Actemium is van half april tot eind juli aan het werk geweest op het terrein van Eastman Middelburg. Er is een nieuwe 10kV verdeler geplaatst en er zijn drie transformatoren vervangen. Collega Laurens van ’t Westende vertelt er meer over. 

“Het substation is vervangen door een nieuw station. Deze is tevens op een andere plaats gezet. We hebben de nieuwe verdeler geïnstalleerd en werkend opgeleverd met daarin secundaire installaties als verlichting, aarding en UPS. Vanaf het nutsbedrijf hebben we de kabels aangepakt en aangesloten op de verdeler. Alle afgaande kabels hebben we ook aangesloten. Daarnaast stonden er nog drie oude transformatoren op het terrein. Die zijn gelijk mee vervangen in het project, inclusief de laagspanningsbekabeling naar de verdelers.  

Deel van het Eastman team. V.l.n.r.: Rens Gunter, Delano Wouters, Jaroslav Kulisek (Omexom Cz) en Laurens van 't Westende

De oude transformatoren hebben we afgevoerd. Ook de verdeler in het oude substation is losgekoppeld en hebben we op laten halen.” 

Voorbereiding

“In de voorbereidingsfase zijn er diverse gestuurde boringen en graafwerkzaamheden uitgevoerd en is er een compleet nieuw huisje weggezet in samenwerking met firma De Voogd. De civiele werkzaamheden zijn voorspoedig verlopen.”

Uitdaging

“De verdeler zelf kwam te laat binnen. Deze zou eigenlijk half mei geleverd worden, maar dit werd uiteindelijk begin juni. Een paar dagen voor de stop. Dus de voorbereidingstijd zijn we misgelopen. De einddatum van de stop blijft natuurlijk staan, wat concreet betekende dat we in plaats van drie weken nog maar 1,5 week hadden voor de omzetting. We hebben alle zeilen bijgezet om alles aan te sluiten en te testen om het project volgens planning af te ronden. Een behoorlijke uitdaging, maar onze collega’s van Omexom Tsjechië hebben meegeholpen. Samen hebben we de klus geklaard!”