Home Consultancy Nieuws & Blogs Toetreding Actemium tot partnerprogramma TÜV Nederland ondersteunt OT-security bewustwording
kennisdeling over OT-security op basis van de IEC 62443 norm

Toetreding Actemium tot partnerprogramma TÜV Nederland ondersteunt OT-security bewustwording

Consultancy tag corner

De toetreding van Actemium tot het partnerprogramma van TÜV Nederland stimuleert de bewustwording rondom beveiliging van Operationele Technologie. Beide partijen erkennen de risico’s van digitalisering van Operationele Technologie-systemen en werken aan een brede algemene kennis van de noodzaak van goede beveiliging.

Door bij het partnernetwerk aan te sluiten laat Actemium blijken dat de organisatie OT-beveiliging wil optimaliseren voor hun klanten. Het partnerprogramma biedt TÜV Nederland een manier om kennis te delen met organisaties in de branches. Het partnerprogramma bestaat al enkele jaren. Binnen dit netwerk wordt ook al verschillende jaren kennis gedeeld over IT-beveiliging. Met de toetreding van Actemium wordt dit netwerk uitgebreid naar de beveiliging van OT-systemen. Het is daarmee een belangrijke zet richting kennisdeling over OT-security op basis van de IEC 62443 norm.

Dat beide organisaties kennisdeling van belang vinden blijkt ook uit de aanwezigheid van zowel TÜV Nederland als Actemium op het FHI Industrial Cybersecurity event op 8 november. Tijdens dit evenement bespreken de beide partijen het belang van OT-security in de industriële sector.

Toetreding Actemium tot partnerprogramma TÜV Nederland ondersteunt OT-security bewustwording

Actemium

Actemium biedt advies binnen de industriële sector voor de complete operatie van een organisatie. Zo zetten ze hun expertise in om industriële operaties op elk moment binnen de cyclus te optimaliseren. Digitale beveiliging is daarbij een belangrijk onderwerp waar Actemium in gespecialiseerd is omdat dit van toepassing is op elk moment binnen die cyclus.

In die rol als digitale beveiligingsadviseur ziet Actemium het belang van een sterke digitale beveiliging dag in, dag uit. In hun werk binnen de industrie en productiesector zien de experts van Actemium de ontwikkelende bewustwording van digitale beveiliging. Ook zien zij de belangrijke rol die toeleveranciers innemen in een productieketen. Daarbij is duidelijk dat OT-security een grote inhaalslag moet maken ten opzichte van IT-security binnen de productieketen. Door bewustwording te ontwikkelen en OT-beveiliging te optimaliseren wil Actemium die productieketen zo sterk mogelijk maken. Zo worden risico’s in de gehele sector geminimaliseerd en kunnen bedrijven zich veilig ontwikkelen.

TÜV Nederland

Als eerste certificerende instelling van Nederland kon TÜV Nederland geaccrediteerd certificeren op basis van de IEC 62443 norm onder de volledige internationale accreditatie van TÜV Nord Cert. Sindsdien heeft de organisatie een groot aantal certificeringen uit mogen geven op basis van deze norm, waarmee de expertise op dit onderwerp breed gegroeid is. Door middel van het partnerprogramma wil TÜV Nederland hun kennis en ervaring op het gebied van certificering delen.
De organisatie geeft aan leidend te willen zijn op het gebied van zowel IT- als OT-beveiliging. Deze ambitie wordt uitgedragen door de verschillende experts die TÜV Nederland in huis heeft. Tijdens partnerbijeenkomsten worden deze experts uitgenodigd om de partners bij te praten over de ontwikkelingen binnen hun expertise. Ontwikkeling door bewustwording staat daarbij centraal. Met de komst van Actemium binnen het partnernetwerk bevestigt TÜV Nederland het belang van kennisdeling op het gebied van OT-beveiliging op basis van de IEC 62443.

OT-security in uw organisatie

Door digitalisering van werkprocessen worden alle organisaties binnen een keten gevoelig voor cybercriminaliteit. Dat maakt digitale beveiliging binnen niet alleen de IT-, maar ook de OT-sector cruciaal voor continuerende bedrijfsvoering. Wilt u zelf aan de slag met de IEC 62443 norm of meer weten over OT-beveiliging? Neem contact met ons op.

Ideeën uitwisselen?

We zijn benieuwd naar jouw volgende stap en denken er graag over mee!

Stel daarom hier je vraag. Of neem contact op met een van onze experts.

Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in ons privacystatement voor je uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Via bovenstaande checkbox geef je akkoord op het verwerken van jouw persoonsgegevens.