Corporate social responisbility

Duurzamer door ketensamenwerking

Wil je voortbestaan, dan moet je duurzaam zijn. Maar bij Joop Wervers, directeur van de Actemium business units actief in de olie en gas markt, gaat het verder dan dat. “Wij hebben de overtuiging dat we de planeet moeten bewaren voor het nageslacht. Daarom hebben we hele serieuze duurzaamheidsdoelstellingen.” Om die doelstellingen te bereiken, verwacht Actemium veel van de ketensamenwerking. Voor de vertaling van ambitie naar praktijk zocht Actemium ondersteuning van advieskantoor 2BHonest. Joop Wervers en Sivan van Leerzem, Sustainability & Circularity Consultant bij 2BHonest, in gesprek over duurzaamheid, verantwoordelijkheid en impact maken.

Hoe ziet duurzaamheid er op korte termijn uit?

Sivan van Leerzem: Zonder aandacht voor duurzaamheid kun je op termijn als bedrijf niet voortbestaan. Steeds meer bedrijven beseffen dat en zoeken naar manieren om duurzamer te werken. De aanpak van het thema duurzaamheid verschilt enorm. Er zijn bedrijven die al flink aan het experimenteren zijn met een nieuwe duurzame aanpak. Er zijn ook bedrijven die zich nauwelijks druk maken om duurzaamheid. Uiteindelijk wordt duurzaamheid de nieuwe norm. Om mee te kunnen is het van belang nu op het duurzaamheidsbootje te stappen.

Joop Wervers: In de toekomst kun je niet anders dan je organisatie en je werkzaamheden duurzaam inrichten. Wil je voortbestaan, dan moet je duurzaam zijn. Daarnaast hebben wij als Actemium heel sterk de overtuiging dat we de planeet willen bewaren voor het nageslacht.”

Hoe pak je dat in de praktijk aan?

Joop Wervers: Het begint met kritisch kijken naar je interne processen en daarin blijven verbeteren. Dat hebben we bij Actemium al behoorlijk voor elkaar.  We zijn op zoek gegaan naar een manier hoe we onze duurzaamheid ambitie in de praktijk kunnen brengen. Samen met 2BHonest werkten we aan een roadmap. Daarin spreken we onze ambities uit en geven we concreet aan hoe we de komende jaren invulling willen geven aan het onderwerp duurzaamheid.  

Sivan van Leerzem: “Het thema duurzaamheid is erg breed. Structureren helpt. Daarom is het belangrijk om prioriteit aan te brengen en te kiezen voor een aantal thema’s. In onze aanpak noemen we die ook wel de strategische pijlers. Daar stel je doelen voor op, die je opdeelt in stappen. Zo kun je van ambitie naar gerichte actie.

Hoe ziet dat er voor Actemium uit?

Joop Wervers: Voor ons draait het om drie pijlers: circulariteit, schone bedrijfsvoering en duurzame inzet van personeel. De doelen die daarbij horen, kunnen we alleen behalen als we binnen de keten samenwerken. Door bijvoorbeeld samen met onze klanten te bekijken hoe we een project duurzamer aan kunnen pakken. Wat mij betreft ligt daar een rol voor ons als partner. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van een alternatief aan de opdrachtgever. We merken nu al dat dat aanstekelijk werkt; opdrachtgevers worden enthousiast.

Waar maak je de meeste impact?

Sivan van Leerzem: Voor bedrijven is het belangrijk om te kijken: wat is mijn core business en hoe kan ik dat anders aanpakken? Daar kunnen zij de grootste impact mee maken.

Joop Wervers: Voor ons is in de ketensamenwerking op veel manieren winst te behalen. Wij denken soms dat wij al heel ver zijn, maar sommige leveranciers zijn veel verder. Daarnaast is er ook op technisch vlak echt ontzettend veel mogelijk. We geven nu praktische invulling aan de ketensamenwerking door het delen van inzichten en best practices. Eén van de eerste acties naar aanleiding van de roadmap was een analyse van het materiaalgebruik.

Duurzaamheidsdoelen hebben een lange looptijd, hoe houd je ze levend?

Sivan van Leerzem: “Duurzaamheid gaat ook over innovatie, nieuwe oplossingen vinden en vooraan willen lopen. Om doelen te bereiken is het belangrijk om de organisatie te betrekken bij die plannen. Medewerkers moeten eerst begrijpen: Ja, dit moet ook echt. Pas daarna kun je hen inspireren en bepaald gedrag verwachten op het gebied van duurzaam handelen.

Joop Wervers: Een plan en doelstellingen helpen je op weg. Uiteindelijk willen we dat duurzaamheid, net als veiligheid, een vanzelfsprekendheid wordt. Tot dat bereikt is, is het makkelijk je door de waan van de dag te laten leiden. Eén van de praktische acties die we namen, is het aanstellen van een duurzaamheidscoördinator. Iemand die ons bij de les houdt, om de focus te houden op het einddoel.

Sivan van Leerzem: Duurzaamheid is inderdaad geen projectje dat je ernaast doet. Het moet onderdeel worden van je dagelijkse praktijk. Dat kun je ondersteunen door bepaalde zaken vast te leggen of te vangen in KPI’s. Maar dat kan beperkt. Daarom hangt er in de eerste instantie veel af van het commitment van het management. In de praktijk zie je geregeld dat de financiële kant in de praktijk toch belangrijker is dan de duurzame weg.

Hoe kunnen we duurzaamheid een boost geven?

Sivan van Leerzem: “Door samen te werken. Steek je nek uit. Opdrachtgevers zeggen vaak ‘we kunnen die duurzame oplossing wel aanbieden, maar de klant kiest toch voor het goedkoopste.’ Dat is niet de praktijk. Dan ga je voorbij aan de veranderende vraag en de druk vanuit de maatschappij. Het klopt dat de spelregels binnen de technische sector momenteel vooral focussen op prijs. Wil je dat veranderen, dan is het belangrijk dat leveranciers, klanten en concurrenten samenwerken en samen investeren. Dat vraagt om durf.”

Joop Wervers: “Ik ben er van overtuigd dat die investeringen en durf zich uitbetalen. De initiële investering zal geld, tijd en inspanning kosten. Maar alles wat daar achter ligt, levert waarde op. Voor Nederland en daarbuiten. Natuurlijk, we zijn een zakelijk bedrijf, maar het draait niet alleen om geld verdienen. Zoals we dat bij VINCI zo mooi zeggen; wij zijn ‘long term people’. Dan moeten we ook zorgen dat er een toekomst is.”

Benieuwd naar de duurzaamheidsdoelen van Actemium?
Je leest er meer over in dit artikel: