Home Maintenance Nieuws & Blogs Krachten gebundeld; Actemium technicians vaste krachten bij energiebedrijf TAQA

Krachten gebundeld; Actemium technicians vaste krachten bij energiebedrijf TAQA

Maintenance tag corner

In het uitgestrekte landschap van technische expertise, vindt Berend Pluim zijn thuis als ervaren technician bij Actemium. Met zijn vakkennis heeft hij vele jaren doorgebracht op verschillende locaties door het hele land, waarbij hij zijn kunde heeft aangeboden aan een breed scala aan klanten. Echter, de laatste acht jaar hebben zijn vaardigheden een bijzondere bestemming gevonden bij TAQA Energy B.V., producent van aardgas en beheerder van twee gasopslagen in Alkmaar.

Een langdurige relatie


Op de gasbehandelingsinstallaties van TAQA in Alkmaar, werkt Berend zij aan zij met zijn twee trouwe collega’s, Ronald Jolly en Sander Brunsting, ook afkomstig van Actemium. Als onmisbare krachten spelen zij een cruciale rol in het naadloos draaiende houden van deze faciliteit, die van groot belang is voor de maatschappelijke energievoorziening en de zekerheid daarvan.

De band tussen Actemium en TAQA is ontstaan tijdens de constructie van Gasopslag Bergermeer, toen Actemium actief betrokken was bij het project. Na de succesvolle voltooiing van de bouw, keerden de meeste teamleden terug naar andere uitdagingen, maar enkele Actemium-technicians bleven achter om de laatste puntjes op de i te zetten en om het maintenance- en E&I-team van TAQA te ondersteunen. Wat ooit begon als een kortstondige samenwerking, groeide al snel uit tot een diepgaande en langdurige relatie.

Zero-emission

De plant van TAQA in Alkmaar is volledig elektrisch en is specifiek ontworpen om zo min mogelijk gas uit te stoten, als reactie op de steeds strenger wordende wet- en regelgeving. In het team van Jerry de Weers, teamleider bij TAQA, is Berend Pluim verantwoordelijk voor het dagelijkse onderhoud, preventieve werkzaamheden op elektrisch- en mechanisch vlak en ondersteunt hij ook regelmatig bij veiligstelling en supervisie. Berend: “Onze werkzaamheden zijn voornamelijk gericht op onderhoud en service. We zorgen ervoor dat installaties optimaal functioneren en voldoen aan de strenge milieu-eisen.” Jerry vult aan: “Wat wij binnen maintenance doen is een doorlopend proces. Dagelijks werk en preventief gepland onderhoud. Met de workload die we hebben heb je deze mannen hard nodig en ik houd ze graag aan boord! Ze zijn ervaren en hebben veel kennis. Als teamleider weet je wat je aan ze hebt en dat is wel zo prettig.”

De fabriek van TAQA heeft een offgas compressor die ‘restgas’ oppompt van 0,2 bar naar zo’n 60 bar. Een ‘offgas compressor’ is een type compressor die wordt gebruikt om gas met een lage druk op te pompen naar een hogere druk. Dit wordt gedaan om het gas geschikt te maken voor verdere verwerking of om het te kunnen gebruiken in andere industriële processen. Als deze compressor uitvalt kan restgas niet worden opgepompt naar bedrijfsdruk en is het niet mogelijk om verderop in het proces de druk vrij te zetten, wat betekent dat onderhoud niet kan worden uitgevoerd. “Als zo’n compressor op een verkeerd moment uitvalt dan moet de plant stilgelegd worden en dat is natuurlijk niet wenselijk. Bekwame technicians zijn daarom enorm belangrijk,” vertelt Berend.

“We zorgen ervoor dat installaties optimaal functioneren en voldoen aan de strenge milieu-eisen”

Digitalisering en automatisering

Gasopslag Bergermeer is ontworpen om onbemand te functioneren waarbij alle processen volledig digitaal en geautomatiseerd verlopen. Van automatische werkorders tot aan instrumenten die zelf aangeven wanneer ze toe zijn aan onderhoud. Hoewel dit nog niet volledig is gerealiseerd, zijn er toch aanzienlijke stappen gezet. “De plant lijnt zichzelf automatisch op aan de hand van de klantvraag, nominaties en andere variabelen. Deze automatisering heeft niet alleen geleidt tot efficiëntie-verhoging, maar heeft ook een positief effect op de veiligheid van de plant,” laat Jerry weten. Er is minder kans op menselijke fouten en daarmee wordt de veiligheid voor de werknemers vergroot. Ondanks de grote voordelen van automatisering blijft de mogelijkheid tot menselijk ingrijpen volgens Jerry essentieel: “Ondanks de maatregelen die we treffen om het proces zo veilig mogelijk te laten verlopen, kun je risico’s niet uitsluiten. Het blijft altijd noodzakelijk dat iemand handmatig kan ingrijpen.”

Sterk partnerschap

De van oorsprong tijdelijke samenwerking tijdens de bouw van de fabriek, heeft zich ontwikkeld tot een hechte band tussen TAQA en de mannen van Actemium. De Actemium-technici, vertegenwoordigd door Berend Pluim, Ronald Jolly en Sander Brunsting, spelen een belangrijke rol in het operationeel houden van de installaties in Alkmaar en hun werkzaamheden dragen bij aan het optimaliseren van de installaties en het naleven van strenge normen. De kracht van de samenwerking ligt in de wederzijdse waardering en de gedeelde toewijding aan het gemeenschappelijke doel: een betrouwbare, bijna emissieloze fabriek draaiende houden. Door het bundelen van expertise, ervaring en kennis wordt gestreefd naar duurzame oplossingen en veilige werkomstandigheden.

Ideeën uitwisselen?

We zijn benieuwd naar jouw volgende stap en denken er graag over mee!

Stel daarom hier je vraag. Of neem contact op met een van onze experts.

Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in ons privacystatement voor je uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Via bovenstaande checkbox geef je akkoord op het verwerken van jouw persoonsgegevens.