Home Maintenance Nieuws & Blogs Systematisch onderzoek naar bronnen van gevaar zorgt voor elektrische veiligheid!
Systematisch onderzoek naar bronnen van gevaar zorgt voor elektrische veiligheid!
Maintenance tag corner NEN 3140 inspectie tag corner

Een interview met NEN 3140 inspecteur Maarten Vriezen

Met een aantal duidelijke en veelvoorkomende voorbeelden

In hoeverre is bekend bij bedrijven dat ze verplicht zijn de werknemer een veilige plek te bieden? En als je dit in percentages zou aangeven?

“Dat ís bij de bedrijven bekend! Bij de kleinere bedrijven zie je wel dat het naar de achtergrond geschoven wordt. Daarentegen werken veel bedrijven met een strakke handhaving. 70% heeft het in de smiezen en 30% moet even aangespoord worden.

Maar ook vóór de werknemer geldt: Is bij hem/haar bekend dat er in een veilige en systematisch geïnspecteerde omgeving wordt gewerkt?”


Bij wie ligt deze taak?

“Bij de grotere bedrijven neemt de Installatie Verantwoordelijke deze taak op zich en anders is de directie hier verantwoordelijk voor.”

NEN 3140 inspecteur Maarten Vriezen
NEN 3140 inspecteur Maarten Vriezen

Hoe werkt een NEN 3140 inspectie?

We gaan volgens de norm uit van 9 uitgangspunten:

 1. Veilige bedrijfsvoering
 2. Personeel
 3. Organisatie
 4. Communicatie
 5. Werkplek
 6. Gereedschappen, hulpmiddelen en beschermingsmiddelen
 7. Tekeningen en documenten
 8. Waarschuwingsborden
 9. Voorzieningen voor noodsituaties

“De Installatie Verantwoordelijke (IV) weet vaak wat hij wil.
We bespreken met IV of de directie alles door wat wel en wat niet geïnspecteerd moet gaan worden. Tekeningen spelen hier een belangrijke rol, deze lopen we altijd door. Eerst inlezen, vervolgens plannen we een datum in en starten we de inspectie.”

“We controleren of de metingen en de beproevingen voldoen aan de norm. We beginnen bijvoorbeeld bij de trafo(s) en testen de aardlekschakelaars. In het hele pand worden de leidingwegen nagelopen, zo ook de buizen en de stopcontacten. In de industriële omgevingen komt na de trafo de MCC panelen en besturingspanelen. Alle punten worden genoteerd, uitgewerkt en voorzien van foto’s in een officieel NEN 3140 inspectierapport.”

“Thermografisch onderzoek in combinatie met een inspectie volgens de NEN 3140 is een perfecte combinatie voor het keuren van een elektrische installatie.”

Er zijn 3 categorieën in aard van gevaar bij NEN 3140 inspecties:

 • OG = Onmiddellijk Gevaar
 • G = Gevaar
 • A = Afwijking

“Valt het probleem onder Onmiddellijk Gevaar dan melden we dit direct bij de klant. Dan kan er direct besloten worden hoe dit wordt aangepakt.”

Voor de thermografie inspecties zijn er 3 categorieën:     

 1. Onmiddellijke actie vereist;
 2. Zo spoedig mogelijk actie ondernemen;
 3. Binnen redelijke termijn actie ondernemen.

In veel gevallen geeft ook de verzekeraar aan via richtlijnen dat er direct iets aan gedaan moet worden. Zo wordt bijvoorbeeld ook de brandrisico in de aanvullende Scope 10 gekeurd. En ook dit verplicht de verzekeraar.

Welke voorbeelden zijn er van NEN 3140 inspecties en thermografie?

Categorie: Gevaar - De besturingskast van de roldeur uitrit is niet volgens de normen aangesloten en bijzonder vies en daardoor gevaarlijk.
Categorie: Gevaar - De hoofdschakelaar is gecontroleerd en er blijkt dat er een aantal bouten is verroest. Deze zullen vervangen moeten worden.
Frequentieregelaar
Categorie: Gevaar - In de schakelkast in het paneel ligt een frequentieregelaar met een losse bedrading op de bodemplaat. Actie!
Thermografie - overgangsweerstand
Thermografie: Categorie 1 - Er is een overgangsweerstand geconstateerd tijdens het thermografisch onderzoek, deze zal gecontroleerd moeten worden op verontreiniging, beschadiging en de persverbinding zal moeten worden gecheckt.
Thermografie
Thermografie: Categrorie 1 - Hierbij is ook thermografie toegepast en een scheefbelasting geconstateerd. De belasting zal men moeten controleren en aanpassen.
Wat kunnen wij voor jou betekenen? Elke situatie is weer anders en vraagt om een inspectie op maat. Denk bijvoorbeeld aan een inspectie van een gehele installatie of aan het inspecteren van gereedschap!
Frank Kelderman
Business Unit Manager - Doetinchem
[javascript protected email address]
+31 (0)6 10 09 84 78