Home Building Technologies Nieuws Help! Hoe om te gaan met complexe brandveiligheidseisen?
Voorkom verrassingen

Help! Hoe om te gaan met complexe brandveiligheidseisen?

Building Technologies tag corner

Het goed regelen van alles rondom brandveiligheid is een ingewikkeld proces. Weet jij als hoofd technische dienst of facilitair manager wat er voor nodig is om alle medewerkers veilig uit jouw gebouw te krijgen bij een beginnende brand? Nee? Dan ben je niet de enige. Dat heeft alles te maken met de hoeveelheid normen, eisen, betrokken partijen en je type bedrijf.

Veel betrokken partijen bij brandveiligheid

De wetenschap dat je een totaalplan hebt om medewerkers in veiligheid te brengen bij een beginnende brand, brengt veel rust binnen een organisatie. Om dat voor elkaar te krijgen, is er eerst en vooral overzicht nodig. Dat is niet altijd makkelijk. Er zijn namelijk veel partijen die zich over jouw brandveiligheid buigen. Denk onder andere aan de overheid, verzekeraar en de brandweer. En natuurlijk wil je zelf ook voor een veilige omgeving zorgen voor je medewerkers.

Je leidraad: Programma van Eisen

De wensen én harde eisen van bovengenoemde partijen zijn allemaal ondergebracht in het Programma van Eisen waar je als organisatie aan dient te voldoen. In het Programma van Eisen staan de afspraken tussen eisende partijen, gebruiker en eigenaar. Het is de leidraad waaraan je je als bedrijf wilt vasthouden als het op brandveiligheidheid aankomt. Het bepaalt namelijk wat er bewaakt moet worden en hoe je dat gaat doen.

 

Antwoord graag!

Er komt bij het samenstellen van een Programma van Eisen veel kijken. Hoe moet de brandmeldinstallatie er voor jouw specifieke productieomgeving bijvoorbeeld uitzien? Waar geldt een hoog-, midden- of laag-risico? Wat is de ‘slimste’ projectering? Wat is de aanvalsroute voor de brandweer? Hoe is de indeling van de detectiezones en alarmeringszones? Voldoe je nog aan het Bouwbesluit nadat er wijzigingen op de productievloer hebben plaatsgevonden? Hoe regel je de ontruiming? Zijn je tekeningen met betrekking tot brandveiligheid actueel?

 

En dan zijn er de NEN-normen

En dan wil je als bedrijf niet alleen een goed plan hebben waarmee je de veiligheid van je medewerkers bij een brand garandeert; je wilt er ook 100% zeker van zijn dat je installaties op een cruciaal moment functioneren. Hiervoor gelden dan weer de NEN-normen. Voor de installatie en het onderhouden van brandveiligheidsinstallaties moet je voldoen aan meerdere normen: NEN2535, NEN2575, NPR2576 en NEN2654 deel 1.

 

Waar te beginnen?

En zo zijn er nog duizend-en-een-dingen waar je qua brandveiligheid aan moet houden. De eisen zijn sterk afhankelijk van de branche waarin je werkt. In de chemie gelden weer heel andere normen dan in de gezondheidszorg of binnen een logistiek bedrijf. Kortom: niet gek dat je niet weet waar te beginnen als je wilt checken hoe de brandveiligheid er binnen jouw organisatie voor staat. Gelukkig zijn er gespecialiseerde partijen die je snel en veilig op weg helpen. Zo bouw jij altijd de noodzakelijke veiligheid in.

Wil je de risico’s van de brandveiligheid binnen jouw bedrijf checken? Wil je je Programma van Eisen nog eens onder de loep nemen en/of wil je nagaan of je aan de NEN-normen voldoet? Download dan de whitepaper en ontdek of de brandmeldinstallatie in jouw gebouw aan de veiligheidseisen voldoet. 

Check de risico’s van een brandmeldinstallatie in jouw gebouw

Om zeker te zijn dat de brandbeveiliging voldoet aan de gestelde eisen zal deze met regelmaat moeten worden geïnspecteerd. Uitgangspunten hiervoor zijn vastgelegd in het bouwbesluit en het PvE (Programma van Eisen).

Wil je meer zekerheid of de bestaande brandmeldings- en ontruimingsalarminstallatie voldoet aan de eisen? Wil je je meer verdiepen in welke brandmeldinstallatie past in werk- of productieomgeving? Download de whitepaper ‘Check de risico’s van een brandmeldinstallatie in jouw gebouw’

Download de whitepaper en ontdek of de brandmeldinstallatie in jouw gebouw voldoet aan de veiligheidseisen.

5 stappenplan brandmeldinstallatie

Ideeën uitwisselen?

We zijn benieuwd naar jouw volgende stap en denken er graag over mee!

Stel daarom hier je vraag. Of neem contact op met een van onze experts.

Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in ons privacystatement voor je uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Via bovenstaande checkbox geef je akkoord op het verwerken van jouw persoonsgegevens.