Manufacturing & Assembly

Zo garanderen we kwaliteit bij seriematige paneelbouw

Stel, je brengt als machinebouwer of OEM’er een slimme installatie op de markt voor de automatisering van een productieproces. De verkoop loopt als een trein, de vraag groeit. Tijd dus om strategische partnerschappen op te zetten. Bijvoorbeeld met een partij als Actemium voor de seriematige productie van de besturingspanelen. Hoe wij de kwaliteit van ons werk borgen bij de bouw van wandkasten, staande besturingskasten, integreerbare units of kabelassemblages? Met gestructureerde controlestappen. Zo werkt het proces.

Scherp op machinerichtlijnen en eisen voor UL-certificering

In de meeste gevallen lever jij het tekenwerk voor ons seriematig productiewerk. Wij controleren aan de hand van die tekeningen of de te bouwen besturingspanelen voldoen aan de noodzakelijke richtlijnen. Verkoop je jouw product in Amerika of Canada? Dan beoordelen we meteen of jouw ontwerp voldoet aan de eisen voor de nodige UL-certificering. Vanzelfsprekend adviseren we je over mogelijke verbeteringen. 

Check of het tekenpakket geschikt is voor machineaansturing

De installatie, die gebouwd is volgens de tekening in het tekenpakket, moet geschikt zijn voor machineaansturing. Waar mogelijk gebruiken we tijdens de bouw onze draadconfectiemachine en de machine voor mechanische bewerkingen. Zo maken we het productieproces nóg efficiënter. Die machines kunnen we alleen inzetten als jouw tekenpakket geschikt is voor de programmering van onze machines. Natuurlijk checken we dat ook.

Visuele dubbelchecks tijdens een efficiënt productieproces

Onze monteurs bouwen jouw panelen in een efficiënte productiestraat. Die bestaat uit secties voor de mechanische bewerkingen, het monteren van de draadboom en het plaatsen van componenten. Het voordeel? Minder handelingen per subassemblage. En dus minder kans op fouten. Voordat onze monteurs een subassemblage bewerken, controleren ze het halffabrikaat volgens een speciale checklist. Na de bewerkingen doet een collega een visuele dubbelcheck.

Meer weten over onze gestructureerde controlestappen?

Neem vrijblijvend contact op met clientmanager Frank van der Heijden via +31 6 27872897 of frank.vdheijden@actemium.com. Hij vertelt je graag meer over onze werkwijze en de mogelijkheden.

Gestructureerde afnamecontrole

Sommige fouten ontdek je pas als een paneel onder spanning staat en het programma geladen is. Daarom gaat geen enkel paneel bij ons de deur uit zonder de goedkeurende krabbel van een van onze afnametechnici. Zij werken niet steekproefsgewijs, maar controleren elk paneel volgens een vaste werkvolgorde. Ontdekken ze fouten, dan gaat het vaak om details als een ontbrekende sticker. Blijkt een bedachte schakeling of aansturing niet geschikt, dan overleggen we met jou over de beste oplossing.

Herleidbare controle-informatie

Bij elke controlestap vinken we de aandachtspunten af op checklists. En elke deelcontrole bevestigen we met een handtekening. Vinden onze afnametechnici nog afwijkingen, dan registreren ze die in vier categorieën: ontbrekend, defect/beschadigd, verkeerde type, verkeerde plaats. Regelmatig analyseren we of fouten vaker voorkomen. Met die resultaten finetunen we ons controlesysteem. Alle vrijgegeven kasten en panelen voorzien we van een sticker met controle-informatie. Aan de hand daarvan kunnen we de gegevens van elke controlestap in ons registratiesysteem terugvinden.

Goed om te weten

Wil je als klant extra controlestappen laten toevoegen of een simulatietest laten uitvoeren? Laat het ons weten. Het kan allemaal.

Ideeën uitwisselen?

We zijn benieuwd naar jouw volgende stap en denken er graag over mee!

Stel daarom hier je vraag. Of neem contact op met een van onze experts.

Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in ons privacystatement voor je uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Via bovenstaande checkbox geef je akkoord op het verwerken van jouw persoonsgegevens.