Home MES/MOMS Klantverhalen MES as a Succes bij Royal Bel Leerdammer
Bliss oplossing een integraal deel van de automatisering

MES as a Succes bij Royal Bel Leerdammer

Beverage tag corner Food tag corner MES / MOMS tag corner Cybersecurity tag corner

“Het werken met een MES systeem biedt RBL grote voordelen in de dagelijkse operatie. Door het continu monitoren van het proces zijn we in staat om 24/7 een product te leveren dat wordt gekenmerkt door constante hoge kwaliteit. Dankzij een goed werkend MES systeem kunnen we het proces en de kenmerken hiervan tijdens de transformatie van melk naar kaas, vastleggen en integreren in ons datawarehouse" vertelt Jannis Vergotis Manager ICT Royal Bel Leerdammer

Risico’s voor de continuïteit

Het inmiddels lange succesverhaal van Royal Bel Leerdammer (RBL) start in 2011. De toenmalige IT-manager was op zoek naar een standaardoplossing ter vervanging van de eerder toegepaste systematiek op twee productielocaties van RBL. Deze systematiek kenmerkte zich door de toepassing van vele Excel-sheets in Schoonrewoerd en een Microsoft Access applicatie in Dalfsen, ontwikkeld door een eigen medewerker. 

Hoewel de op dat moment benodigde functionaliteiten gedekt werden, waren beide oplossingen arbeidsintensief op gebied van invoer en onderhoud. Daar mocht je nog bij optellen dat de technische kennis slechts bij enkele personen aanwezig was en dat RBL een enorme ontwikkeling doormaakte. De conclusie dat dit risico’s met zich meebracht in het kader van de continuïteit van de bedrijfsvoering was dan ook snel gemaakt.

Van businesscase naar project

Ter onderbouwing van de investering heeft Actemium samen met RBL de business case gebouwd. Nadat deze fase succesvol was afgerond en de directie de overtuiging had dat een standaard MES-applicatie RBL verder zou helpen in haar ontwikkeling naar de toekomst, is het eerste project gestart: een oplossing voor de gevraagde OEE-registratie in Wageningen.

Ontwikkeling van “PASS Concept”

In eerste instantie is voor Wageningen gestart met de standaard modules van GE-IP Plant Applications. Maar de ervaring leerde dat er iets extra’s nodig was om volledig aan de wensen, eisen en gevraagde performance van RBL te kunnen voldoen. Als antwoord hierop heeft Actemium het “PASS Concept” ontwikkeld. Dit staat voor ‘Proficy™ Actemium SMART Solution’ en is een visualisatie-concept c.q. architectuur als aanvulling op de standaard mogelijkheden. Deze extra schil kan beschouwd worden als de basis van het huidige ‘BLISS’ (Bel Leerdammer Information SyStem) en diende voor het verbeteren van de integratie, de continuïteit en de protocollen.

Dit “PASS Concept” is ook gebruikt bij de start van een Proof of Concept voor een volledig geïntegreerde MES-oplossing op de locatie Schoonrewoerd. Een project dat tegelijk met het OEE-project is opgestart. Voorwaarde voor het mogen realiseren van deze Proof of Concept was een werkende oplossing voor het OEE-vraagstuk in Wageningen. Na de geslaagde OEE-implementatie in Wageningen en een succesvolle Proof of Concept in Schoonrewoerd is de MES-oplossing niet alleen in Wageningen uitgerold, maar ook in Dalfsen.

Verticale integratie

In Wageningen was enkel sprake van de orderaansturing van de verpakkingsafdeling met hieraan gekoppeld een OEE-registratie. In Schoonrewoerd en Dalfsen is het systeem toegepast voor de gehele melkstroom door de fabriek. Dus vanaf ontvangst tot aan afgifte aan het kaaspakhuis waar het rijpingsproces plaatsvindt. Bovendien biedt de Actemium oplossing in Schoonrewoerd en Dalfsen tevens functies als ‘Track and Trace’, batchregistraties, vrijgaven, afhandeling van de vrachtbrieven en validatie. Ook het LIMS (Laboratorium Informatie Management Systeem) van RBL is volledig geïntegreerd met de Actemium-oplossing.

