Home Maintenance Nieuws & Blogs Het belang van een EVD tijdens de ontwerpfase
ATEX Blog:
Het belang van een EVD tijdens de ontwerpfase
Maintenance tag corner

In een gas- of stofomgeving kun je niet elk willekeurig apparaat of instrument plaatsen. Onze lead engineer Tieme Groen vertelt over het belang van een EVD tijdens de ontwerpfase van installaties.

“In het dagelijkse (bedrijfs)leven komen explosieve atmosferen (ATEX) regelmatig voor, daar kan iedereen wel voorbeelden van bedenken. Deze atmosferen zijn in twee groepen te verdelen; namelijk gas (zone 0, 1 of 2) of stof (zone 20, 21 of 22). In deze gas- of stofomgeving kun je niet elk willekeurig apparaat of instrument plaatsen. Het moet geschikt zijn voor de omgeving.

Om aan onze engineers duidelijk te maken welk equipment ze mogen gebruiken, dient er een EVD (= ExplosieVeiligheidsDocument) opgesteld te worden door de klant.

In dit document worden naast het proces, ook de gebruikte stoffen met de specifieke eigenschappen en de installatieopbouw omschreven. 

Bij de specifieke eigenschappen gaat het bijvoorbeeld over gasgroepen, het vlampunt, de ontbrandingstemperatuur, stofgroepen en de smeul temperatuur. Bij de installatieopbouw gaat om het samenstel van flenzen, kranen, deksels etc.

Aan de hand van deze informatie kunnen we zien waar en in welke ruimte een EX zone aanwezig is. Vervolgens bepalen we welk equipment toegepast mag worden. Op deze wijze wordt een veilige installatie ontworpen en gebouwd voor de explosieve atmosfeer waarin gewerkt wordt.

Het gaat te ver om alle mogelijke beschermingsmethodes en groepen hier te beschrijven, maar wij kunnen je zeker van dienst zijn om een nadere toelichting te geven.”   

Actemium helpt je ook graag met het opstellen of aanpassen van het EVD. Wil je meer informatie of een offerte opvragen? Zoek dan contact met onze ATEX experts.