brengt proces- en administratieve data in relatie tot elkaar en levert real time functionaliteit om assets, resources en infrastructuur optimaal te gebruiken, KPI’s te bewaken en aan trouble shooting te doen. Vanuit inzicht in hun processen kunnen producenten hun kwaliteit en productiviteit verhogen, tegen lagere kosten en met minder energie. De brede standaardfunctionaliteit van TrakSYS™ kan snel worden uitgebreid of aangepast aan veranderende omstandigheden.

Energietransitie

Als partner van Parsec implementeert Actemium TrakSYS™ bij steeds meer levensmiddelenproducenten. “Waarbij we het systeem altijd inrichten op maat van de klant”, vertelt client manager Peter Post Uiterweer. “Momenteel zijn we voor een internationaal concern in de food-sector de verpakkings- en proceslijnen aan het koppelen met TrakSYS™. De klant speelt hiermee in op actuele uitdagingen, waaronder de energietransitie. Tegenwoordig zijn bedrijven bij wet verplicht hun energieverbruik te monitoren én verlagen. Het uitlezen en analyseren van data uit water- en elektriciteitsmeters via TrakSYS™ geeft inzicht in het energieverbruik en schept kansen om te verduurzamen.”

Traceability en compliancy

Daarnaast verhoogt TrakSYS™ de traceability, wat in de food-sector belangrijk is. Het moeten terugroepen van producten is duur en leidt vaak tot imagoschade. Met TrakSYS™ zijn eindproducten eenvoudig te herleiden tot de grondstoffen. Ook kunnen bedrijven audits uitvoeren in het systeem, waardoor ze compliant blijven met de regelgeving.

Het uitlezen en analyseren van data geeft inzicht in het energieverbruik en schept kansen om te verduurzamen.

Actemium adviseert over de kansen die TrakSYS™ kan bieden voor jouw organisatie. Wij kunnen het systeem op maat voor je inrichten, implementeren en onderhouden. Via onze support-afdeling bieden wij 24/7 ondersteuning, kunnen wij eventuele bugs online verhelpen of veranderingen doorvoeren. Kijk voor meer informatie ook op .

Verbeteren en kennis borgen

Procesdata worden via TrakSYS™ real time verzameld en gevisualiseerd in dashboarden. Hierdoor kunnen operators snel reageren op verstoringen en permanent meedenken over verbeteringen. Peter Post Uiterweer: “Wij betrekken altijd de operators bij het inrichten van het systeem. Zij kennen de productieprocessen het best. Via een touch panel kunnen ze real time feedback krijgen vanuit het systeem, waardoor ze hun taken beter kunnen uitvoeren en eventueel zelf parameters kunnen aanpassen. Het vastleggen van hun handelingen in TrakSYS™ draagt bij aan kennisbehoud binnen de organisatie. Niet onbelangrijk in tijden van krapte aan technisch geschoold personeel!”

Het vastleggen van hun handelingen in TrakSYS™ draagt bij aan kennisbehoud binnen de organisatie. Niet onbelangrijk in tijden van krapte aan technisch geschoold personeel!

Voorspellend onderhoud

Real time visability helpt bedrijven ook de stap te maken van regulier naar voorspellend onderhoud. Peter Post Uiterweer: “Als je de prestatie van een machine ziet afnemen, kun je indien nodig direct onderhoud inplannen. Hierdoor blijft de beschikbaarheid van je machinepark continu hoog. Je bent niet te vroeg met onderhoud, wat duur is, maar ook niet te laat, wat tot stilstand en productieverlies kan leiden.”

Efficiënt plannen

De consumentenmarkt verandert snel. We willen vandaag (online) bestelde spullen liefst morgen in huis hebben. Ook zijn we gewend aan een brede productvariatie. Producenten moeten dan ook steeds flexibeler zijn. Actemium kan oplossingen ontwikkelen om op één lijn verschillende producten te maken, in kleine batches en met korte omsteltijden. Via TrakSYS™ zijn actuele orders, voorraden, beschikbaarheid van productie- en transportcapaciteit steeds inzichtelijk. Dit legt de basis om efficiënt te plannen en de juiste beslissingen neemt. Is het haalbaar om nog snel een batch te leveren? Hoe beïnvloedt dit mijn overige productie? En hoe ga ik om met onverwachte wijzigingen in de planning van partners in mijn logistieke keten?”

Zelf ontwikkelen

Door de modulaire opbouw kunnen bedrijven TrakSYS™ laten meegroeien met hun wensen en behoeften. In samenwerking met een technisch partner kunnen ze ook zelf toepassingen ontwikkelen. Zo gaat Actemium voor een klant een camera voor de verpakkingslijnen bouwen en koppelen met TrakSYS™. De klant kan hierdoor monitoren of de juiste verpakking wordt gebruikt. Bovendien helpt cameratoezicht de veiligheid te borgen en de oorzaken van stilstand boven water te krijgen. “Diezelfde klant zet TrakSYS™ sinds kort ook in voor gezondheidsdoeleinden”, vertelt Peter Post Uiterweer. “Alle medewerkers krijgen via het systeem om de 2,5 uur een melding om even te stretchen. Niet slecht bedacht in tijden dat veel mensen door corona thuis aan de computer gekluisterd zijn!”

Eén integrale oplossing

Samenvattend: één oplossing om op alle vlakken continu te verbeteren. Volgens Peter Post Uiterweer hebben foodproducenten nog vaak meerdere applicaties die als een soort spinnenweb aan elkaar hangen. “Aanpassingen in de ene applicatie leiden automatisch tot (ongewenste) veranderingen elders. Het werken met één integraal systeem is efficiënt. Je krijgt meer inzicht in je processen en vindt sneller oplossingen voor zaken die beter kunnen. Of het nou om onderhoud, productie, planning, voorraadbeheer of logistiek gaat. Je bent compliant met regelgeving en borgt je kwaliteit.  Voor bedrijven met meerdere sites ontwikkelen we een standaard die we op alle sites kunnen implementeren. Door de keuze voor Single Instance Multi-Site hoeven we niet voor alle sites een user aan te maken. Dat werkt kostenbesparend.”

Actemium adviseert over de kansen die TrakSYS™ kan bieden voor jouw organisatie. Wij kunnen het systeem op maat voor je inrichten, implementeren en onderhouden. Via onze support-afdeling bieden wij 24/7 ondersteuning, kunnen wij eventuele bugs online verhelpen of veranderingen doorvoeren. Kijk voor meer informatie ook op onze food pagina.

Gratis advies over hoe jou organisatie de MES laag efficiënter kan inrichten? Neem contact op met onze experts!
Neem contact op met één van de experts uit jouw regio voor meer informatie over onze oplossingen.
Peter Post Uiterweer
Client manager - Veghel
[javascript protected email address]
Robert Gieben
Business Unit Manager - Veghel
[javascript protected email address]
+31 (0)6 22 72 93 91