Watermanagement

Waternet

Watermanagement tag corner

Waternet verzorgt voor Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) de drinkwatervoorziening, het afvalwatertransport en -reiniging en het beheer van de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater en grondwater in Amsterdam en de Amstel-, Gooi- en Vechtstreek. Actemium draagt hieraan bij met het CAW systeem voor het oppervlaktewater en het afvalwatertransport, het WRS systeem voor de monitoring van de (grond)waterkwaliteit en het systeem voor de opname en opslag van grondwaterstanden in het stedelijk en duingebied.

Het CAW-systeem (Centrale Automatisering Watersysteem) is in 2005/2006 bij Waternet geïmplementeerd. Waternet werkt in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en gemeente Amsterdam aan het beheer van drink-, afval- en oppervlaktewater. Het CAW-systeem ondersteunt het dagelijks beheer van de watersystemen in de regio’s Gooi en Vecht, Amstel en Amsterdam en het beheer van de met het NZK/ARK gemeenliggende boezem. Daarnaast is in 2011 in opdracht van Waternet het WRS-systeem (Waarnemingen Registratie Systeem) ontworpen en gebouwd. Het WRS-systeem ondersteunt de veldmedewerkers met het registreren van waarnemingen (chemisch, ecologisch, kwantitatief) en beleidsmakers bij het visualiseren en analyseren van het watersysteem en het handelen bij calamiteiten. Zowel het CAW als het WRS systeem zijn nauw gekoppeld aan het centrale FEWS systeem van Waternet.

CAW

De verzamelde gegevens over waterstanden, debieten, neerslag, weersverwachtingen en statussen van werktuigen worden bij ontvangst gevalideerd en voor gebruikers beschikbaar gesteld via de CAW intranet applicatie. Uiteraard zijn ook in het CAW-systeem van Waternet eenvoudig geografische (GIS) overzichten op te roepen waarmee de actuele status van het gehele of een gedeelte van het watersysteem gepresenteerd wordt. Is specifieke informatie van een object gewenst? Dan kunnen geautoriseerde gebruikers doorklikken naar het betreffende object om detailgegevens, grafieken, alarmen of grafische schermen op te roepen. Alle binnenkomende storingen worden vanuit het centrale systeem doorgemeld middels semafoon, e-mail of SMS naar dienstdoende wachtdienstmedewerkers.

WRS

De visie van Waternet was om een systeem te ontwikkelen waarmee de kloof tussen het veld en kantoor gedicht kon worden. Deze visie is door Actemium omgezet in een functioneel en technisch ontwerp dat als basis heeft gediend voor de bouw van een mobiele applicatie waarmee medewerkers in het veld gegevens kunnen invoeren over de toestand van het watersysteem. Het gaat naast chemische meetgegevens ook om ecologische gegevens, geconstateerde calamiteiten, afwijkingen in het GIS-kaartmateriaal etc. De gegevens worden lokaal opgeslagen in een relationele database (volgens Aquo-standaard) en, als er een netwerkverbinding aanwezig is, automatisch gesynchroniseerd m.b.v. het veilige SFTP protocol met het centrale systeem van Waternet. Vanuit de centrale WRS omgeving is het voor kantoormedewerkers eenvoudig om geografisch georiënteerde overzichten op te roepen en data te analyseren. Het WRS systeem is modulair opgebouwd zodat plugins voor externe communicatie eenvoudig toe te voegen zijn. Voor Waternet zijn plugins aanwezig voor automatische synchronisatie met FEWS, CAW en IRIS.

Belangrijkste kenmerken CAW en WRS – Waternet

De belangrijkste kenmerken van CAW en WRS zoals dat toegepast wordt bij Waternet zijn:

 • TCP/IP communicatie met CAW
  De grote hoeveelheid TBOX en DataWatt onderstations van Waternet zijn allen voorzien van routers die moderne communicatietechnieken als (A)DSL en 2, 3 of 4G ondersteunen. Het centrale CAW-systeem is voorzien van redundante communicatieservers die met een hoge frequentie data ophalen uit en versturen naar geautomatiseerde objecten in het veld.
 • Koppelingen FEWS en CAW / WRS
  De meerjarige opslag van waterkwaliteit en –kwantiteit vindt bij Waternet plaats in FEWS. Er zijn uitgebreide koppelingen tussen CAW en WRS en FEWS geïmplementeerd:
  • Objecten die zijn aangemaakt in CAW en WRS worden automatisch in FEWS aangemaakt
  • Meetdata uit CAW en WRS wordt automatisch in FEWS ingelezen en gevalideerd
  • Peilbesluiten worden automatisch vanuit FEWS in CAW ingelezen
  • De meta-data van pompen, inlaten, stuwen en debieten en waterakkoorden wordt volledig in CAW geconfigureerd, waarna FEWS met een druk op de knop voorzien wordt van volledige sets van parameters. Configuratie van beide systemen is hiermee eenvoudig en consistent.
 • Volledig redundant
  Waterschappen zijn onderdeel van de ‘kritische infrastructuur’ van Nederland. Waterschappen stellen alles in het werk om wateroverlast te voorkomen, maar hebben daarvoor altijd zicht nodig op de situatie in het veld. Daarvoor is het centrale systeem voorzien van vele vormen van redundantie en backup mechanismes. Als om welke reden dan ook (grootschalige stroomstoring, uitval van telefonie/internet straatkasten, etc) het niet langer mogelijk is om vanuit Amsterdan het watersysteem te monitoren of te bedienen, staat er op een externe locatie een cold standby systeem klaar om het complete watersysteem te beheren.
Wilt u meer weten over dit project of wilt u weten wat er voor uw bedrijf mogelijk is? Neem dan contact op met:
Roland Pluym
Client Manager - Veghel
[javascript protected email address]
+31 (0)6 21 67 27 88
Gerard van Eijk
Project Manager - Veghel
[javascript protected email address]
+31 (0)88 831 89 02
U kunt ook gebruik maken van het contactformulier