Home Maintenance Nieuws & Blogs Actemium verzorgt de E&I werkzaamheden bij bp
Actemium verzorgt de E&I werkzaamheden bij bp
Maintenance tag corner

Sinds september 2019 werkt Actemium aan twee projecten bij bp. Het eerste project is inmiddels afgerond. De klant wilde een andere route gaan volgen met een bepaald product. Dit betekende het creëren van gescheiden leidingsystemen bij de blenderpompen, exportpompen en leidingen naar de steigers. Met het tweede project wordt de fabriek op de HES terminal aangesloten.

“Actemium verzorgt de E&I werkzaamheden”, vertelt Wouter Vlieland, constructieleider projecten.
“Voor het eerste project zijn we eind 2019 gestart met het leggen van ondergrondse kabels aan de zuidkant van de fabriek. 

Vervolgens is er op twee plekken drie kilometer aan pijpleiding neergelegd. Deze leiding hebben we voorzien van tracing. Daarna zijn er klemkasten door heel de fabriek heen geplaatst en in het midden zijn twee distributieborden geïnstalleerd. We hebben hierbij ook de kabels aangesloten en getest.

Aan de noordkant van de fabriek hebben we een regelklep op de bestaande en nieuwe leiding gezet om deze af te kunnen sluiten. Ook aan deze kant zijn twee distributieboxen geplaatst met kabels naar de junction boxen en een thermostaat.”

Vertraging

“Vanwege COVID-19 hebben de werkzaamheden even stilgelegen, maar inmiddels zijn de kleppen open en loopt het nieuwe product door de leiding heen!”

Project twee

“Parallel (met een overlap van een half jaar) zijn we aan het tweede project gestart waarbij een achttal hoogspanningsmotoren worden vervangen door de klant.

Ook hier zitten de E&I werkzaamheden in onze scope. Dit project is veel meer verspreid over het hele terrein en de verwachting is dat we hier tot het einde van dit jaar mee bezig zijn. We proberen hierbij zo efficiënt mogelijk van blok naar blok te werken.” 

Meer weten over onze maintenance mogelijkheden?
Neem contact op met onze expert uit jouw regio.