Home Building Technologies Nieuws Ben jij zeker van de brandmeldinstallatie in jouw organisatie?
VERANTWOORDELIJKHEID BRANDVEILIGHEID

Ben jij zeker van de brandmeldinstallatie in jouw organisatie?

Building Technologies tag corner

Verzekeraars eisen steeds vaker een gecertificeerde brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie

Een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie biedt zekerheid. Steeds vaker stelt de verzekeraar niet voor niets als eis dat een organisatie een gecertificeerde brandmeld- en ontruimingsinstallatie installeert en jaarlijks onderhoudt.

Wel of niet een brandmeldinstallatie

De keuze van een brandmeldinstallatie is niet zomaar gemaakt. De omgeving waarin een brandmeldinstallatie moet functioneren is mede bepalend voor de juiste keuze. Want in een sterkvervuilende omgeving zal een minder stof gevoelige en eenvoudig te onderhouden detectie nodig zijn. In een productieomgeving van bijvoorbeeld veevoeders moet rekening gehouden worden met de stofexplosieveiligheid. En op een zorglocatie is het volume van het ontruimingsalarm belangrijk.

Wil je de risico’s van de brandveiligheid binnen jouw bedrijf checken? Wil je je Programma van Eisen nog eens onder de loep nemen en/of wil je nagaan of je aan de NEN-normen voldoet? Download dan de whitepaper en ontdek of de brandmeldinstallatie in jouw gebouw aan de veiligheidseisen voldoet. 

Check de risico’s van een brandmeldinstallatie in jouw gebouw

Om zeker te zijn dat de brandbeveiliging voldoet aan de gestelde eisen zal deze met regelmaat moeten worden geïnspecteerd. Uitgangspunten hiervoor zijn vastgelegd in het bouwbesluit en het PvE (Programma van Eisen).

Wil je meer zekerheid of de bestaande brandmeldings- en ontruimingsalarminstallatie voldoet aan de eisen? Wil je je meer verdiepen in welke brandmeldinstallatie past in werk- of productieomgeving?

Download de whitepaper en ontdek of de brandmeldinstallatie in jouw gebouw aan de veiligheidseisen voldoet. 

5 stappenplan brandmeldinstallatie

Een brandmeldinstallatie kan diverse systemen aansturen.

Om een aantal voorbeelden te noemen:

  • de ontruimingsinstallatie,  in gedeeltes ontruimd (om te voorkomen dat iedereen tegelijk naar buiten vlucht);
  • liften die tijdens een brandalarm automatisch naar de begane grond gaan;
  • in verband met de veiligheid van de aanwezigen in een gebouw gaan de vluchtdeuren en/of toegangspoorten automatisch open;
  • proces installaties gaan gecontroleerd uit;
  • de doormelding naar de meldkamer van de brandweer (indien dit specifiek vereist is);
  • luchtbehandelingssystemen.

Ideeën uitwisselen?

We zijn benieuwd naar jouw volgende stap en denken er graag over mee!

Stel daarom hier je vraag. Of neem contact op met een van onze experts.

Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in ons privacystatement voor je uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Via bovenstaande checkbox geef je akkoord op het verwerken van jouw persoonsgegevens.