Voldoen aan ATEX-norm 
ATEX-advies

Je wilt voldoen aan de ATEX wet- en regelgeving en zoekt naar manieren om dit in je organisatie te implementeren. Wij adviseren je graag. Al meer dan 30 jaar verzorgen wij bij onze klanten diverse ATEX-werkzaamheden. Ons personeel is volledig ATEX- opgeleid en gecertificeerd om in en aan de installaties bij diverse type bedrijven te mogen werken. Wij zorgen ervoor dat je voldoet aan de ATEX-norm, zonder dat dit ten koste gaat van de efficiëntie van je productieproces.

Je kunt bij ons terecht voor:

 • Advies over afkeuritems en vervangen van equipment.
 • De richtlijnen ATEX 114 en ATEX 153.
 • Engineering.
 • Ex-i berekeningen.
 • ExplosieVeiligheidsDocument.
 • RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie). 
 • Toetsen stroomketens.

Richtlijn ATEX-114

Deze richtlijn beschrijft de voorschriften voor apparaten (elektrische en niet-elektrische) en beveiligingssystemen op plaatsen (“zones”) waar stof- of gasexplosiegevaar kan optreden. Zo moet explosieveilig materieel dat aan de voorschriften van ATEX 114 voldoet, o.a. gemerkt zijn met het ‘Ex’ teken in een regelmatig zeskant. 

ATEX 114

Richtlijn ATEX-153

De ATEX-richtlijn 153 beschrijft dat je de plaatsen in de installatie waar explosieve atmosferen kunnen heersen, indeelt in zones. Dit om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren voor werknemers. Daarnaast ben je verplicht om van arbeidsplaatsen een risico-inventarisatie en- evaluatie (RI&E) en explosieveiligheidsdocument (EVD) met bijhorende gevarenzone-indeling te maken en de betreffende ruimten te markeren. 

 

ExplosieVeiligheidsDocument

Is er op de werklocatie kans op een explosieve atmosfeer? Dan ben je volgens de Arbowet verplicht je werknemers te beschermen tegen explosiegevaar. Een van de onderdelen uit deze richtlijn is het ExplosieVeiligheidsDocument (EVD), waarin de risico’s voor de werknemer schriftelijk zijn vastgelegd. 

In het EVD staat de identificatie van de gevaren, de beoordeling van de risico’s en de omschrijving van maatregelen die u moet nemen om de gezondheid en veiligheid van werknemers te beschermen, die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen.

Het ExplosieVeiligheidsDocument bevat:

 • Een gevarenzone-indeling.
 • Een algemene omschrijving van de installatie, aangevuld met plattegrondtekeningen en een vlucht- en calamiteitenplan.
 • Een nadere risicoanalyse met de specifieke risico’s, die voortkomen uit het proces of activiteiten. Aangevuld met het beschrijven van de stofeigenschappen van de gebruikte stoffen. Hieruit worden de risico’s die voortvloeien uit mogelijk aanwezige explosieve atmosferen beschreven binnen de bedrijfslocatie.
 • Wat de algemene verplichtingen zijn voor de werkgever om de veiligheid en de gezondheid van werknemers te verzekeren.
 • Hoe de verantwoordelijkheden zijn beschreven.
 • Hoe de coördinatieverplichting op de arbeidsplaats georganiseerd is.
 • Welke technische en/of organisatorische maatregelen genomen zijn ter beheersing van de risico’s.
 • Hoe de genomen maatregelen periodiek geïnspecteerd en onderhouden worden.
 • Hoe de medewerkers hierover geïnformeerd worden.

Is jouw EVD up-to-date?

Heeft jouw organisatie een up-to-date ExplosieVeiligheidsDocument? En heb je alle veranderingen in de organisatie en je installaties in het EVD meegenomen? We helpen je graag met het opstellen of aanpassen van het  ExplosieVeiligheidsDocument. Wil je meer informatie of een offerte opvragen? Zoek contact met onze ATEX experts.

Engineering

Je wilt een veilige werkomgeving voor je collega’s. Voorkomen is beter dan genezen, daarom houden de engineers van Actemium al in de ontwerpfase van jouw fabriek of productielijn rekening met de wettelijk verplichte veiligheidsvoorschriften. 

Een kop koffie drinken met experts uit jouw regio?
Neem contact op met één van de experts uit jouw regio voor meer informatie over onze ATEX-advies. Of stel jouw vraag via onderstaand contactformulier.
Ronald Rietkerk
Client Manager - Zwolle/Veendam
[javascript protected email address]
+31 (0)6 22 48 63 69
Hugo van de Guchte
Business Unit Manager - Dordrecht
[javascript protected email address]
+31 (0)6 20 01 29 56
Jordy Walraven
Business Unit Manager - Goes
[javascript protected email address]
+31 (0)6 11 30 80 82
Michiel Kaelen
Deputy Perimeter Director - Zwolle/Veendam
[javascript protected email address]

Ideeën uitwisselen?

Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in ons privacystatement voor je uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Via bovenstaande checkbox geef je akkoord op het verwerken van jouw persoonsgegevens.