Voor elektrische en mechanische installaties in explosiegevaarlijke gebieden zal er voor montage en onderhoud een inspectie worden uitgevoerd volgens de norm NEN-EN-IEC 60079-17. (Inspectie en onderhoud van elektrische installaties). Deze norm is een aanvulling op de bekende normen voor elektrische installaties zoals de NEN 1010 en de NEN 3140. Eindgebruikers en eigenaren van installaties in explosieve gevaarlijke gebieden gaan er vaak vanuit dat de aanwezige CE-markeringen en Ex verklaringen een garantie zijn dat de hele installatie aan de wettelijke eisen voldoet. Maar het aanschaffen van de juiste ATEX apparatuur is maar een deel van de beveiliging om ongewenste ontstekingen te voorkomen. De vraag is nu: is de montage van deze apparatuur wel goed uitgevoerd?

“Om dit te checken dient er een inspectiebeleid uitgerold te worden. Wij ondersteunen onze klanten in de vormgeving van dit beleid en het uitvoeren van de inspecties”, aldus Patrick Engels, ATEX engineer.

“We willen onze klanten laten meeliften op onze kennis en kunde. Door gebruik te maken van onze digitale inspectietool KIZEO kunnen we real time resultaten weergeven en visualiseren met Power BI. Niet alleen om explosies te voorkomen doen we inspecties, maar ook om de betrouwbaarheid van de installatie te borgen. Tijdens onze inspecties zien we dat 90% van de afkeuren gerelateerd zijn aan montagefouten: 

  • Wartel niet afgestemd op de kabel en beschermingswijze van het apparaat;
  • Wartel foutief gemonteerd;
  • Een Ex i apparaat welke deel uitmaakt van een niet intrinsieke stroomkring;
  • Een niet Ex i apparaat op een intrinsieke stroomkring;
  • Niet goed gekozen Ex apparaat in functie van de zonering;
  • Beveiligingsapparatuur of regelapparatuur niet afgestemd op de eindgebruiker.

Apparatuur die niet voldoet aan de ATEX inspectie norm wordt real-time (middels een non-conformity) gemeld aan de eigenaar. Tijdens een ATEX inspectie letten we ook op andere afwijkingen en melden dit ook met een non-conformity rapport. Bijvoorbeeld een onderbroken aarding aan een tijdelijke voedingsverdeler.”

Meer informatie over ATEX inspecties?
Neem gerust contact met ons op.