Home Maintenance Klantverhalen Contractverlenging en meer verantwoordelijkheid voor Actemium bij Zeeland Refinery

Contractverlenging en meer verantwoordelijkheid voor Actemium bij Zeeland Refinery

In 2015 hebben Zeeland Refinery en Actemium een nieuw vierjarig E&I onderhoudscontract getekend. De nieuwe overeenkomst voorziet de al langer bestaande samenwerking van nieuwe impulsen, zoals nieuwe KPI’s en een grotere verantwoordelijkheid voor Actemium bij de planning en werkvoorbereiding.

Nieuwe performance indicatoren

Actemium is al twaalf jaar samen met Imtech verantwoordelijk voor het E&I onderhoud bij Zeeland Refinery. Beide partners kijken continu naar de mogelijkheden om de efficiëntie van de installaties te verbeteren en de kosten te verlagen. De eerste besprekingen voor de contractverlenging begonnen twee jaar geleden. “Ze leverden een aantal KPI’s op die door beide partijen uitvoerig zijn getoetst op haalbaarheid en juiste referentiewaarden”, vertelt Rinus van den Driest. De Business Unit Manager van Actemium in Goes licht toe: “Het gaat om nieuwe performance indicatoren op het gebied van veiligheid, rapportages, verbeteren van werkmethodes, kwaliteit van de uitgevoerde projecten, kostenreductie en de kwaliteit van de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden.” Bij een goede prestatie wordt het contract overigens automatisch met nog eens twee keer een jaar verlengd.

Efficiëntie en lagere onderhoudskosten

De verantwoordelijkheid voor het realiseren van de KPI’s en de gewenste besparingen is een gezamenlijke aanpak. Tijdens de gesprekken ontstond het idee om de planning en het werkvoorbereidingstraject van Zeeland Refinery onder te brengen bij Actemium. Van den Driest: “Er is voor deze aanpak gekozen, omdat het logischer is om de planning en werkvoorbereiding onder te brengen bij het bedrijf dat uiteindelijk ook de mensen inzet voor het uitvoeren van het onderhoud. We gaan er dan ook van uit dat het overnemen van deze verantwoordelijkheid voor beide partijen leidt tot tijd- en kostenbesparing. Door deze aanpak zijn namelijk minder manuren nodig om deze werkzaamheden uit te voeren en er komen geen extra werkzaamheden bij. Actemium krijgt er weliswaar meer taken bij, maar het stelt ons in staat de werkzaamheden efficiënter af te stemmen op de benodigde mensen. Hierdoor besparen we in het totaalpakket van onze dienstverlening terwijl dit niet ten koste gaat van de kwaliteit.”

Actemium vervult unieke rol

Met de contractverlenging breekt een nieuwe fase aan in de jarenlange en goede samenwerking tussen Zeeland Refinery en Actemium. Van den Driest: “We krijgen als technisch dienstverlener niet alleen de verantwoordelijkheid voor de gehele onderhoudsplanning en werkvoorbereiding. Ook zijn we verantwoordelijk voor de uitvoering van de E&I werkzaamheden én het preventief en correctief E&I onderhoud komt voortaan bij Actemium te liggen. Met deze contractverlenging wordt het vertrouwen in onze organisatie ondubbelzinnig uitgesproken. Wij zijn dan ook erg verheugd om deze unieke functie te mogen vervullen.”