De ontwikkelde applicatie biedt de mogelijkheid voor een volledige integratie met SAP. SAP verstrekt de orderinformatie aan het BLISS waarmee deze applicatie vervolgens de productie aanstuurt en zorg draagt voor de juiste registraties. De door het BLISS gegenereerde informatie wordt prima benut. Nadat deze in rapportvorm is gegoten, dient deze als feedback voor SAP. Enige tijd later is de OEE-applicatie zoals ontwikkeld voor Wageningen ook nog in Dalfsen geïmplementeerd en uiteindelijk ook in Schoonrewoerd.

“Het biedt ons een rijke omgeving om analyses te doen en non-stop aan verbeteringen te werken. Doordat de focus van de operators is verlegd van het fysiek controleren van proces en apparatuur naar het monitoren ervan, zijn ze in staat om meerdere onderdelen van de fabriek te managen”

MES as a Succes bij Royal Bel Leerdammer

Geborgde bulkverlading zonder inmenging van operator

Tevens wordt de volledige secundaire wei- en roomafhandeling, waaronder de bulkverlading van deze productstromen, afgehandeld binnen het MES. Over de reguliere gang van zaken binnen dit proces hoeven operators zich niet druk te maken, zij kunnen zich bezighouden met andere taken. Alleen bij uitzonderingsgevallen is er hulp nodig van de operators. De vrachtwagenchauffeurs kunnen dan ook volledig autonoom, maar wel geborgd, deze producten laden. De benodigde documentatie (waaronder de CMR vrachtbrief) wordt door MES afgedrukt wanneer de chauffeur zijn handtekening heeft geplaatst middels een tablet

Nieuw project

In 2017 heeft Actemium nog een mooi nieuw project mogen realiseren. Een nieuw Warehouse Management Systeem, gebaseerd op de ervaring en applicatie van onze Business Unit Logistiek ter vervanging van het bestaande systeem in Dalfsen en Schoonrewoerd. Binnen dit managementsysteem zijn ook het kaas-behandelplan en de planning voorzien. Er is voor gekozen om het WMS op koppelvlakken te integreren met het MES, waardoor een vloeiende overgang met minimale administratieve lasten kon worden gerealiseerd. Voor dit project is ook de volledige integratie met SAP gerealiseerd. Denk hierbij aan de inslag en uitslag van producten en het sturen van de verplaatsingen binnen het magazijn.

Tevreden gebruikers

Tot op heden werken de drie applicaties, na acht jaar nog steeds naar volle tevredenheid. Alle tussentijdse upgrades zijn naadloos geïntegreerd in de applicatie. Dit is mogelijk gebleken doordat het PASS concept zodanig is opgezet dat dit voldoet aan de standaard modules van GE Plant Applications.  Het bedrijf RBL blijft zich ontwikkelen en de oplossingen groeien mee. Onlangs is een nieuwe fabriekshal in gebruik genomen en de BlISS  oplossing is een integraal deel van de automatisering hiervan.  OP deze manier worden continu de nieuwe wensen van RBL geïmplementeerd in BLISS (Bel Leerdammer Informatie SySteem).

Project details

Geleverde oplossingen
PASS Concept (Proficy™ Actemium SMART Solution)

Proof of Concept

OEE-implementatie

Implementatie in BLISS (BEL Leerdammer Informatie SySteem)

Integraties
MES-oplossing volledig geïntegreerd met SAP en BLISS

Klant
Bij Lactalis Leerdammer werken zo’n 430 enthousiaste collega’s aan het succes van Leerdammer®. Dat gebeurt vanuit de productielocaties in Schoonrewoerd, Dalfsen en Wageningen. In Schoonrewoerd staat ook het kantoor voor al het ondersteunende personeel. Handig en uniek. Je gaat twee deuren verder en je staat in de fabriek. Je kunt het product zien, voelen en ruiken. Dat is letterlijk ‘living the brand’.

Ideeën uitwisselen?

We zijn benieuwd naar jouw volgende stap en denken er graag over mee!

Stel daarom hier je vraag. Of neem contact op met een van onze experts.

Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in ons privacystatement voor je uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Via bovenstaande checkbox geef je akkoord op het verwerken van jouw persoonsgegevens.